Heb je een vraag over je zichtrekeningen, je (krediet)kaarten of onze andere betaaldiensten?

Veelgestelde vragen (FAQ)

Heb je een vraag over je zichtrekeningen, je (krediet)kaarten of onze andere betaaldiensten?

Veelgestelde vragen (FAQ)

Een KBC Brussels-Zichtrekening openen

Waar kan ik in KBC Brussels Mobile een KBC Brussels-Zichtrekening openen?

Tik in het overzicht van je rekeningen op het plus-teken om een nieuwe zichtrekening te openen. Je kunt kiezen voor een gratis KBC Brussels Basisrekening of voor een KBC Brussels-Plusrekening.

Voor wie kan ik een KBC Brussels-Zichtrekening openen in KBC Brussels Mobile?

Je kunt een rekening openen voor jezelf of voor je minderjarig kind dat 11 jaar of ouder is. Je kunt ook een gemeenschappelijke rekening openen op naam van jezelf en iemand anders, bijvoorbeeld je partner.

Rekeninginformatie opvragen

Welke rekeningen krijg ik te zien in mijn rekeninginformatie?

Alle zicht- en spaarrekeningen zoals in KBC Autolease. Dat zijn alle zicht- en spaarrekeningen waarvan je rekeninghouder, volmachthouder of wettelijke vertegenwoordiger bent.

Kan ik ook mijn rekeningen van andere banken zien in mijn rekeninginformatie?

Ja, Je kunt ook je zichtrekeningen bij sommige andere banken toevoegen aan je rekeningoverzicht. Dat kan alleen in Mobile en niet in Touch. Rekeningen die je hebt toegevoegd, kun je ook weer verwijderen.

Het saldo van een van mijn rekeningen bij een andere bank is verouderd. Kan ik dit vernieuwen?

Ja. Bij het saldo vind je de datum waarop het voor het laatst werd vernieuwd. Klik je door op de rekening, dan krijg je de optie om je saldo te vernieuwen. Nadat je de nodige stappen hebt doorlopen, tonen we je juiste saldo. Mogelijk moet je je opnieuw identificeren bij je andere bank.

Kan ik in Mobile bekijken welke partijen toegang hebben tot mijn rekeninginformatie?

Ja. Klik in het menu op Meer > Profiel > Toegang rekeninginfo beheren. Hier vind je een lijst van de partijen die je toestemming hebt gegeven om je rekeninginformatie op te vragen. Klik verder om te bekijken tot welke rekeningen een partij juist toegang heeft. Natuurlijk kun je hier ook de toegang van één of meerdere partijen verwijderen.

Kan ik een bewijs van een verrichting maken?

Wanneer je de detailinformatie van een al uitgevoerde verrichting bekijkt, vind je onderaan een knop om de verrichting op te slaan als pdf-document. Je kunt het document onmiddellijk bekijken of bewaren op je smartphone.

Waarom staat er een icoontje bij mijn rekening?

Er verschijnt een icoontje bij het saldo van je rekening als een bedrag op je rekening is gereserveerd. De meest voorkomende voorbeelden hiervan zijn Maestro-betalingen als tankbeurten of betalingen in het buitenland. Het totale bedrag van de reserveringen vind je terug bij de openstaande verrichtingen. Staat er een bedrag naast dit icoontje, dan is dit het bedrag dat je kunt gebruiken om verrichtingen uit te voeren.

Wat is een reservering?

Reserveringen zijn verrichtingen op je zichtrekening die al gekend zijn, maar nog niet geboekt. Ze worden wel al in mindering gebracht van je beschikbare saldo. Het meest voorkomende voorbeeld hiervan zijn kaartbetalingen via Maestro: tankbeurten of kaartbetalingen en geldopnemingen in het buitenland. De periode tussen de reservering en definitieve boeking is doorgaans erg kort (van enkele minuten tot een paar werkdagen). Het gereserveerd bedrag kan afwijken van het definitief geboekte bedrag.

Kan ik de volgorde van mijn rekeningen zelf bepalen?

Ja. In het menu 'Profiel' kies je Weergave rekeningen > Volgorde en verbergen rekeningen. Door een rekening te verslepen (drag&drop), kun je de volgorde van je rekeningen wijzigen. Ook in KBC Brussels Touch kun je de volgorde van je rekeningen instellen. De volgorde die je kiest, nemen we dan over in je KBC Brussels Mobile-app.

Je rekeningen verschijnen in diezelfde volgorde in de keuzelijst voor overschrijvingen.

Als ondernemer kun je hier ook kiezen voor 'Zakelijke rekeningen bovenaan'. Afhankelijk van je keuze tonen we per type product eerst je zakelijke of je privéproducten.

Kan ik rekeningen verbergen?

Ja, in het menu 'Profiel' kies je Weergave rekeningen > Volgorde en verbergen rekeningen. Met de schuifknop verberg je een rekening of maak je ze opnieuw zichtbaar. Deze instellingen nemen we niet over in KBC Brussels Touch.

Kan ik een seintje krijgen als een bedrag op mijn rekening wordt gestort?

Voor elke KBC Brussels-Plusrekening of KBC Brussels-Businessrekening kun je een melding krijgen telkens een inkomende betaling op je rekening komt.

Kies in het menu Meer > Profiel > Meldingen.

Tot hoever in het verleden kan ik mijn rekeningsaldo opvragen?

Je kunt je verrichtingen opvragen tot 1 jaar terug.

Kan ik zoeken in mijn rekeninginformatie?

Ja, je kunt in KBC Brussels Mobile zoeken naar een bedrag of een omschrijving (opdrachtgever/begunstigde en mededeling). Selecteer de gewenste rekening, kies het overzicht 'Verrichtingen' en daarna 'Zoeken'.

Ik krijg een melding dat 1 of meerdere verrichtingen niet uitgevoerd werden, wat betekent dat?

Dat betekent dat er op niet genoeg geld op je rekening staat om 1 of meerdere verrichtingen op hetzelfde moment uit te voeren.

Klik in het scherm met de details van de niet uitgevoerde verrichtingen op 'Aanzuiveren'.

Kan ik het aan te zuiveren bedrag aanpassen?

Ja, je kunt het bedrag verhogen of bepaalde verrichtingen verwijderen en zo het aan te zuiveren bedrag verlagen.

Welke niet-uitgevoerde verrichtingen kan ik verwijderen om zo andere verrichtingen toch te laten uitvoeren?

Je kunt alleen geplande overschrijvingen, periodieke opdrachten en automatische spaaropdrachten verwijderen.

Kan ik de rekening met het ontoereikende saldo aanzuiveren vanuit gelijk welke rekening?

Je kunt het saldo van die rekening aanzuiveren vanuit alle rekeningen waarmee je overschrijvingen naar eigen rekeningen kunt uitvoeren.

Ik ben ondernemer, hoe kan ik mijn zakelijke rekeningen herkennen?

Je zakelijke rekeningen krijgen een donkerblauwe indicator, je privérekeningen een lichtblauwe.

Overschrijvingen

Waar vind ik de functie 'Overschrijvingen'?

Een overschrijving starten, doe je door op de blauwe bol met 2 pijltjes te tikken.

Wat is SurprisePay?

Trouwt je broer of verjaart je jongste nichtje? Werd je zus voor het eerst mama of kocht je beste vriend zijn eerste woning? Verras ze met een gepersonaliseerde overschrijving. Met SurprisePay kun je overschrijvingen opsmukken met een eigen foto of persoonlijk bericht.

Naar wie kan ik een gepersonaliseerde overschrijving sturen?

Je kunt naar eender wie een SurprisePay sturen. Heeft de ontvanger KBC Brussels Mobile, dan krijgt hij een melding in zijn app. Stuur je je SurprisePay naar iemand die geen KBC Brussels Mobile heeft, dan kies je zelf hoe je je SurprisePay wilt versturen: e-mail, Facebook, …

Kan ik alleen overschrijven naar mijn eigen rekeningen?

Nee, je kunt ook overschrijven naar bekende begunstigden en naar andere rekeningen binnen de eurozone. Je kunt zowel eenmalige als automatische opdrachten ingeven. De limieten voor elk transactietype kun je hier opvragen.

Kan ik het limietbedrag aanpassen?

Je kunt de limieten aanpassen in de app zelf.

Dat kan bij de eerste registratie of door in het menu te tikken op 'Profiel'. De limieten zijn onafhankelijk van de limieten van MobilePay of voor MobileCash (geld afhalen met je smartphone). Meer informatie over de limieten vind je hier. Een limietwijziging geldt voor al de toestellen die je gebruikt.

Wat als ik een hoger bedrag dan het toegestane limietbedrag voor KBC Brussels Mobile wil overschrijven?

Je kunt die overschrijvingen tekenen met je bankkaart en kaartlezer.

Wat als ik een bedrag wil overschrijven dat hoger is dan mijn resterende daglimiet maar lager dan de toegestane limiet voor KBC Brussels Mobile?

Als je je resterende daglimiet overschrijdt, kun je je overschrijving opnemen in de verzendmap van KBC Brussels Touch of KBC Brussels Mobile of ze onmiddellijk tekenen met je bankkaart en kaartlezer.

Kan ik nieuwe begunstigden bewaren in KBC Brussels Mobile?

Ja. Klik op de blauwe bol met 2 pijltjes en daarna op 'Beheer begunstigden'.

Kan ik als ondernemer mijn begunstigden beheren?

Ja, je kunt een begunstigde een indicator 'privé' of 'zakelijk' meegeven. Je zakelijke begunstigden krijgen dan een donkerblauwe indicator, je privébegunstigden een lichtblauwe.

Kan ik een automatische betaling instellen?

Ja. Kies in het tabje 'Meer' voor 'Automatische betalingen'. Hier vind je een overzicht van al je automatische betalingen. Je kunt ze hier bewerken of verwijderen. Met de blauwe plusknop kun je ook nieuwe automatische betalingen aanmaken.

Waar vind ik mijn domiciliëringen?

Kies in het tabje 'Meer' voor 'Domiciliëringen'. Je vindt hier je actieve en geblokkeerde domiciliëringen. Klik op een domiciliëring voor meer details, om een eigen omschrijving toe te voegen of om de domiciliëring te blokkeren.

Een domiciliëring is onterecht uitgevoerd. Wat kan ik doen?

Je kunt tot 8 weken na de betaling van een domiciliëring een terugbetaling vragen, behalve als het een B2B (Business to Business)- domiciliëring is. Ga naar het detail van je domiciliëring en dan naar de tab 'Verrichtingen'. Daar kies je de verrichting die je wilt laten terugbetalen. We storten het geld op je rekening en lichten de aanbieder van de domiciliëring in.

Wat is Scannen?

Met de functie 'Scannen' kun je een papieren (roze) overschrijvingsformulier inlezen, zodat je de gegevens niet meer hoeft over te tikken. Klik op de blauwe bol met 2 pijltjes om een overschrijving te starten. Kies dan 'Andere rekeningen' en klik op het camera-icoontje bovenaan.

Met welke toestellen kan ik (niet) scannen?

Is je toestel niet geschikt om te scannen, dan zal de functie niet zichtbaar zijn in het menu. 

Welke gegevens kan ik scannen en welke niet?

Kun je wel scannen:

 • Bedrag
 • IBAN rekeningnummer
 • Naam begunstigde (niet het adres)
 • Gestructureerde mededeling

Kun je niet scannen en moet je dus zelf invullen:

 • Gewone mededeling
 • Uitvoeringsdatum

Als een scan niet correct is uitgevoerd, krijg je daarvan een melding.

Controleer altijd de gescande gegevens!

Instantoverschrijvingen

Wat is een instantoverschrijving?

Een instantoverschrijving is een Europese overschrijving waarbij binnen enkele seconden het geld van de rekening van de opdrachtgever op de rekening van de begunstigde beschikbaar is. Ook als dat een rekening is bij een andere bank dan de jouwe.

Een instantoverschrijving kun je 24/24, 7/7 uitvoeren. De belangrijkste voorwaarde is uiteraard dat zowel de bank van de opdrachtgever als de bank van de begunstigde klaar zijn voor instantoverschrijvingen. Je betaalt geen extra kosten.

SmartPaste

Wat is SmartPaste en hoe werkt het?

Met SmartPaste scan je eenvoudig de betaalgegevens op een elektronisch document in pdf-formaat (bijvoorbeeld een factuur in je mailbox).

Open het pdf-document, klik rechtsboven op het icoon voor ‘delen’ of ‘verzenden naar’ (Android) of ‘importeer’ (iPhone). Kies in de lijst onderaan voor KBC Brussels Mobile. Nu kun je de gegevens van de factuur selecteren.

Verrichtingen in de toekomst

Welke verrichtingen kan ik zelf invoeren?

 1. Geplande overschrijvingen: eenmalige overschrijvingen met een uitvoeringsdatum in de toekomst

 2. Automatische opdrachten. Hier onderscheiden we twee soorten:
 • Periodieke opdrachten 
  Een periodieke opdracht is een automatische overschrijving waarvan alle elementen (begunstigde, bedrag, uitvoering) telkens dezelfde zijn. Na een eenmalige registratie wordt een overschrijving telkens op een vaste vervaldag uitgevoerd. Enkele voorbeelden: wekelijks zakgeld voor je (klein)kind, maandelijkse betaling van je huur.
 • Automatische spaaropdrachten 
  Een automatische spaaropdracht registreer je één keer, daarna spaar je volgens vooraf bepaalde voorwaarden. Je kunt een vast bedrag sparen, maar ook kiezen een variabel bedrag. Je kiest dan het minimumbedrag dat je op de opdrachtgevende rekening wilt behouden en spaart dan telkens het bedrag boven het gekozen minimumbedrag. Is het saldo op de uitvoeringsdatum onvoldoende, dan spaar je niet.

Welke verrichtingen in de toekomst kan ik opvragen?

 • Afbetaling woningkrediet
 • Afbetaling lening op afbetaling
 • Storting Pricos
 • Afrekening kredietkaart
 • Planmatig beleggen

Kan ik ook mijn geplande domiciliëringen opvragen?

Ja, in het overzicht van de verrichtingen van een rekening is de domiciliëring zichtbaar een aantal dagen voor de inning.

Waar vind ik mijn toekomstige verrichtingen?

In het detailoverzicht van een rekening vind je onder 'Gepland' de toekomstige verrichtingen in chronologische volgorde.

Kan ik zien welke bedragen in de toekomst van mijn rekening zullen worden geboekt?

Je kunt geplande verrichtingen opvragen tot een jaar in de toekomst. Ze verschijnen in chronologische volgorde.

Kan ik een geplande overschrijving nog schrappen?

Ja, in het detailoverzicht van je rekening vind je onder 'Gepland' de toekomstige verrichtingen in chronologische volgorde. Kies de geplande overschrijving en tik op het potloodje. Met de knop 'Opdracht verwijderen' kun je vervolgens de opdracht verwijderen.

Kan ik geplande overschrijvingen wijzigen?

Ja, je kunt het bedrag, de uitvoeringsdatum en de mededeling wijzigen. Voor bedragen groter dan de limieten van KBC Brussels Mobile kan dat alleen in KBC Brussels Touch.

Kan ik automatische opdrachten beheren?

Je kunt automatische opdrachten wijzigen of schrappen in KBC Brussels Mobile en KBC Brussels Touch. Voor bedragen groter dan de limieten van KBC Brussels Mobile kan dat alleen in KBC Brussels Touch.

Minderjarigen kunnen geen opdrachten beheren.

Kan ik automatische opdrachten invoeren en wijzigen?

Ja, je kunt een opdracht invoeren en het bedrag, de uitvoeringsdatum en de mededeling wijzigen. Die wijziging kun je registreren voor één uitvoering of voor alle volgende.

Let op: zodra je een eenmalige wijziging hebt geregistreerd, kun je in KBC Brussels Mobile geen nieuwe wijzingen meer registreren. Dat kan wel nog in KBC Brussels Touch.

Stel je een automatische spaaropdracht in, dan kun je ervoor kiezen om een minimumbedrag op de opdrachtgevende rekening te behouden. Je spaart dan telkens het bedrag dat hoger is dan dat minimumbedrag.

Geld opnemen aan een KBC-geldautomaat met MobileCash

Hoe kan ik geld opnemen met mijn smartphone?

 1. Je selecteert de functie 'Geld opnemen MobileCash' op het aanmeldscherm van KBC Brussels Mobile en meld je aan.
 2. Je kiest je rekening en het bedrag in de app.
 3. Je tikt op het scherm van de automaat: er verschijnt een QR-code.
 4. Je scant met de camera van je smartphone de QR-code op het scherm.
 5. Je tekent met je geheime code of Touch ID/Face ID/Fingerprint.
 6. Je neemt de biljetten uit de automaat.

Heb ik mijn bankkaart nog nodig om geld op te nemen?

Nee, het enige wat je nodig hebt, is je smartphone met KBC Brussels Mobile en de geheime code die je voor die app gebruikt.

Van welke rekeningen kan ik geld opnemen?

Je kunt van al je zichtrekeningen geld opnemen (niet alleen van de rekening die aan je bankkaart gekoppeld is). Dat gaat dus ook van gemeenschappelijke rekeningen en van rekeningen waarop je een volmacht hebt.

Hoeveel geld kan ik opnemen met mijn smartphone?

Alle bedragen die een combinatie vormen van biljetten van 20 en 50 euro en die lager zijn dan de ingestelde daglimiet.

Kan ik mijn biljetten zelf kiezen?

Nee, je kunt alleen het bedrag kiezen.

Het voorgestelde bedrag is het bedrag dat je de laatste keer hebt opgenomen met je smartphone en kan verschillen per rekening.
Je kunt natuurlijk een ander bedrag kiezen als je dat wilt.

Wat is het maximumbedrag dat ik per dag kan opnemen?

Kan ik het limietbedrag aanpassen?

Je kunt de limieten aanpassen in de app zelf.

Dat kan bij de eerste registratie of door in het menu te tikken op 'Profiel'. Die limieten zijn onafhankelijk van de limieten in KBC Brussels Touch of van de limieten voor overschrijvingen. Een limietwijziging geldt voor al je toestellen.

Heb ik toegang tot de automatenruimte buiten de kantooruren?

Ja, en je hebt daarvoor je bankkaart niet meer nodig.

Kan ik aan andere geldautomaten geld opnemen met MobileCash?

Nee, dat kan alleen aan KBC- en CBC-geldautomaten.

Kan iemand anders mijn QR-code hergebruiken?

Nee. Die QR-code bevat trouwens geen persoonlijke gegevens, alleen het adres van de automaat is erin verwerkt.

Betalingen met MobilePay

Wat is MobilePay?

Met MobilePay kun je een betaling bevestigen met je smartphone. Geen kaartlezer meer nodig. Om te tekenen heb je alleen nog je geheime code of Touch ID/Face ID/Fingerprint van je KBC Brussels Mobile nodig.

Waarvoor kan ik MobilePay gebruiken?

Met MobilePay kun je QR-codes inscannen om betalingen te bevestigen bij handelaars en aan vrienden. De QR-codes moeten het KBC Brussels-logo of het Bancontact-logo hebben, KBC Brussels Mobile ondersteunt geen QR-codes van andere betaalmerken.

MobilePay kun je gebruiken:

voor internetaankopen:

 • om internetbetalingen te bevestigen met de KBC Brussels-Betaalknop,
 • om kaartbetalingen (van kaarten uitgegeven door KBC Brussels) op het internet te bevestigen,
 • voor mobiele betalingen via Bancontact/Mister Cash.

voor betalingen in de winkel:

 • Om betalingen met de KBC Brussels-Betaalknop te bevestigen. Die herken je aan het KBC Brussels-logo naast de QR-code.
 • Om mobiele betalingen via Bancontact/Mister Cash te bevestigen. Die herken je aan het Bancontact-logo naast de QR-code.

voor betalingen tussen twee smartphones (betalingen tussen vrienden)

Kan ik een aankoop ook alleen vanop mijn smartphone starten?

Ja, als je op je smartphone een aankoop doet in de browser of in de app van de handelaar kun je ook betalen met MobilePay. Kies dan voor een van de volgende betaalmiddelen:

 • de KBC Brussels-Betaalknop
 • een kaartbetaling (Bancontact/Mister Cash, Maestro, Visa of MasterCard).

Kies je er dan voor om de betaling mobiel te bevestigen, zal KBC Brussels Mobile op je smartphone automatisch starten. Je komt dan terecht in het MobilePay-gedeelte waar je je betaling kunt afronden.

Welke limieten zijn van toepassing voor MobilePay?

Voor MobilePay zijn er geen specifieke limieten. Algemene limieten worden wel toegepast: de limieten voor Mobile (in te stellen in KBC Brussels Mobile) en limieten voor overschrijvingen (maximaal 25.000 euro).

Voor betalingen met de KBC Brussels-Betaalknop via smartphone worden de limieten gehanteerd die gelden voor overschrijvingen via Mobile.

Voor kaartbetalingen via smartphone en mobiele Bancontact-betalingen is een limiet ingesteld van 1.000 euro per transactie.

Kan ik mijn aankoop met de KBC Brussels-Betaalknop nadien nog verwijderen uit of aanpassen in mijn betaalagenda?

Nee, als je een aankoop hebt gedaan met de optie 'Betaal later', kun je de betaling niet meer aanpassen. KBC Brussels heeft het aankoopbedrag namelijk al betaald aan de handelaar.

Een KBC Brussels-Betaalknoptransactie of een kaartbetaling is altijd definitief. Voor een eventuele terugbetaling moet je contact opnemen met de handelaar.

Ik krijg de mogelijkheid niet aangeboden om mijn kaartbetaling mobiel te bevestigen.

De betaling komt in dat geval niet in aanmerking om mobiel te bevestigen. Mogelijk is het transactiebedrag hoger dan de toegestane limiet.

Ik slaag er niet in een andere kaart te kiezen om mijn betaling te bevestigen.

Alleen als je gekozen hebt voor de mobiele oplossing van Bancontact kun je in KBC Brussels Mobile je betaalkaart kiezen. Je keuzelijst bestaat dan uit kaarten die voor online aankopen geactiveerd en niet geblokkeerd zijn. Komt er maar 1 bankkaart in aanmerking, dan kun je geen andere kaart kiezen.

Heb je op de website van de handelaar al een kaart gekozen, dan kun je die kaart niet meer wijzigen in KBC Brussels Mobile. Wil je toch betalen met een andere kaart, keer dan terug naar de website van de handelaar en vul daar het andere kaartnummer en de bijbehorende vervaldatum in.

Betalingen tussen vrienden

Hoe kun je geld ontvangen?

 • Start KBC Brussels Mobile.
 • Op het aanmeldscherm kies je MobilePay, en daarna 'Betaald worden'.
 • Je vult de gevraagde gegevens in (bedrag, mededeling) en kiest op welke rekening je de betaling wilt ontvangen. Nu wordt een een QR-code aangemaakt. Toon die aan de persoon die aan jou zal betalen.
 • De betaler start zijn KBC Brussels Mobile-app of Payconiq by Bancontact-app en scant de QR-code in. De betalingsgegevens worden nu getoond op zijn toestel. Als hij akkoord gaat met de betaling, bevestigt hij de betaling in zijn app.

Zowel betaler als ontvanger krijgen een boodschap of de transactie al dan niet gelukt is. 

Hoe kun je iemand betalen?

 • Start KBC Brussels Mobile.
 • Op het aanmeldscherm kies je MobilePay en dan 'Betalen'.
 • Je scant de QR-code die de ontvanger op zijn toestel heeft aangemaakt.
 • De betaling wordt nu weergegeven op je toestel. Als je akkoord gaat met de betaling, bevestig je de betaling met de bevestigingsknop. Ook met de Payconiq by Bancontact-app kun je iemand betalen. Dat kan op dezelfde manier als in KBC Brussels Mobile, maar ook door iemand te selecteren uit je contactenlijst. Zo kun je ook iemand op afstand betalen (zie onderdeel Payconiq).

Zowel betaler als ontvanger krijgen een boodschap of de transactie al dan niet gelukt is.

Ik wil graag geld ontvangen op een rekening die niet wordt getoond in de lijst.

Je kunt alleen een rekening kiezen waaraan een actieve bankkaart op jouw naam is gekoppeld. De rekening moet ook een rekening zijn voor privégebruik, dus geen bedrijfsrekening. Ben je handelaar en wil je ook betalingen ontvangen via dit systeem? Neem dan contact op met epay@kbc.be.

Wie kan mij betalen met MobilePay?

Iedereen die een smartphone heeft met daarop een Bancontact-compatibele app kan de QR-code van je smartphone inscannen om de betaling te bevestigen. De Bancontact-compatibele apps zijn KBC Brussels Mobile, de Payconiq by Bancontact-app, en banking apps van sommige andere banken.

Aan wie kan ik betalen?

Je kunt een vriend of een handelaar betalen, die een QR-code toont met het KBC Brussels- of Bancontact-logo. Dat kan vanuit de KBC Brussels Mobile-app, de Payconiq by Bancontact-app of een andere banking app die Bancontact ondersteunt.

Ik heb zonet een betaling ontvangen van een vriend via MobilePay, maar het geld komt niet onmiddellijk op mijn rekening.

MobilePay maakt gebruik van de mobiele betaaloplossing van Bancontact. Dit soort betalingen wordt pas gecrediteerd aan de begunstigde op de eerstevolgende werkdag.

Is je betaling na de eerstvolgende werkdag nog altijd niet op je rekening geboekt, dan neem je het best contact op met KBC Brussels Live.

Ik wil geld ontvangen van iemand die geen Bancontact-compatibele app op zijn toestel heeft geïnstalleerd. Kan dat?

Als de betaler een KBC Brussels-klant is, kan hij KBC Brussels Mobile installeren om de betaling uit te voeren. Is hij geen KBC Brussels-klant, dan kan hij de Payconiq by Bancontact-app installeren.

Als de betaler geen smartphone heeft, of de app niet wil installeren, kun je nog altijd je rekeningnummer en het bedrag gewoon doorgeven op papier of in een berichtje. De betaler kan het bedrag dan overschrijven.

Payconiq

Wat is Payconiq?

Met Payconiq kun je snel en eenvoudig betalingen doen met je smartphone, in de winkel of tussen vrienden. Meer informatie vind je hier.

Hoe kan ik mijn KBC Brussels-rekening koppelen aan mijn Payconiq-account?

Wanneer je de Payconiq by Bancontact-app op je smartphone downloadt, kies je de rekening waarmee de betalingen mogen gebeuren. Dit doe je met een link die wordt gelegd naar KBC Brussels Mobile. Je kiest en bevestigt en vanaf dan kun je met de gekozen rekening betalingen doen met Payconiq.

Welke limieten zijn van toepassing voor Payconiq-betalingen?

Voor betalingen met de Payconiq-app is er een daglimiet die niet aanpasbaar is.

Wanneer je je rekening aan Payconiq koppelt, krijg je de nodige informatie over de limieten die voor jou van toepassing zijn. Nadien kun je ook altijd je limieten terugvinden in de Payconiq-instellingen van KBC Brussels Mobile

Informatie over de limieten vind je hier.

Kan ik meerdere rekeningen koppelen aan eenzelfde Payconiq-account?

Dat is op dit ogenblik niet mogelijk.

Kan ik mijn gekoppelde rekening wijzigen?

In KBC Brussels Mobile kun je je rekening enkel verwijderen. Om je rekening te wijzigen, moet je de Payconiq by Bancontact-app verwijderen, opnieuw installeren en je opnieuw registreren.

Google Pay

Wat is Google Pay?

Google Pay is een app van Google waarmee je snel en eenvoudig betalingen kunt doen met je smartphone op alle betaalterminals die contactloos betalen en Maestro ondersteunen.

Om betalingen te kunnen doen, moet je een kaart aan de app koppelen. Bij KBC Brussels kun je Google Pay-betalingen doen met je KBC Brussels-Bankkaart.

Hoe kan ik mijn KBC Brussels-Bankkaart koppelen aan Google Pay?

Als je Google Pay opstart, moet je een betaalkaart aan de app koppelen. Je kunt hiervoor elke KBC Brussels-Bankkaart gebruiken (geen kredietkaarten). Eens je alle gegevens ingevuld hebt, krijg je een sms-bericht met een code (je moet wel je telefoonnummer ingevuld hebben in je persoonlijke gegevens). Zodra je deze code hebt ingevoerd in Google Pay, kun je je telefoon gebruiken om te betalen.
Zodra de koppeling voltooid is, krijg je ook nog een bericht in je inbox van KBC Brussels Mobile

wil je Google Pay niet meer gebruiken, dan moet je je kaart verwijderen uit de app.

Ik heb mijn kaart toegevoegd aan Google Pay, maar toch werkt het niet.

Je bankkaart moet opengesteld zijn voor contactloze betalingen. Controleer dit even in KBC Brussels Mobile.

• Open KBC Brussels Mobile.
• Swipe naar rechts voor je kaarten.
• Klik hier op de kaart die je toevoegde aan Google Pay.
• In de tab ‘Beheer’ kun je controleren of de kaart al is opengesteld voor contactloze betalingen.

Hoe kan ik betalen met Google Pay?

Om te betalen, hou je gewoon je telefoon tegen een contactloze betaalterminal.

Voor bedragen tot 25 euro hoef je je telefoon enkel te activeren, het is niet nodig om je scherm te ontgrendelen. Na de derde keer, moet je je scherm wel nog eens ontgrendelen.

Voor bedragen boven 25 euro moet je je scherm wel ontgrendelen met je pincode, wachtwoord, patroon of fingerprint.

Ik krijg enkel de optie 'call center' en kan dus niet vragen om de code via sms te ontvangen.

Je moet je telefoonnummer invullen bij je persoonlijke gegevens in KBC Brussels Touch of KBC Brussels Mobile. Het sms-bericht met de code wordt naar dat nummer gestuurd.

Ik kan mijn kaart niet toevoegen aan Google Pay. Hoe komt dit?

Je kunt enkel KBC Brussels-Bankkaarten toevoegen. Als je een kredietkaart probeerde toe te voegen, zal dit niet werken. Ook een GO-kaart kun je niet koppelen aan Google Pay.

Ik probeer mijn kaart te koppelen, maar bij het invullen van de activatiecode in Google Pay krijg ik een melding dat mijn code vervallen is. Wat kan ik hieraan doen?

Je activatiecode is slechts 1 uur geldig. Als deze tijd verstreken is, verwijder je het beste je kaart uit de app en begin je opnieuw.

In Google Pay kan ik een foto maken van mijn kaart om deze toe te voegen, maar dit lukt niet. Hoe komt dit?

Google is nog volop bezig om Google Pay te verbeteren. Deze functionaliteit werkt nog niet altijd voor bankkaarten. Je kunt je gegevens ook manueel invoeren in plaats van een foto te maken.

Contactloos betalen met je smartphone via KBC Brussels Mobile (NFC) – Enkel voor Android-smartphones die NFC ondersteunen

Wat is NFC?

NFC staat voor Near Field Communication, een technologie die toelaat om mobiele betalingen te doen met je smartphone in de winkel. Hierbij worden er signalen uitgewisseld tussen je telefoon en een contactloze betaalterminal.
Een betaalterminal waar dit mogelijk is herken je aan het logo van contactloos betalen.

Hoe activeer je contactloos betalen met KBC Brussels Mobile?

Je kunt deze functionaliteit enkel activeren voor bankkaarten waarvan jij kaarthouder bent.

Tik in het overzicht van je kaarten op een debetkaart en kies de optie ‘Contactloos betalen’. Je krijgt nu de mogelijkheid om contactloos betalen in te stellen voor je bankkaart of KBC Brussels Mobile. Door deze laatste optie in te schakelen, activeer je deze kaart voor NFC (enkel voor Androidtoestellen).

Let wel: je kunt maar 1 kaart activeren voor NFC. Heb je al een andere kaart geactiveerd, dan krijg je hiervan een melding.
 

Hoe doe je een betaling met je smartphone via NFC?

Nadat je je kaart hebt geactiveerd, kun je betalen in de winkel. Hou gewoon je telefoon tegen een contactloze betaalterminal.

Voor bedragen tot 25 euro hoef je je telefoon enkel te activeren, het is niet nodig om je scherm te ontgrendelen of KBC Brussels Mobile te openen. De betaalterminal bevestigt je betaling.

Soms moet je nog je geheime code van KBC Brussels Mobile ingeven:

 • als je een betaling boven 25 euro wilt doen,
 • als je 5 keer na elkaar een bedrag onder de 25 euro betaald hebt,
 • als het totaal van verschillende kleine betalingen de som van 50 euro overschrijdt.

Na het ingeven van je geheime code moet je opnieuw je telefoontegen de betaalterminal houden.

 

Waar kan ik mijn NFC-betalingen bekijken?

Je vindt je NFCbetalingen gewoon terug in het overzicht van je betalingen. Net zoals een kaartbetaling krijgen ze de vermelding ‘Betaling met de KBC-Bankkaart via Bancontact/Maestro’.

Voor elke contactloze betaling met je smartphone vermelden we zowel het virtueel kaartnummer als het echte kaartnummer (beiden gemaskeerd).

Wat als ik mijn kaart vervang of blokkeer?

Als je je kaart geactiveerd hebt voor Contactloos betalen met KBC Brussels Mobile, en je vervangt je kaart (op eigen initiatief, of omdat de kaart op vervaldag komt) kun je gewoon met je smartphone blijven betalen.

In geval van een geblokkeerde kaart (Card Stop), moet je de nieuwe kaart opnieuw activeren voor Contactloos betalen met KBC Brussels Mobile. Je kunt dit zodra je nieuwe kaart zichtbaar is in de app (meestal na 1 bankwerkdag).

Wat met Google Pay?

Als je je bankkaart hebt gekoppeld aan Google Pay, kun je ook met deze app met je smartphone betalen via NFC.

Omdat een betaling met Google Pay een Maestro-betaling is, zou het kunnen dat dit bij sommige Belgische handelaars niet werkt als de betaalterminal enkel Bancontact aanvaardt. KBC Brussels Mobile werkt met Maestro en Bancontact, en werkt dus bij elke handelaar.

Opgelet: je moet in de instellingen van je smartphone aangeven met welke app je wilt ’Tikken en betalen’.

Betalingen met Siri

Wat is Siri?

Siri is een virtuele assistent voor iPhone, die werkt met stemopdrachten. Siri is beschikbaar in verschillende talen, waaronder het Nederlands, Engels, Duits en Frans. Met Siri spreek je gewoon tegen je iPhone om bijvoorbeeld een overschrijving in te voeren.

Hoe activeer je Siri?

Eerst moet je bij de instellingen van je iPhone Siri activeren. Nadien kun je in KBC Brussels Mobile overschrijvingen met Siri instellen.

Hoe doe je een overschrijving met Siri?

Om Siri te activeren, spreek je haar aan, of hou je de home-knop ingedrukt, afhankelijk van de instellingen van je toestel. Dan zeg je tegen je smartphone bijvoorbeeld 'Schrijf 5 euro over naar Katrien met mededeling etentje'. Dan geef je je geheime code of fingerprint in, je kijkt de gegevens van de overschrijving na (je kunt ze ook nog wijzigen) en je tekent de overschrijving. Je moet wel al ooit eens een overschrijving naar de begunstigde (in dit voorbeeld 'Katrien') hebben gedaan.

Smartwatch

Op welke smartwatches werkt KBC Brussels Mobile?

Alleen smartwatches die werken met Android en iOS worden ondersteund.

Welke info kan ik op mijn smartwatch bekijken?

Je kunt op je smartwatch enerzijds het saldo opvragen van maximaal twee zichtrekeningen die je zelf kiest en je meldingen (zie verder) ontvangen.

Hoe kan ik de smartwatch verbinden met KBC Brussels Mobile?

Zodra je je smartwatch koppelt aan je smartphone, maak je verbinding met KBC Brussels Mobile. Op dat moment zullen je meldingen (zie verder) al op je smartwatch verschijnen. Als je je saldo op je smartwatch wilt bekijken, moet je wel eerst de rekeningen instellen.

Hoe kan ik het saldo van mijn rekeningen op mijn smartwatch zien?

Ga in het menu naar Profiel > Smartwatch. Daar selecteer je maximaal twee zichtrekeningen waarvan je het saldo op je smartwatch wilt bekijken.

Welke informatie over de zichtrekeningen verschijnt er op mijn smartwatch?

Een positief saldo wordt getoond boven een groene lijn. Een negatief saldo wordt getoond onder een rode lijn.

Kan iemand anders de gegevens die op mijn smartwatch verschijnen ook zien?

Je gegevens worden alleen getoond op de smartwatch die verbonden is met je smartphone. Maar alles zal wel zichtbaar zijn zonder aanmeldprocedure.

Ik wil mijn saldo niet meer bekijken op mijn smartwatch. Wat moet ik doen?

Ga naar Profiel > Smartwatch. Daar kun je de functie 'Saldo raadplegen' deactiveren. Meldingen krijg je wel nog.

Functies van de app: Monizze, bank-, prepaid en kredietkaarten

Van welke kaarten krijg ik een overzicht?

 • Monizze kaart:

Je krijgt een overzicht van je Monizze-kaart met het saldo van je maaltijd-, eco- en geschenkcheques. Je kunt ook de laatste 10 verrichtingen bekijken die je met je kaart hebt gedaan.

 • KBC Brussels-Kredietkaarten zonder kredietopening:

Je krijgt een overzicht van alle KBC Brussels-Kredietkaarten zonder kredietopening waarvan je ontlener of mede-ontlener bent: KBC Brussels-Visa, KBC Brussels-Gold Mastercard, KBC Brussels-Mastercard Business, KBC-Kredietkaart Silver, KBC-Kredietkaart Gold en KBC-Kredietkaart Platinum.

Een geschrapte kaart zie je tot zes maanden na de einddatum (vernietigd of geblokkeerd) met de vermelding 'Beëindigd'.

 • KBC Brussels-Kredietkaarten met kredietopening:

Je krijgt een overzicht van alle KBC Brussels-Kredietkaarten met kredietopening waarvan je houder of medehouder bent, aangevuld met de kredietkaarten bij de rekeningen waarvan je houder of medehouder bent: KBC Brussels-Pinto Visa, KBC Brussels-Mastercard Globe, KBC Brussels-Visa Vision, KBC-Kredietkaart Silver met KBC Brussels Flex Budget, KBC-Kredietkaart Gold met KBC Brussels Flex Budget, KBC-Kredietkaart Platinum met KBC Brussels Flex Budget. Kredietopeningen die beëindigd zijn, zie je tot tien jaar na de einddatum.

 • KBC Brussels-Prepaid Kaarten (alleen op smartphone):

Je krijgt een overzicht van alle KBC Brussels-Prepaid Kaarten waarvan je houder bent, aangevuld met de prepaid kaarten bij de rekeningen waarvan je houder of medehouder bent.
Een geschrapte kaart zie je tot zes maanden na de einddatum (vernietigd of geblokkeerd) met de vermelding 'Beëindigd'.

Om veiligheidsredenen is een deel van het nummer van je krediet- en/of prepaid kaart(en) vervangen door X-tekens (1234 56XX XXXX 7890).

 • KBC Brussels-Bankkaarten

Je krijgt een overzicht van alle KBC Brussels-Bankkaarten waarvan je kaarthouder bent, aangevuld met de bankkaarten bij de rekeningen waarvan je medetitularis bent. Een geschrapte kaart zie je tot zes maanden na de schrapping (vernietigd of geblokkeerd).

Om veiligheidsredenen is een deel van het nummer van je bankkaart vervangen door X-tekens (123456XX XXXX 7890).

Hoe koppel ik mijn Monizze-kaart aan Mobile?

Swipe naar rechts voor het overzicht van je kaarten. Kies bovenaan voor 'Koppel je Monizze-account'.

Geef je gsm-nummer of je e-mailadres en je wachtwoord bij Monizze in.

Kan ik meer dan één Monizze-kaart koppelen?

Aan KBC Brussels Mobile kun je maar één Monizze-kaart koppelen.

Hoe verwijder ik mijn Monizze-kaart uit Mobile?

Kies in het overzicht van je kaarten voor je Monizze-kaart. In de tab 'Beheer' tik je op 'Ontkoppel account'.

Waarom moet ik mijn kaart elk jaar opnieuw koppelen?

Eén keer per jaar vervalt je account bij Monizze en moet je je account opnieuw activeren uit veiligheidsoverwegingen.

Waar kan ik met vragen en/of problemen over Monizze terecht?

Met al je vragen en/of problemen over Monizze kun je terecht op www.monizze.be of op de helpdesk van Monizze. De contactgegevens vind je in het tabje 'Beheer'.

Waar kan ik met mijn Monizze-kaart betalen?

Duizenden winkels aanvaarden de Monizze-kaart. Je vindt een lijst van winkels terug op www.monizze.be/nl/waar

Worden de verrichtingen met mijn KBC Brussels-Kredietkaart in realtime verwerkt?

Nee. Het huidige beschikbare saldo is louter indicatief: betalingen die je wel al hebt gedaan, maar nog niet geboekt werden, zijn nog niet opgenomen.

Worden de verrichtingen met mijn KBC-Prepaid Kaart realtime verwerkt?

Ja. Onder ‘Huidig beschikbaar saldo’ zijn zowel de afgeboekte verrichtingen als de gereserveerde bedragen opgenomen.

Het gereserveerde bedrag is de som van alle betalingen die nog niet van de KBC-Prepaid Kaart zijn afgeboekt. De KBC-Prepaid Kaart kun je ook gebruiken om de bijvoorbeeld een huurauto of hotelkamer te reserveren. Dergelijke waarborgen worden ook tijdelijk afgetrokken van het beschikbare saldo. Zodra de tegenpartij de waarborg vrijgeeft, vervalt die reservering.

Welke details van de verrichtingen kan ik opvragen?

Je kunt meer informatie opvragen over de verrichtingen met je KBC Brussels-Kredietkaart of KBC-Prepaid Kaart als je tikt op het betreffende kaartnummer. Je vindt er de verrichtingen met je kaart met een korte beschrijving (bedrag, type, locatie, enz.).

Elk gegeven over de verrichtingen is puur informatief en niet bindend. Bij betwistingen vul je het formulier in dat je vindt op de website www.mijnkaart.be onder Helpdesk/Betwistingen.

Kan ik de details van de kredietopening opvragen?

Ja, als je tikt op de knop ‘Details’ krijg je een scherm te zien met de specifieke kenmerken van je kaart en de kredietopening, zoals de naam van de klanten die de kredietopening ondertekend hebben, kredietbedrag, beschikbaar saldo, minimale terugbetaling, enz.

Kan ik de details van mijn Flex Budget opvragen?

Ja, klik op je kredietkaart waaraan een Flex Budget is gekoppeld en daarna op de tab "Beheer". Voor meer informatie tik je op 'Gekoppeld aan Flex Budget'.

Kan ik het terugbetalingsritme van mijn kredietkaart wijzigen?

Ja, klik op je kredietkaart waaraan een Flex Budget is gekoppeld en daarna op de tab 'Beheer'. Tik op 'Terugbetaling uitgaven'. Hier kun je bepalen of je elke maand je uitgaven volledig of gespreid terugbetaalt.

Kan ik mijn KBC-Prepaid Kaart opladen met KBC Brussels Mobile?

Ja. Tik op de knop op-/ontladen op het detailscherm van je KBC-Prepaid Kaart en kies de knop 'Opladen'. Op het volgende scherm kies je het gewenste oplaadbedrag en de opdrachtgevende rekening. De limietbedragen voor het opladen vind je hier. Als het oplaadbedrag of het saldo op de kaart het toegestane maximum overschrijdt, zal de oplading geweigerd worden. Het opladen gebeurt realtime: het saldo van de kaart wordt onmiddellijk aangepast en het geld is onmiddellijk beschikbaar.

Kan ik mijn KBC-Prepaid Kaart ontladen met KBC Brussels Mobile?

Ja. Klik op de knop op-/ontladen op het detailscherm van je KBC-Prepaid Kaart en kies de knop 'Ontladen'. Op het volgende scherm kies je het ontlaadbedrag en de rekening waarop je het bedrag wilt laten storten. Als het ontlaadbedrag het saldo op de kaart overschrijdt, zal de overschrijving geweigerd worden. Het ontladen gebeurt realtime: het saldo van de kaart is onmiddellijk aangepast.

Naar welke rekeningen kan ik mijn prepaid kaart ontladen?

Alle zichtrekeningen waarvan je de rekeninghouder bent.

Waarom is de op-/ ontlaadknop niet zichtbaar?

Als we het beschikbare saldo om technische redenen niet kunnen tonen, is opladen met KBC Brussels Mobile niet mogelijk. Je krijgt dan de volgende boodschap: ‘Momenteel is er geen actueel saldo beschikbaar. Het getoonde saldo is dat van de vorige werkdag. Opladen is nu ook niet mogelijk. Probeer later opnieuw.’

Moet iedere op-/ ontlading worden getekend?

Ja, voordat je je prepaid kaart kunt opladen of ontladen, moet je tekenen met je geheime code. Dat is de geheime code waarmee je je ook aanmeldt in KBC Brussels Mobile.

Kan ik een nieuwe kaart aanvragen als mijn prepaid kaart, bankkaart of kredietkaart defect is?

Je kunt in KBC Brussels Mobile je eigen defecte kaart vervangen.

Kan ik een nieuwe KBC Brussels-Bankkaart aanvragen?

Je kunt een nieuwe KBC Brussels-Bankkaart aanvragen op het scherm met het overzicht van je kaarten. Je kunt een foto kiezen voor je nieuwe bankkaart.

Heb je een professionele rekening? Dan kun je ook een KBC Brussels Limited kaart aanvragen. Gemakkelijk voor je werknemers om geld te storten op je professionele rekening.

Kan ik mijn KBC Brussels-Bankkaart vervangen?

Als je bankkaart defect is of als je een andere foto op je bankkaart wil, dan kun je die eenvoudig vervangen door een nieuwe kaart. Je kunt een foto kiezen voor je nieuwe bankkaart. Ben je je kaart verloren of is ze gestolen, dan kun je je kaarten in KBC Brussels Mobile laten blokkeren. Je kunt ook bellen naar Card Stop. Je ontvangt dan zo snel mogelijk je nieuwe kaarten met de post.
Als je je kaart geactiveerd hebt voor Contactloos betalen met KBC Brussels Mobile en je vervangt je kaart, dan kun je gewoon met je smartphone blijven betalen.

In geval van een geblokkeerde kaart (Card Stop), moet je de nieuwe kaart opnieuw activeren voor Contactloos betalen met KBC Brussels Mobile. Je kunt dit zodra je nieuwe kaart zichtbaar is in de app (meestal na 1 bankwerkdag).

Kan ik mijn KBC Brussels-Bankkaart schrappen?

Heb je je bankkaart niet meer nodig? Je kunt ze snel en eenvoudig schrappen in KBC Brussels Mobile. Na het schrappen is je bankkaart niet meer bruikbaar.

Ik ben ondernemer, hoe kan ik mijn zakelijke kredietkaarten herkennen?

Je zakelijke kredietkaarten krijgen een donkerblauwe indicator, je persoonlijke kredietkaarten een lichtblauwe. De volgorde van je kaarten is afhankelijk van de keuze die je maakte voor de volgorde van je rekeningen in het menu Profiel > Weergave rekeningen.

Kan ik mijn kredietkaart openstellen voor gebruik in het buitenland met KBC Brussels Mobile?

Ja. Tik op je kredietkaart en daarna op het tabje 'Beheer'. Onder 'Internationaal kaartgebruik' kun je instellen in welke zone je je kaart kunt gebruiken. Je kunt zowel de standaardzone als een tijdelijke zone (tot max. 1 jaar in de toekomst) kiezen.

Hoe kan ik mijn kredietkaart beheren?

Tik op je kredietkaart en daarna op het tabje 'Beheer'. Hier kun je je 'Internationaal kaartgebruik' en 'Betalingen via internet' instellen.

Hoe kan ik mijn bankkaart beheren?

Als je de details van je bankkaart opvraagt, kies je voor de tab 'Beheer'. Hier kun je je limieten wijzigen, en je kaart instellen voor betalingen op het internet, internationaal kaartgebruik en contactloze betalingen. Ook een defecte kaart kun je hier laten vervangen.

Wat is contactloos betalen?

Om contactloos te betalen, heb je 2 mogelijkheden:

 • Met je bankkaart:

Als je deze optie inschakelt, kun je met je kaart contactloze betalingen uitvoeren aan een contactloze terminal. Kleine aankopen van minder dan 25 euro betaal je door je kaart tegen de betaalterminal te houden. Grotere bedragen moet je bevestigen met de pincode van je kaart.

Opgelet: als je deze optie uitschakelt, kun je niet meer contactloos betalen met je bankkaart, maar ook niet met je smartphone via NFC (met de KBC Brussels Mobile, Google Pay of Bancontact app).

 • Met KBC Brussels Mobile:

Als je deze optie inschakelt, kun je met je smartphone via NFC betalen. Kleine aankopen van minder dan 25 euro betaal je door je smartphone tegen de betaalterminal te houden. Grotere bedragen moet je bevestigen met de geheime code van KBC Brussels Mobile.

Waar kan ik een kredietkaart aanvragen?

Op het scherm met het overzicht van je kaarten kun je een nieuwe kredietkaart aanvragen voor jezelf.

Voor wie kan ik een kredietkaart aanvragen met KBC Brussels Mobile?

Met KBC Brussels Mobile kun je een kredietkaart aanvragen voor jezelf.

Als ik een kredietkaart aanvraag, zie ik dan de prijs van de kredietkaart of van de rekening?

De prijs omvat het volledige pakket: je rekening, je bankkaart(en), je prepaidkaart(en), je kredietkaart(en), je rekeningverzekering,...

Hoe kies ik de juiste kredietkaart?

Wil je meer informatie over een kredietkaart? Klik dan op het kaart-icoontje. Zo kies je de kaart die het best bij je past.

Wat is het verschil tussen een prepaid kaart en een kredietkaart?

Bij een prepaid kaart zet je eerst geld op je kaart, dan pas kun je het uitgeven. Zo bepaal je op voorhand wat je gaat uitgeven en heb je je budget perfect onder controle.
Bij een kredietkaart betaal je je uitgaven nadien terug: ofwel betaal je gespreid terug, ofwel betaal je alle uitgaven van de maand in één keer terug.

Wat is het verschil tussen het huidig tarief van je rekening en het tarief van je rekening met kredietkaart?

Het huidige tarief van je rekening is wat je nu betaalt voor je rekeningpakket, dus zonder je nieuwe kredietkaart. Het tarief van je rekening met kredietkaart, is wat je betaalt voor je rekeningpakket inclusief je nieuwe kredietkaart. Het verschil tussen beide tarieven is wat je extra betaalt voor je nieuwe kredietkaart.

Ik wil de ene kredietkaart voor de inbegrepen verzekeringen maar ik vind de limiet te hoog. Kan ik kiezen voor een lagere limiet?

Zodra je de geheime code van de kredietkaart hebt, kun je zelf de limiet verlagen met KBC Brussels Mobile. Ga je wat meer uitgeven, of ga je op vakantie? Dan kun je je limiet terug verhogen naar de standaardlimiet.

Kan ik een kredietkaart voor mijn partner aanvragen?

Nee, dat is niet mogelijk in KBC Brussels Mobile. Je partner kan wel zelf een kredietkaart aanvragen in KBC Brussels Mobile. Onze medewerkers in je bankkantoor helpen je natuurlijk ook graag verder.

Kan ik een kredietkaart voor mijn KBC Brussels Basisrekening nemen?

Nee, bij een KBC Brussels Basisrekening kun je geen kredietkaart nemen. Je kunt wel je KBC Brussels Basisrekening omzetten naar een KBC Brussels-Plusrekening in KBC Brussels Touch. Nadien vraag je een nieuwe kreditekaart aan voor je rekening die je net hebt omgezet.

Ik ben mijn KBC Brussels-Bankkaart, KBC-Prepaid Kaart of KBC Brussels-kredietkaart verloren of ze zijn gestolen. Wat nu?

Je kunt je kaarten met KBC Brussels Mobile laten blokkeren. Je kunt ook bellen naar Card Stop. Je ontvangt dan zo snel mogelijk je nieuwe kaarten via de post.

Itsme activeren met KBC Brussels Mobile

Wat is itsme?

Itsme is een app waarmee je je identiteitskaart volledig beveiligd op je smartphone plaatst.
Het is een samenwerking tussen Belfius, BNP, ING, KBC Brussels, Orange, Telenet, Proximus en de overheid.

Meer informatie vind je op de website van itsme.

Hoe registreer ik itsme?

Als je KBC Brussels Mobile gebruikt, dan kun je je bij itsme registreren met KBC Brussels Mobile.

Kies bij de installatie voor KBC Brussels als je bank. KBC Brussels heeft de gegevens van je identiteitskaart ingelezen toen je klant werd en stuurt deze nu op een beveiligde manier door naar itsme.

Ben je nog geen klant bij KBC Brussels, dan moet je je bij itsme registreren bij een andere bank of met je eID

Wat kan je doen met itsme bij KBC Brussels?

Heb je itsme geïnstalleerd, dan kun je je in KBC Brussels Mobile registreren met itsme zonder bankkaart en kaartlezer, zelfs als je geen klant bent.

Wil je een zichtrekening openen op de KBC Brussels website, dan is dit nu ook mogelijk met itsme. Je rekening is dan onmiddelijk gebruiksklaar.

Waarvoor kan ik itsme gebruiken?

Met de itsme-app kan je aanmelden en tekenen in diverse applicaties. Op termijn zullen alle kaartlezers (eID-lezer, bankkaartlezer,…) overbodig worden.

Wie contacteer ik bij problemen of als ik merk dat mijn gegevens verkeerd zijn?

Neem contact op met de KBC-Helpdesk. In het menu Communicatie > Contact vind je onder Algemene contacten een overzicht van de aanspreekpunten.

Documenten digitaal ondertekenen

Welke documenten kan ik digitaal tekenen?

Op dit moment kun je volgende types ondertekenen:

 • commerciële kredieten zonder nieuwe waarborg
 • voorafbetalingen van belastingen
 • woningkredieten
 • woningpolis
 • schuldsaldoverzekering

Hoe weet ik dat ik een document moet tekenen?

Je ziet de vraag om te tekenen als actie verschijnen in het menu 'Acties'. Als je hierop tikt, word je door alle schermen tot en met het tekenen geleid.

Hoe teken ik een document?

Je tekent een document op dezelfde manier als een overschrijving.

Kunnen meerdere klanten één document digitaal tekenen?

Ja, op voorwaarde dat alle ondertekenaars KBC Brussels Touch of KBC Brussels Mobile hebben.

Kan één persoon in KBC Brussels Touch en één in KBC Brussels Mobile tekenen?

Iedereen tekent op zijn persoonlijk toestel met zijn persoonlijke overeenkomst.

Waar vind ik het getekend document/contract?

Elke ondertekenaar vindt het document in 'Berichten' onder het menu 'Communicatie' in KBC Brussels Mobile, KBC Brussels Touch en in Doccle voor zover hij een Doccle-account heeft.

Hoe lang kan ik dit document raadplegen?

Twee jaar in Berichten, zeven jaar in Doccle.

Wat moet ik doen als ik een papieren versie van mijn contract wil?

Er zijn 2 mogelijkheden om je documenten te downloaden en/of af te drukken:

 • Je downloadt ze tijdens het doorlopen van de schermen
 • Je downloadt de getekende documenten in Berichten en/of Doccle

Acties uitvoeren

Waar vind ik Acties?

Je vindt een overzicht van je acties als je klikt op het bel-icoontje rechtsboven.

Welke acties verschijnen hier?

In het lijstje van 'Acties' willen we je aandacht vestigen op te betalen facturen, aan te zuiveren rekeningen, te tekenen documenten,...

Hoe kan ik een actie uitvoeren?

Klik gewoon op de actie die je wilt uitvoeren. Je wordt dan door de verschillende stappen geleid.

Kan ik elke actie uitvoeren in KBC Brussels Mobile?

Nee. Per actie staat vermeld waar je de actie kunt uitvoeren: in KBC Brussels Mobile, KBC Brussels Touch of KBC Brussels Invest.

Communicatie

Wat is 'Communicatie'?

In 'Communicatie' vind je je berichten, Contactinformatie en een overzicht van je afspraken.  

Wat is een 'Bericht'?

Een 'Bericht' is persoonlijke communicatie tussen jou en je KBC Brussels-relaties: je kantoor, je agent, je relatiebeheerder.

Je kunt berichten ontvangen, beantwoorden en versturen. Als bijlage kun je alleen foto’s versturen. KBC Brussels-medewerkers kunnen zowel documenten als foto’s versturen.

Je kunt ook automatisch gecreëerde berichten die te maken hebben met je producten ontvangen.

Hoe lang blijven berichten bewaard?

Je kunt je berichten zelf verwijderen, maar na 2 jaar worden ze automatisch verwijderd.

Hoe weet je dat er een belangrijk bericht is toegekomen in KBC Brussels Mobile?

Als er een belangrijk bericht is toegekomen in KBC Brussels Mobile, dan sturen we je hiervoor een bericht via e-mail. Je krijgt ook een verwittiging als er een nieuw bericht in het berichtencentrum is geplaatst.

Doccle

Wat is Doccle?

Doccle is een digitale brievenbus waarmee je documenten van bedrijven kunt ontvangen, organiseren en archiveren. Ook je bank- en verzekeringsdocumenten van KBC Brussels kun je in Doccle laten toekomen. Om verbinding te maken met Doccle surf je naar Communicatie > Berichten. Na activatie kun je in één enkele klik van KBC Brussels Mobile naar Doccle-brievenbus.

Welke documenten kun je ontvangen in Doccle?

In Doccle ontvang je bank- en verzekeringsdocumenten van KBC Brussels. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Fiscale attesten
 • Uitgavenstaat van je kredietkaart
 • Documenten over het aflopen van je verzekeringscontract
 • Documenten van je woningkrediet

Waar vind je de uitgavenstaat van je kredietkaart terug?

Gebruik je Doccle? Dan kun je je uitgavenstaat daar opvragen.

Wat gebeurt er met je berichten die nu in KBC Brussels Mobile staan als je Doccle activeert?

Alle berichten die je in KBC Brussels Mobile ontvangen hebt, blijven nog 2 jaar zichtbaar.

Wat gebeurt er met je documenten in Doccle als je alle communicatie opnieuw per post laat versturen?

Als je je communicatie opnieuw per post wilt laten versturen, verbreek je de link tussen KBC Brussels Mobile en je Doccle-brievenbus. Je zult documenten dus niet meer kunnen opvragen in KBC Brussels Mobile, maar als je documenten blijven wel in Doccle behouden.

Hoe weet je dat er een document van KBC Brussels in Doccle is toegekomen?

Doccle stuurt je een e-mail voor elk nieuw document in je Doccle-brievenbus.

Is Doccle veilig?

Om je privacy en veiligheid te garanderen, doet Doccle een beroep op Atos Worldline. Bovendien zal Doccle je gegevens nooit gebruiken of doorsturen. De partners van Doccle hebben geen toegang tot documenten of gegevens van andere partners.

Kun je ook zonder KBC Brussels Mobile je documenten raadplegen in Doccle? Hoe vraag je een wachtwoord voor Doccle aan?

Ja, dat kan. Je kunt je documenten ook opvragen via de website of de app van Doccle. Ken je je wachtwoord niet meer? Surf naar www.doccle.be, klik Meld je aan > Wachtwoord vergeten?

Kun je ook de documenten van je partner terugvinden in Doccle?

Als je partner ook een Doccle-brievenbus heeft, dan kun je documenten delen met elkaar met de optie 'Delen'.

Chat

Waar vind ik chat in KBC Brussels Mobile

Bovenaan je scherm staat een tekstballonnetje. Als je hierop klikt, kun je ons contacteren via telefoon of via chat.

Let op: dit is nog niet beschikbaar voor alle klanten.

Met wie ben ik aan het chatten?

Je chat met een medewerker van KBC Brussels Live uit je eigen streek. We kijken in welke stad of gemeente je kantoor zich bevindt en zorgen dat je bij de afdeling van jouw regio terechtkomt.

Wanneer kan ik chatten met een medewerker?

KBC Brussels Live is elke werkdag bereikbaar van 8 tot 22 uur of zaterdag van 9 tot 17 uur.

Kan ik tijdens een chatgesprek of terwijl ik in de wachtrij sta, verder werken in KBC Brussels Mobile?

Zolang je actief blijft in KBC Brussels Mobile en de app dus niet naar de achtergrond verplaatst, kun je je chatgesprek minimaliseren door op het v-teken te klikken. Zodra je uit de wachtrij wordt gehaald of wanneer onze medewerker spreekt, krijg je hiervan een signaal. Je kunt dan terugkeren naar je gesprek door bovenaan opnieuw op het tekstballonnetje te klikken.

Kan ik mijn chatgesprekken later nog opnieuw bekijken?

Je kunt je gesprek nog herbekijken zolang je het chatgesprek of KBC Brussels Mobile nog niet hebt afgesloten.

Meldingen

Wat is een melding?

Een melding is een persoonlijke boodschap op je smartphone, ook wel een pushbericht genoemd.

Hoe kan ik het ontvangen van meldingen in- of uitschakelen?

Je beheert je meldingen in je 'Profiel' in KBC Brussels Mobile. Voor iOS en Android activeer je dit zelf ook in de instellingen van je smartphone.

Hoe kan ik zien of ik een melding ontvangen heb?

Ben je niet aangemeld in KBC Brussels Mobile, dan verschijnt een pop-up op het startscherm van je toestel. Ben je wel aangemeld, dan krijg je ook boven aan het scherm een melding.

Voor iOS en Windows verschijnt er op de KBC Brussels Mobile-app ook een badge (rondje met daarin een nummer) om aan te geven dat er een nieuwe melding is.

Welke meldingen kan ik ontvangen?

Je ontvangt een melding als:

 • Een factuur van KBC Verzekeringen of Zoomit op vervaldag komt
 • Je een bericht van je kantoor ontvangt
 • Een verrichting niet kan worden uitgevoerd (bv. onbetaalde vervaldag krediet)
 • Er een bedrag op je rekening is gestort (als je dit hebt geactiveerd)
 • Een domiciliëring of afrekening van je kredietkaart voor je klaar staat
 • KBC Brussels een vermoeden van fraude met je kredietkaart of prepaid kaart heeft
 • Je een afspraak hebt en je je in een automatenzone bevindt
 • Je mobiel kunt betalen bij een handelaar. Meer info hierover vind je onder 'Beacons'

Welke informatie wordt er in de melding getoond?

De informatie in de melding is beperkt en geeft eerder een indicatie van de inhoud en het type melding.

Waarom ontvang ik geen meldingen meer voor inkomende betalingen op de toegevoegde rekening van mijn andere bank?

Wanneer je een rekening van een andere bank toevoegt, geef je KBC de toestemming om gedurende een beperkte periode, bv 90 dagen, deze rekening te raadplegen. Zodra deze periode verstreken is, moet je opnieuw toestemming geven. Zo kunnen we de rekeninginformatie weer raadplegen. Doe je dat niet, dan krijg je ook geen meldingen voor inkomende betalingen meer.

Verzekering aankoopbescherming

Nieuwe jas gescheurd? Je KBC Brussels-kredietkaart dekt de kosten
Verzekering aankoopbescherming

Snel een deelfiets huren?

 • Zoek een fietsstation op de kaart
 • Kies een fietsverdeler
 • Bestel je dagpas
 • Betaal meteen in KBC Brussels Mobile
Snel een deelfiets huren?

Betalen en overschrijven in KBC Brussels Touch

Hier vind je een handig overzicht van al je rekeningen en kaarten. Zo verlies je nooit het overzicht.
Betalen en overschrijven in KBC Brussels Touch

Annulatieverzekering van je kredietkaart

Kun je toch niet op reis vertrekken of moet je vervroegd uit vakantie terugkeren? Dan kun je een deel van de kosten terugbetaald krijgen.
Annulatieverzekering van je kredietkaart
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.