KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort

Financiële bescherming tijdens de looptijd van je krediet

KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort

Financiële bescherming tijdens de looptijd van je krediet

Financiële rust voor je nabestaanden

Je schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat KBC het openstaande kredietbedrag geheel of gedeeltelijk terugbetaalt na je overlijden. Je nabestaanden hoeven zich dus geen zorgen te maken om de afbetaling van je lening.

Correct verzekerd

De schuldsaldoverzekering is gelinkt aan je lening bij KBC en volgt het openstaande kredietbedrag. Zo ben je altijd voor het correcte bedrag verzekerd.

Gratis vervroegd verzekerd

Je bent al verzekerd voor de eerste opname van je lening en zelfs vóór het verlijden van je kredietakte.

Wat is de KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort?

De KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort is een Tak 21-overlijdensverzekering die je nabestaanden financieel beschermt. Overlijd je tijdens de looptijd van je lening, dan betaalt KBC Brussels het openstaande kredietbedrag geheel of gedeeltelijk terug. Zo hoeven je nabestaanden zich geen zorgen te maken over de afbetaling van de lening.

Altijd correct verzekerd

De KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort is gekoppeld aan je lening. De verzekering volgt met andere woorden altijd automatisch het nog openstaande kredietbedrag. Ook als je je lening gedeeltelijk vervroegd terugbetaalt, ben je dus altijd voor het correcte bedrag verzekerd.

Je woonlening met schuldsaldoverzekering sluit je nu helemaal online af

Vraag je je hypothecaire lening online aan? Dan kun je onmiddellijk je schuldsaldoverzekering en je brandverzekering mee afsluiten. Zo is alles meteen geregeld en hoef je niet meer naar je kantoor. 

Heb je al een lening waarvoor je een schuldsaldoverzekering wilt afsluiten? Dat kan voorlopig nog niet online. Je kunt hiervoor wel terecht bij je expert verzekeren.

Hoeveel kost een schuldsaldoverzekering?

 • Om je premie te berekenen, houden we rekening met verschillende criteria. Lees hier meer over de segmentatiecriteria
 • Je betaalt je premie op een vaste maandelijkse vervaldag via domiciliëring
 • Elke maand wordt je premie opnieuw berekend op basis van het openstaande kredietbedrag. Ook als je je lening gedeeltelijk vervroegd terugbetaalt, ben je dus altijd voor het correcte bedrag verzekerd
 • Je betaalt een verzekeringstaks van 1,1%

Welk bedrag is verzekerd?

Het dekkingspercentage van de schuldsaldoverzekering drukt uit welk percentage van het openstaande kredietbedrag verzekerd is. Ideaal is een percentage van 100%. Zo hoeven je erfgenamen of de andere kredietnemers de lening niet meer terug te betalen als jij zou overlijden.

Gratis vervroegde verzekeringsdekking

Koopcompromis ondertekend voor je je lening hebt aangevraagd? Dan heb je je juridisch gezien al verbonden om bepaalde sommen te betalen.

Met de vervroegde verzekeringsdekking ben je verzekerd vóór de eerste opname van je lening en zelfs vóór het verlijden van de kredietakte. De verzekeringsdekking geldt gedurende maximaal één jaar, en eindigt uiterlijk bij de start van de eigenlijke verzekeringsdekking.

Het verzekerd kapitaal is het kredietbedrag vermenigvuldigd met het gekozen dekkingspercentage.  

Wat is niet verzekerd?

 • Overlijden van de verzekerde door zelfmoord in het eerste jaar van het contract. Euthanasie volgens de wettelijke voorwaarden is wel verzekerd.
 • Overlijden van de verzekerde door geweldpleging door toedoen van de verzekeringnemer of de begunstigde.
 • Overlijden door actieve deelname aan oorlogsgebeurtenissen.

Optie: waarborg arbeidsongeschiktheid

Kun je niet meer gaan werken door een ziekte of ongeval? Dan zorgt de optionele waarborg arbeidsongeschiktheid ervoor dat KBC de kredietlast geheel of gedeeltelijk op zich neemt, terwijl jij je kunt concentreren op je herstel.

Je kunt rekenen op een maandelijkse uitkering, op basis van de kredietlast en de premie voor de schuldsaldoverzekering. Ook de premie voor deze optionele verzekering betalen we terug.

Wat is niet verzekerd?

 • Risicosituaties zoals oorlogsgebeurtenissen of geweldpleging
 • Verhoogde risico’s (bepaalde sporten) of voorafbestaande aandoeningen zijn mogelijk uitgesloten

Wat je nog moet weten

 • Op de KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort is het Belgisch recht van toepassing.
 • Er is een medische acceptatie vereist voor de Schuldsaldoverzekering Comfort.
 • De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen, en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon geeft je hierover graag advies op maat.
 • Looptijd: valt samen met de duur van het krediet waaraan deze verzekering is gelinkt.
 • Er bestaat een bijzonder solidariteitsmechanisme voor de schuldsaldoverzekering die dient als waarborg voor een hypothecair krediet met betrekking tot de enige en eigen woning. Als voor de schuldsaldoverzekering omwille van een verhoogd gezondheidsrisico een medische bijpremie wordt aangerekend die een bepaalde minimumdrempel overschrijdt, zorgt het compensatiemechanisme ervoor dat het surplus niet moet betaald worden door de verzekeringnemer, maar ten laste genomen wordt door de Compensatiekas. De verzekeringnemer hoeft niet uitdrukkelijk om de tussenkomst van de Compensatiekas te vragen. De verzekeringsonderneming, die een drempeloverschrijdende medische bijpremie oplegt, richt zich rechtstreeks tot de Compensatiekas om het surplus terug te vorderen. Bijkomende informatie hierover vind je bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon en op de website van Assuralia: Wettelijke maatregelen (assuralia.be)
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel , info@ombudsman-insurance.bewww.ombudsman-insurance.be.
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort kun je terecht bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Je bemiddelaar: KBC Brussels, deel van KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België
BTW BE 0462.920.226 – RPR Brussel – IBAN BE98 7300 0000 0083 – BIC KREDBEBB – FSMA 026256 A,  verbonden agent van KBC Verzekeringen NV
Een onderneming van de KBC Groep

Lees zeker deze documenten voor je de verzekering afsluit

.

Kopen of bouwen?

Plannen voor een eigen stek? En ga je kopen en renoveren, of bouwen? We zetten alle voor- en nadelen op een rijtje.

Je juwelen gestolen. Word je vergoed?

Gestolen juwelen: dekt je brandverzekering dat? Lees er hier alles over.

Vragen over je brandverzekering?

Vind hier een antwoord op je vraag.

Studeren in het buitenland

Vergeet deze zaken niet in orde te brengen voor je buitenlands avontuur.