Overlijdensverzekering

 • Je beschermt je nabestaanden tegen de financiële gevolgen van je overlijden
 • Je bepaalt zelf welk bedrag je verzekert
 • Je kiest zelf wie dit bedrag ontvangt na je overlijden
Maak een afspraak

Wat is een overlijdensverzekering?

Een overlijden is altijd een moeilijk moment. In de eerste plaats voor het gezin van de overledene. Geldproblemen kun je dan zeker missen. Met de KBC-Overlijdensverzekering, een tijdelijke tak 21-overlijdensverzekering, verzeker je je tegen de financiële gevolgen van een overlijden.

Zo krijg je bij het overlijden van de verzekerde een bedrag om eventuele successierechten, facturen of andere onvoorziene uitgaven te betalen. Dit geeft je meteen ook een financieel duwtje in de rug om de toekomst en de levensstandaard van je gezin veilig te stellen.

Waarom een overlijdensverzekering nemen?

overlijdensverzekering
 • Je huisgenoten kunnen thuis blijven wonen als je zou overlijden
  De KBC-Overlijdensverzekering keert je gezin na je overlijden een bedrag uit zodat ze in het huis of appartement dat jullie huren, kunnen blijven wonen.
 • Je kinderen kunnen hun dromen waarmaken ook als je er niet meer bent
  De KBC-Overlijdensverzekering biedt je gezin financiële bescherming zodat je kinderen na je overlijden hun studies kunnen verderzetten.
 • Je nabestaanden kunnen de rekeningen blijven betalen
  De KBC-Overlijdensverzekering keert hen een bedrag uit om eventuele successierechten, facturen of andere onvoorziene kosten te betalen. Dit geeft je nabestaanden meteen ook een duwtje in de rug om hun toekomst veilig te stellen.

Welke bedragen keert een overlijdensverzekering uit?

Enkele voorbeelden

1. De studie van je kinderen veilig stellen

Als je de studie van je kinderen wilt verzekeren voor 50.000 euro en je bent 50 jaar, dan betaal je 5 jaar lang gemiddeld 30 euro per maand.

2. De huur van je gezinswoning verzekeren

Als je voor je nabestaanden de huur van je gezinswoning wilt verzekeren voor 25.000 euro en je bent 28 jaar, dan betaal je 3 jaar lang gemiddeld 6 euro per maand.

Meer over de KBC-Overlijdensverzekering

Deze verzekering is bestemd voor natuurlijke personen die minimum 18 jaar en maximum 74 jaar oud zijn.

Je kiest zelf welk bedrag je verzekert. Het minimumbedrag is 5.000 euro.

De KBC-Overlijdensverzekering werkt met risicopremies. Deze premies evolueren mee met je leeftijd.
Je kunt maandelijks, 3-maandelijks, 6-maandelijks of jaarlijks betalen. Maandelijkse betalingen gebeuren per domiciliëring.

Natuurlijke personen die in België wonen, betalen een verzekeringstaks van 2% op elke nieuwe storting.

De medische acceptatie is afhankelijk van het verzekerde kapitaal bij overlijden en je leeftijd.

Overlijden van de verzekerde door

 • Zelfmoord in het 1e jaar van het contract.
  Euthanasie is wel verzekerd tenzij de verzekerde de aandoening die aanleiding gaf tot de beslissing, al had bij het aangaan van het contract.
 • Geweldpleging voor zover de verzekerde er vrijwillig of actief aan heeft deelgenomen.
 • Actieve deelname aan oorlogsgebeurtenissen.
information-expr-quote--glyph
In 2018 zijn er 110.645 personen overleden. Meer dan 1 op 7 van hen was jonger dan 65 jaar.

bron: Statbel

Goed om weten

 • Op de KBC-Overlijdensverzekering is het Belgische recht van toepassing.
 • De looptijd is vrij te bepalen met een minimum van 1 jaar.
 • De maximale einddatum van het contract ligt op de 75e verjaardag van de verzekerde.
 • De fiscale behandeling kan wijzigen en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je expert Verzekeren geeft je hierover graag meer uitleg.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Overlijdensverzekering kun je terecht bij je expert Verzekeren.

De KBC-Overlijdensverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van de KBC-groep

Lees zeker de financiële informatiefiche voor je deze verzekering afsluit

Interesse? Maak een afspraak