Verzekering elektrische auto

Verzekering elektrische auto

 • Korting voor veilige chauffers
 • Alle risico’s verzekerd*
 • Enkel bij KBC Brussels krijg je 48 maanden aankoopprijsgarantie 
   
Simuleer nu je verzekering

Je elektrische auto verzekerd, ook wanneer je het niet verwacht

De 'Omniumverzekering Alle Risico's' van KBC Brussels beschermt je wagen in alle situaties, ook die je niet verwacht of onder controle hebt. Onder meer diefstal, total loss en stormschade zijn gedekt, maar ook bij een onoplettendheid hoef je niets te vrezen.

Enkele voorbeelden uit de praktijk, waarbij KBC Brussels de schade heeft vergoed:

 • “Ik ben vertrokken terwijl de laadkabel nog aan mijn wagen verbonden was.”
 • “Ik ben per ongeluk over mijn oplaadkabel gereden en nu is het laadstuk kapot.”

Bovendien kun je rekenen op een ruime vergoeding bij total loss en diefstal:

 • Verzeker je een nieuwe, 100% elektrische wagen, dan krijg je tot 48 maanden na je aankoop je volledige investering terugbetaald.
 • Voor tweedehands elektrische wagens geldt een aankoopprijsgarantie 24 maanden.

Onze omniumverzekering dekt het verzekerde voertuig, met inbegrip van de opties en gemonteerde toebehoren, tegen alle risico's. Dat wil zeggen dat we in principe elk schadegeval verzekeren, tenzij dat valt onder de beperkte lijst van niet-verzekerde gevallen.

Meer over de verzekering van je elektrische auto

Het spreekt voor zich dat de prijs van een auto de verzekeringspremie beïnvloedt: hoe duurder de wagen, hoe groter immers het risico. Toch is de prijs van een wagen niet de doorslaggevende factor in hoe een premie wordt bepaald. Elementen zoals vermogen, maar ook leeftijd van de bestuurder en woonplaats spelen een rol.

De verzekering voor een elektrische wagen is niet duurder dan die voor een auto op fossiele brandstof. Daarnaast zijn nieuwe auto’s uitgerust met meer veiligheids- en rijhulpsystemen dan oude auto’s. Ook daarom kennen we een lagere premie toe aan recentere modellen.

Nee. De verzekering voor een elektrische wagen is niet duurder dan die voor een auto op fossiele brandstof. Nieuwe auto’s zijn uitgerust met meer veiligheids- en rijhulpsystemen dan oude auto’s. Ook hierom kennen we een lagere premie toe aan recentere modellen.

Problemen die zich af en toe wel nog stellen bij elektrische voertuigen, zijn schade aan de laadpaal zelf of schade die wordt veroorzaakt door een defect aan de laadpaal. Heel wat mensen vragen zich terecht af of ze hiervoor wel zijn verzekerd. Schade aan de laadpaal zit vervat in je Omniumverzekering Alle Risico’s, schade door een defect aan de laadpaal, denk bijvoorbeeld aan kortsluiting, wordt in veel gevallen gedekt door de KBC Brussels-Woningpolis*.

Ik ben al jaren klant bij KBC Brussels, dus toen ik een tijdje geleden overschakelde naar een elektrische wagen, was de keuze voor een omniumverzekering bij KBC Brussels snel gemaakt. Ik moest enkel de gegevens van de nieuwe auto doorgeven en alle administratie werd voor mij geregeld.

Hoe moet ik mijn elektrische auto verzekeren?

1. Burgerlijke aansprakelijkheid

Net als bij iedere wagen, ben je ook voor je elektrische auto verplicht om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze betaalt de schade die jij aan anderen veroorzaakt. 

Wel verzekerd

 • De schade die je met je auto veroorzaakt aan anderen, zowel de materiële schade (blikschade, schade aan gebouwen, enz.) als de lichamelijke schade (doden of gewonden).
 • De letsels die een voetganger, fietser of passagier oploopt bij een verkeersongeval waarin je auto betrokken is.

Ook als je niet aansprakelijk bent, kun je een beroep doen op deze verzekering.
 

Niet verzekerd

Enkele belangrijke uitsluitingen zijn:

 • de schade aan je eigen auto
 • de lichamelijke letsels die de bestuurder oploopt bij een verkeersongeval
 • de schade veroorzaakt door deel te nemen aan wedstrijden
 • de schade die je met opzet veroorzaakt

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

2. Volledige omniumverzekering

Om je auto zo goed mogelijk te beschermen, kun je je verplichte aansprakelijkheidsverzekering aanvullen met een omniumverzekering alle risico's. De voordelen van die laatste hebben we hierboven uitvoerig beschreven. 

Wat is verzekerd?

 • Schade door aanrijding, brand, glasbreuk, diefstal, vandalisme, natuurgeweld, verkeerd tanken, botsing met loslopende dieren of vogels, knagen van marters
 • Kosten voor vervanging van sloten of herprogrammeren van het vergrendelingssysteem na diefstal van je autosleutels
 • Kosten voor medische verzorging als je gewond raakt bij een car- of homejacking
 • De BIV (belasting op inverkeerstelling) is gratis meeverzekerd bij total loss

Beschadiging van vervoerde zaken

 • Zaken die je in je auto vervoert en die voor privégebruik dienen, vergoeden we tot 1.500 euro als er ook schade aan je auto is. Ook de fietsen op je fietsendrager of de bagage in je dakkoffer.
 • We vergoeden ook de extra uitrusting van je auto die je niet meer kunt gebruiken na een total loss, bijv. je winterbanden of je dakkoffer.

Wat is niet verzekerd?

 • Schade die je veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille, in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken
 • Schade die je veroorzaakt als je je auto bestuurt zonder te voldoen aan de voorwaarden die de Belgische wetten en reglementen ter zake voorschrijven
 • Schade die je opzettelijk veroorzaakt
 • Diefstal die je vergemakkelijkt door je voertuig onbeheerd achter te laten op de openbare weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats terwijl het voertuig niet slotvast is
 • Je verwondingen als bestuurder van je voertuig: die verzeker je met de Ongevallenverzekering Bestuurder

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

3. Bijstandsverzekering

Pech langs de weg? Met een bijstandsverzekering ga je gerust de baan op. Kies je voor een omniumverzekering van KBC Brussels, dan is de bijstandsverzekering automatische inbegrepen in je verzekeringspakket. De personenbijstand, de verzekering die tussenkomt wanneer je in het buitenland bent en medische zorg of repatriëring nodig hebt, is dan weer optioneel.

Wat is verzekerd?

VAB-pechverhelping 

 • 24/7 pechverhelping door VAB, bij je thuis of tijdens een verplaatsing in België en Luxemburg.
 • Herstelling ter plaatse of slepen naar de meest aangewezen garage
 • Vervoer van verzekerde personen naar huis

Uitgebreide voertuigbijstand

Bijstand bij ongeval, diefstal of autopech, ook in het buitenland.

 • Terugkeer van verzekerde personen naar huis 
 • Terugbrengen van je gestolen voertuig als het wordt gevonden
 • Pechverhelping of slepen naar de meest aangewezen garage

Wereldwijde personenbijstand

 • Bijstand op reis bij ziekte of ongevallen met dekking van medische kosten tot 250.000 euro.
 • Bijstand bij andere ongemakken zoals het opsturen van kledij en persoonlijke reisspullen bij diefstal van je bagage.

Vervangwagen na ongeval, diefstal of pech (optioneel)

Wat is niet verzekerd?

 • Schade die je opzettelijk veroorzaakt.
 • KBC Brussels betaalt geen herstellingen, enkel de takelkosten en de kosten voor het opsturen van de wisselstukken.
 • Verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte als je de voorgeschreven behandeling niet hebt gevolgd
 • Betaalde of winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

4. Rechtsbijstand

Verloopt de terugbetaling van de tegenpartij niet zoals gewenst? Of word je geconfronteerd met een aanslepend dispuut? Dan kun je hiervoor een advocaat onder de arm nemen. Deze wordt betaald door de optionele rechtsbijstandsverzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering rechtsbijstand zorgt voor een uitgebreide dekking bij
 • Contractuele geschillen: schade bij aan- of verkoop, onderhoud of herstelling van je auto
 • Administratieve geschillen: bijvoorbeeld problemen bij de intrekking van je rijbewijs, de verkeersbelasting of de technische keuring van je voertuig
 • Strafrechtelijke verdediging in geval je verdacht wordt van een verkeersmisdrijf. Bijvoorbeeld wanneer je een dagvaarding ontvangt voor overdreven snelheid, door het rode licht rijden, alcoholintoxicatie, ...

Wat is niet verzekerd?

 • Boetes en minnelijke schikkingen
 • Geschillen over:
  • bezoldigd personen- en goederenvervoer
  • deelname aan snelheids- en regelmatigheidsritten
  • huur en verhuur van je voertuig
 • Opzettelijke misdrijven

5. Bestuurdersverzekering

Wil je dat je medische kosten als bestuurder te allen tijde gecoverd zijn? Neem dan ook een bestuurdersverzekering.

Wel verzekerd

 • Medische verzorging na een ongeval
 • Kosten voor aangepast vervoer als je voor verzorging naar het ziekenhuis moet
 • Vergoeding voor blijvende letsels
 • Financiële steun voor je nabestaanden en terugbetaling van begrafeniskosten als je overlijdt

Of je wel of niet voor het ongeval verantwoordelijk was, verandert niets aan de vergoedingen.

Niet verzekerd

 • Ongevallen tijdens je beroepsleven
 • Ongevallen die je opzettelijk of door een zware fout veroorzaakt
 • Deelname aan en oefening voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden
 • Ongevallen in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 ‰, in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand door het gebruik van andere producten dan alcohol

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Goed om te weten: Omniumverzekering

De Omniumverzekering Alle Risico’s in de KBC-Polis Personenauto is een volledige omniumverzekering.

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Polis Personenauto - Personenauto kun je terecht op onze website of bij je expert Verzekeringen.
De KBC-Polis Personenauto is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van de KBC Groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

*KBC-Woningpolis

Wel verzekerd

 • Schade door onder andere brand, ontploffing, storm, hagel, blikseminslag, water, aanrijding, ... aan je
  • Huisraad: meubels, kleding, fiets, juwelen, televisie, …
  • Huisdieren
  • Motorrijtuigen en hun aanhangwagens

En we gaan nog een stapje verder. De inhoud van je woning is bovendien verzekerd tegen alle mogelijke schade, op voorwaarde dat die voor jou onverwacht is en de schade minimaal 1.250 euro bedraagt. Enkel als je de optie diefstal kiest, geldt deze bescherming ook voor schade door (poging tot) diefstal.

Niet verzekerd

 • Diefstal en poging tot diefstal
 • Verlies
 • Opzettelijke schade
 • Schade door overstroming of door het overlopen van openbare riolen aan voorwerpen buitenshuis
 • Unieke goederen zoals antiek en kunst. Daarvoor bestaat er een specifieke verzekering 'waardevolle voorwerpen'. Neem contact op met onze expert Verzekeren.
Wil je ook diefstal en poging tot diefstal van o.a. je huisraad, motorrijtuigen en hun aanhangwagens, huisdieren of inhoud buiten verzekeren? Neem dan de optie diefstal.

*Goed om te weten: KBC-Woningpolis

De KBC-Woningpolis voor de eigenaar kan een of meer van de volgende verzekeringen bevatten: verzekering woning, verzekering inhoud woning, verzekering inhoud woning tegen diefstal, verzekering zwembad, verzekering tuin, verzekering bodemsanering. Dit zijn zaakschadeverzekeringen. Deze verzekeringen zijn bestemd voor eigenaars-bewoners van particuliere woningen die in hun woning geen commerciële activiteit of een vrij beroep uitoefenen.

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Woningpolis voor de eigenaar kun je terecht op onze website of bij je expert Verzekeringen.
De KBC-Woningpolis voor de eigenaar is een product van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België
BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601, BIC KREDBEBB.
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC-groep.