Bestuurdersverzekering

KBC-Polis voor je Voertuig

Bestuurdersverzekering

KBC-Polis voor je Voertuig

Verzekerd voor lichamelijke letsels na een auto-ongeval

Zelfs al was je in fout.

Elke bestuurder verzekerd

Ook de door jou toegelaten bestuurders van je auto zijn tegen ongevallen verzekerd.

Ook verzekerd als je tijdelijk met de auto van iemand anders rijdt

Als je die auto maximaal 30 dagen en enkel voor privédoeleinden gebruikt.

Jouw wagen is goed verzekerd. En jij?

Wist je dat je als bestuurder niet verzekerd bent voor lichamelijke letsels als je een ongeval veroorzaakt?
Met deze ongevallenverzekering bestuurder stap je ook zelf goed verzekerd in de auto.

Wat is een bestuurdersverzekering?

bestuurdersverzekering

De verzekering bestuurder is een ongevallenverzekering.
Ze vergoedt je medische kosten, blijvende invaliditeit of overlijden als je een verkeersongeval hebt.
Ook als er niemand anders bij het ongeval betrokken is.

Waarom heb je een bestuurdersverzekering nodig?

Ben je als chauffeur verantwoordelijk voor een verkeersongeluk, dan ben je niet verzekerd voor de verwondingen die je zelf oploopt. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt namelijk enkel de schade die je aan anderen toebrengt. En de omnium voor je auto vergoedt geen lichamelijke letsels.

Een autoverzekering bestuurder biedt daarvoor een oplossing. Heb je een auto-ongeluk en ben je gekwetst? Dan betaalt je verzekeraar je medische verzorging.

Wel verzekerd

 • Medische verzorging na een ongeval
 • Kosten voor aangepast vervoer als je voor verzorging naar het ziekenhuis moet
 • Vergoeding voor blijvende letsels
 • Financiële steun voor je nabestaanden en terugbetaling van begrafeniskosten als je overlijdt

Of je wel of niet voor het ongeval verantwoordelijk was, verandert niets aan de vergoedingen.

Niet verzekerd

 • Ongevallen tijdens je beroepsleven
 • Ongevallen die je opzettelijk of door een zware fout veroorzaakt
 • Deelname aan en oefening voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden
 • Ongevallen in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 ‰, in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand door het gebruik van andere producten dan alcohol

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Goed om weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de Ongevallenverzekering Bestuurder in de KBC-Polis voor je Voertuig - Personenauto kun je terecht bij je expert Verzekeren bij KBC Brussels.
De KBC-Polis voor je Voertuig is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Je bemiddelaar: KBC Brussels, deel van KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België
BTW BE 0462.920.226 – RPR Brussel – IBAN BE98 7300 0000 0083 – BIC KREDBEBB – FSMA 026256 A,  verbonden agent van KBC Verzekeringen NV
Een onderneming van de KBC Groep