CyberSecure-Verzekering

Bescherm jezelf en je gezin tegen oplichting en fraude

 • Ruime dekking tegen verlies van geld op je rekening door oplichting en fraude
 • Vergoeding van financiële schade door identiteitsdiefstal
 • Psychologische bijstand na reputatieschade tot 5 sessies van 2 uur
Treed nu online toe tot de KBC CyberSecure-Verzekering

Waarom kiezen voor de KBC CyberSecure-Verzekering?

Cybercriminaliteit evolueert snel. Van phishing (fraude via sms, e-mail, telefoon of sociale media) tot oplichting bij online bestellingen. Maar hoe deze oplichters ook te werk gaan, hun doel is steeds hetzelfde: geld van je rekening stelen. Daarnaast azen cybercriminelen op je persoonlijke gegevens. Deze gebruiken ze om bijvoorbeeld aankopen te doen in jouw naam (identiteitsfraude).

Met de KBC CyberSecure-Verzekering bescherm je je KBC Brussels-zichtrekeningen tegen verlies van geld door fraude en oplichting. Je bent ook ingedekt voor financiële schade door identiteitsdiefstal en psychologische bijstand bij reputatieschade.

Wat is de KBC CyberSecure-Verzekering?

Je KBC CyberSecure-Verzekering vergoedt:

 • Financiële schade door oplichting, fraude of identiteitsdiefstal vanaf 100 euro tot 25.000 euro per schadegeval. Dat maximumbedrag geldt per kalenderjaar en voor alle verzekerde rekeningen samen. De franchise bedraagt 10% van het uitgekeerde bedrag.
 • Psychologische bijstand na reputatieschade tot 5 sessies van 2 uur

Welke rekeningen wil je beschermen?

Bescherm 1 rekening

Je beschermt 1 KBC Brussels-zichtrekening tegen financiële schade. De rekening waarmee je je bijdrage betaalt, wordt ook je beschermde rekening.

Bescherm alle rekeningen van je gezin

Je bescherming tegen financiële schade geldt voor alle KBC Brussels-zichtrekeningen van:

 • De persoon die de verzekering neemt (de toetreder)
 • De samenwonende partner van de toetreder
 • De kinderen van de toetreder en/of de samenwonende partner, als zij jonger zijn dan 25 jaar en gedomicilieerd zijn bij een van beide wettelijke ouders
 • De handelingsonbekwame of verlengd minderjarige kinderen van de toetreder en/of de samenwonende partner, zelfs als deze kinderen ouder zijn dan 25 jaar

Wel verzekerd

Financiële schade door:

 • Online bestellingen, boekingen of aankopen bij particulieren en zogezegde handelaars of dienstverleners
 • Misleiding door zogezegde familieleden, bijvoorbeeld via WhatsApp (whaling)
 • Diefstal van persoonlijke gegevens
 • Phishing via sms, telefoon of sociale media

Niet verzekerd

Financiële schade door:

 • Vriendschaps- of datingfraude
 • Oplichting via online beleggingen
 • Oplichting of fraude via kredietkaarten
 • Betalingen voor namaakproducten 

De volledige lijst met waarborgen en uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Meer weten over de KBC CyberSecure-Verzekering?

Een KBC CyberSecure-Verzekering beschermt je zichtrekeningen bij KBC Brussels. Om toe te treden tot deze verzekering heb je een KBC Brussels-zichtrekening nodig.

Heb je een KBC Brussels-Plusrekening geopend na 31 januari 2023? Dan heb je 15 Kate Coins ontvangen, goed voor 15 euro cashback bij je toetreding tot de KBC CyberSecure-Verzekering.
 
Hoe werkt het?

Bescherming voor 1 rekening
Je maandelijkse bijdrage bedraagt 7 euro, bestaande uit een bijdrage van 6,41 euro en een taks van 0,59 euro. In dit bedrag zitten ook de acquisitiekosten, geraamd op 1,44 euro en de administratiekosten op 0,41 euro.

Bescherming voor alle rekeningen van je gezin
Je maandelijkse bijdrage bedraagt 12 euro, bestaande uit een bijdrage van 10,98 euro en een taks van 1,02 euro. In dit bedrag zitten ook de acquisitiekosten, geraamd op 2,48 euro en de administratiekosten op 0,70 euro.

Online boekingen
Je hebt online een vakantiehuisje in Italië geboekt voor het hele gezin. Helaas blijkt het vakantiehuisje bij aankomst niet te bestaan en is de verhuurder er met je geld vandoor. 

Online aankopen
Je ziet een indrukwekkende 4K-televisie tegen een extreem hoge korting. Je betaalt online, de betaling gaat onmiddellijk van je rekening maar de televisie wordt nooit geleverd. De webwinkel blijkt vals.

Valse e-mails
Je krijgt een dringende e-mail met als afzender ‘je energieleverancier’. Die bevat een aanmaning  om je factuur via een link te betalen. Als je niet betaalt sluiten ze je stroom onmiddellijk af. Achteraf blijkt deze e-mail helemaal niet van je energieleverancier te komen. Je hebt wel meteen betaald en bent dus je geld kwijt.

WhatsApp-fraude
Je krijgt een bericht via een onbekend nummer van iemand die zich voordoet als een familielid. De persoon zegt dat hij z'n gsm is verloren maar een dringende betaling moet doen en vraagt of jij wilt betalen. Hij belooft om het bedrag meteen terug te betalen. Na de betaling hoor je echter niets meer. Het bericht kwam niet van een familielid maar van een oplichter. 

De volledige lijst met waarborgen en uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Krijg je te maken met verlies van geld op je rekening, diefstal van persoonlijke gegevens of reputatieschade? Meld je schadegeval bij KBC Secure4u via 016 432 000 of secure4u@kbc.be.

Wanneer je aangifte doet via e-mail, zet dan geen gevoelige informatie in je mailtje. Wacht tot KBC Brussels je contacteert.

Goed om te weten

 
 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing
 • De KBC CyberSecure-Verzekering is een verzekering voor diverse geldelijke verliezen en psychologische bijstand bij reputatieschade. Deze verzekering werd gesloten door KBC Bank bij KBC Verzekeringen. Beide partijen hebben jaarlijks de mogelijkheid om het contract op te zeggen. Je bent verzekerd indien je bent toegetreden en je de toetredingsbijdrage hebt betaald.
 • Elke rekeninghouder kan op ieder moment beslissen of hij wenst toe te treden tot de KBC CyberSecure-Verzekering. Uittreden kan eenvoudig en op elk moment door het digitale proces in KBC Brussels Mobile of KBC Brussels Touch te doorlopen.
 • Als je een klacht hebt over de dekkingsvoorwaarden, kun je terecht bij je KBC Brussels-bankkantoor of bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je nog niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be, die optreedt voor de volledige sector. Je behoudt evenwel het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor alle andere klachten kun je je wenden tot klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 en/of tot ombudsman@ombudsfin.be.

Voor meer info over de KBC CyberSecure-Verzekering kun je terecht op onze website of bij je expert. De KBC CyberSecure-Verzekering is een product van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601, BIC KREDBEBB

Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC-groep

Je bemiddelaar: KBC Brussels, deel van KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België
BTW BE 0462.920.226 – RPR Brussel – IBAN BE98 7300 0000 0083 – BIC KREDBEBB – FSMA 026256 A,  verbonden agent van KBC Verzekeringen NV
Een onderneming van de KBC Groep

Bescherm je rekeningen tegen cybercriminelen