groeispaarrekening

Spaarrekening voor een kind


 • Spaarrekening op jouw naam met een kind als begunstigde
 • Kies zelf wanneer het bedrag naar de begunstigde gaat
 • Spaar aan jouw tempo

Waarom een KBC Brussels-Groeispaarrekening?

Met een KBC Brussels-Groeispaarrekening spaar je op een flexibele manier voor je eigen kind of een kindje dat je nauw aan het hart ligt, zoals bijvoorbeeld een kleinkind of mete- of petekind. Je zet eenmalig een groter bedrag opzij, je spaart af en toe (bij), of je spaart met een automatische spaaropdracht. Bovendien kies je wanneer het geld vrijkomt: op een vaste datum of als het kind in kwestie een woning verwerft.

De KBC Brussels-Groeispaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening met derdenbeding van KBC Bank NV België, op naam van een of meerdere natuurlijke personen. Het Belgische recht is van toepassing.

Meer over de KBC Brussels-Groeispaarrekening

Digitaal openen en stopzetten

Een KBC Brussels-Groeispaarrekening kun je snel en eenvoudig openen en stopzetten in KBC Brussels Touch of KBC Brussels Mobile.

Controle over je spaargeld

Tot de dag voor het geld vrijkomt, kun je op elk moment en zonder kosten:

 • Je spaargeld opvragen
 • De begunstigde wijzigen
 • De datum van vrijgave aanpassen
 • Wijzigen van de ene naar de andere vrijgaveformule

Opbrengst van een KBC Brussels-Groeispaarrekening

Huidige tarieven

Basisrente 0,45%
Getrouwheidspremie 0,45%

De rentepercentages zijn brutotarieven (uitgedrukt op jaarbasis) die op elk moment kunnen wijzigen. De actuele percentages vind je altijd hierboven en in je KBC Brussels-kantoor. Als de rente wijzigt, informeren we je via post of digitale kanalen.

Spaartegoeden brengen basisrente op vanaf de eerste kalenderdag volgend op de verrichtingsdatum. Ze brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging.

De getrouwheidspremie wordt toegekend op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende, volledige maanden op de spaarrekening blijven staan. Bij opvragingen worden de lopende getrouwheidspremies, waarvoor de verwervingsdatum het verst in de toekomst ligt, het eerst aangesproken. Voor de eerste drie overschrijvingen per jaar naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij KBC Brussels is er echter proportionele overdracht van de getrouwheidspremie als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Beide spaarrekeningen hebben minstens één gemeenschappelijke rekeninghouder.
 • De overschrijving bedraagt minstens 500 euro.
 • Het is geen periodieke opdracht of automatische spaaropdracht.

Dat betekent dat de lopende berekeningsperiode van 12 maanden niet wordt afgebroken, maar verder loopt op de begunstigde spaarrekening. De getrouwheidspremie wordt ook dan enkel toegekend voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de, in dit geval, meerdere spaarrekeningen blijven staan.

Kenmerken van een KBC Brussels-Groeispaarrekening

 • Fiscaal voordelig
  Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 1.020 euro rente per jaar (inkomsten 2024) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
 • Gratis spaarrekening
  Geen kosten om je spaarrekening te openen en te beheren. Voor het verzenden van rekeninguittreksels met de post betaal je 2,50 euro per maand bij maandelijkse verzending of 25,00 euro per maand bij dagelijkse verzending.
 • Altijd beschikbaar
  De KBC Brussels-Groeispaarrekening is een product van onbepaalde duur. De tegoeden op je spaarrekening zijn op elk moment en zonder kosten opvraagbaar. Het contract derdenbeding, dat is verbonden aan deze rekening, is van bepaalde duur: je kiest zelf wanneer het geld aan de begunstigde mag worden vrijgegeven.

Risico's

 • Risico op faillissement: het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC Brussels (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC Brussels-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbcbrussels.be/depositobescherming.
 • Inflatierisico: deze spaarrekening heeft ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Meer info

Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je een spaarrekening opent.

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Open nu een spaarrekening