Wat is lange termijn sparen

Wat is langetermijnsparen?

  • Tot 30% belastingvermindering krijgen
  • Flexibel sparen wanneer je wil, vanaf 10 euro per maand
  • Mogelijk te combineren met pensioensparen
Start met langetermijnsparen
Start met langetermijnsparen

Waarom langetermijnsparen?

  • Als je na je pensionering je huidige levensstandaard wilt behouden, volstaat het wettelijke pensioen mogelijk niet. Met langetermijnsparen kun je een aanvullend pensioen opbouwen.
  • Langetermijnsparen levert mogelijk een mooi fiscaal voordeel op. Ook als je al aan pensioensparen doet, mag je dit combineren met langetermijnsparen.
  • Echtgenoten kunnen elk van beide pensioensparen en langetermijnsparen combineren, als ze voldoen aan de voorwaarden om daarvan te kunnen genieten.

Wanneer starten?

Zelfs terwijl je je woonkrediet voor je eigen woning afbetaalt, kun je fiscaal voordeel krijgen in het stelsel langetermijnsparen, afhankelijk van de startdatum van je woonkrediet. De mogelijkheid om beide fiscale stelsels te combineren hangt af van je fiscale woonplaats op 1 januari.

In Vlaanderen
Ben je een woningkrediet aangegaan vanaf 2016 voor je eigen woning? Dan is een volledige combinatie van langetermijnsparen en de Vlaamse woonbonus toegestaan.

Vanaf 2020 is de Vlaamse woonbonus afgeschaft en is het ook mogelijk om, tijdens je woonkrediet, te genieten van het fiscaal voordeel van langetermijnsparen.

In Wallonië
In Wallonië is de combinatie van beide fiscale stelsels (chèque habitat en langetermijnsparen) mogelijk voor je enige en eigen woning vanaf 2016.

In Brussel
In Brussel kun je vanaf 2017 het langetermijnsparen altijd combineren met het woonkrediet omdat er geen fiscale voordelen meer zijn op het woningkrediet.

Bijna met pensioen?
Wist je dat starten met langetermijnsparen ook mogelijk is, als je nog geen 65 jaar bent en je ook tijdens je pensioen nog belastingen zult betalen? Zo kun je nog jarenlang genieten van een mooie belastingvermindering.

Start met langetermijnsparen
Start met langetermijnsparen

Welke vormen van langetermijnsparen zijn er?

Langetermijnsparen doe je met een spaarverzekering of een beleggingsverzekering.

  • Een spaarverzekering heeft een vaste gegarandeerde rentevoet op de stortingen, eventueel verhoogd met een niet-gegarandeerde jaarlijkse winstdeelname.
  • Bij een beleggingsverzekering zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Een of meerdere beleggingsfondsen binnen het contract bepalen je rendement.

Wat kost langetermijnsparen?

Voor alle stortingen in een spaarverzekering betaal je instapkosten. Daarnaast is een wettelijk bepaalde premietaks verschuldigd op de gestorte bruto premies.

In een beleggingsverzekering betaal je beheerskosten op niveau van het beleggingsfonds. Deze worden meestal verrekend in de inventariswaarde van het fonds. Bij beleggingsverzekeringen betaal je geen uitstapkosten.

Als je voor de einddatum je spaartegoed van een spaarverzekering wilt opvragen, betaal je uitstapkosten. Bij wettelijke of vervroegde pensionering betaal je geen uitstapkosten als het contract al minstens 10 jaar loopt.

Bij langetermijnsparen betaal je 10% eindbelasting op 60 jaar of na 10 jaar als je je contract sloot vanaf 55 jaar.

Start met langetermijnsparen
Start met langetermijnsparen