Je reisverzekering

 • Zowel voor klanten als niet-klanten
 • Stel zelf je pakket samen
 • Sluit je reisverzekering meteen af, helemaal online
Simuleer je reisverzekering

Vragen over het coronavirus en je reisverzekering?

Je vindt hier het antwoord voor je annuleringsverzekering of je bijstandsverzekering.

Wat is een reisverzekering?

Met een reisverzekering ben je verzekerd voor schade op reis. Wordt je bagage gestolen of word je opgenomen in het ziekenhuis? Of moet je je reis annuleren door het overlijden van een familielid? Met een reisverzekering hoef je je geen zorgen te maken over de financiële gevolgen als er je iets overkomt.

Voor wie is een reisverzekering nuttig?

Ga je graag op reis of maak je al eens citytrip? Dan biedt een reisverzekering je de nodige bescherming. Ga je op reis met je gezin of met vrienden? Je kunt tot 10 personen opnemen in je verzekering, ook als die niet bij je inwonen.

Online simuleren en afsluiten onderaan deze pagina

 • Met onze handige simulator onderaan deze pagina bereken je snel de prijs van je reisverzekering.
 • Je kunt je verzekering meteen online afsluiten, zelfs als je bij ons nog geen rekening hebt.
 • Bij schade sta je er nooit alleen voor: er is altijd een KBC Brussels-verzekeringsagent in je buurt die je persoonlijk begeleidt bij je aangifte. Ook als je je polis bij ons digitaal hebt afgesloten.
 • Je kunt 24 uur op 24 terecht bij onze bijstandscentrale als je een beroep moet doen op je reispolis.
Simuleer je reisverzekering

Tijdelijke of doorlopende reisverzekering?

Wat is een reisverzekering?

a. Tijdelijke / kortlopende reisverzekering: voor 1 reis

Ga je 1 x per jaar met vakantie? Dan kun je een verzekering afsluiten voor de periode van je reis, met een maximum van 120 dagen. In veel gevallen is een jaarlijkse reispolis voordeliger en zijn al je reizen steeds verzekerd.

b. Langlopende reisverzekering: voor al je reizen gedurende 1 jaar

Trek je er doorheen het jaar vaker op uit? Dan ben je het beste af met een reisverzekering voor het hele jaar. Die verzekering dekt al je reizen gedurende 1 jaar.

Wat zit er in de reisverzekering?

Lees zeker wat wel en niet verzekerd is.

Reisbijstandsverzekering

Wel verzekerd

Een verzekering bijstand personen dekt onder andere je medische kosten in het buitenland
 

 • Hospitalisatie, repatriëring, gedwongen verlengd verblijf, overkomst van familieleden, ...
 • Ziektekosten in het buitenland tot 500.000 euro per persoon
 • De Verzekering bijstand personen geldt wereldwijd

Niet verzekerd

 • Verwikkelingen bij zwangerschap na de 6e maand en bevallingskosten
 • Verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte als je de voorgeschreven behandeling niet hebt gevolgd
 • Betaalde of winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen
 • Deelname aan extreme outdooractiviteiten waarbij de omstandigheden of de moeilijkheidsgraad een potentieel levensgevaar inhouden (basejumpen, heli-skiën, wrakduiken, …)
Simuleer je reisverzekering

Annulatieverzekering

Dwingen medische, professionele of persoonlijke redenen je om jouw reisplannen te annuleren of vervroegd terug te keren? Dan vergoedt je annuleringsverzekering de extra kosten die je moet maken of die je niet op een andere manier kunt recupereren.

Wel verzekerd

De volgende gebeurtenissen zijn een geldige reden om je reis te annuleren of vroegtijdig terug te keren:

 • Gezondheidsredenen: bijvoorbeeld ziekte, ongeval, overlijden
 • Studies en werk: bijvoorbeeld herexamen, ontslag
 • Overheid en reisformaliteiten: bijvoorbeeld je wordt opgeroepen als jurylid
 • Gemist vertrek van vliegtuig, boot of trein: bijvoorbeeld een onverwachte vertraging van minstens 48 uur van het geboekte vervoer
 • De annuleringsverzekering geldt wereldwijd

Niet verzekerd

 • Gebeurtenissen waarvan je al op de hoogte was toen je de reis boekte of de verzekering sloot en die maken dat de annulering niet onverwacht is
 • Verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte die je kunt beschouwen als een normaal verloop van de ziekte en die bekend waren op het ogenblik dat je de reis boekte
 • Epidemieën
Simuleer je reisverzekering

Bagageverzekering

Je telefoon raakt beschadigd of je camera wordt gestolen? Met deze bagageverzekering ben je verzekerd tegen diefstal, beschadiging van je bagage of verlies door de vervoersmaatschappij.

Wel verzekerd

De volgende gebeurtenissen op reis zijn verzekerd

 • Diefstal met geweld of bedreiging of met braak uit een voertuig of uit je verblijf
 • Beschadiging of vernieling door een plotse en onverwachte gebeurtenis, zoals een aanrijding
 • Niet of beschadigd afleveren van bagage door de vervoersmaatschappij

Niet verzekerd

 • Schade louter door gebruik
 • Schade door reiniging, bewerking of herstelling
 • Schade die je zelf met opzet hebt toegebracht
 • Schade als gevolg van een betaalde of winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen
Simuleer je reisverzekering

Reisongevallen

Word je het slachtoffer van een ongeval op reis? De verzekering reisongevallen zorgt voor een vergoeding bij blijvende letsels en bij overlijden.

Wel verzekerd

 • Vergoeding bij blijvende letsels en bij overlijden

Niet verzekerd

 • Ongevallen door deelname aan extreme outdooractiviteiten zoals basejumpen, heli-skiën of wrakduiken
 • Deelname aan betaalde of winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen
Simuleer je reisverzekering

Juridische hulp

Vaak gaat het plannen van een vakantie samen met het afsluiten van tijdelijke contracten. Als er onenigheid ontstaat over zo’n overeenkomst, leidt dit soms tot een juridisch conflict. Wij bieden je juridische hulp en bijstand bij geschillen met - onder andere – de plaatselijke overheid, reisorganisaties, verhuurders of andere dienstverleners. Deze kosten zijn verzekerd tot maximaal 50.000 euro per schadegeval en voor alle verzekerden samen.

Een verzekering reisgeschillen afsluiten, is enkel mogelijk als je je aanmeldt in KBC Brussels Touch of KBC Brussels Mobile. Ook je vertrouwde KBC Brussels-kantoor, KBC Brussels-verzekeringsagent of KBC Brussels Live helpen je graag verder.

Wel verzekerd

De verzekering reisgeschillen biedt je juridische hulp en bijstand op reis of naar aanleiding van je geboekte reis. De volgende gebeurtenissen zijn verzekerd

 • Geschillen met reisorganisators, verhuurders, herstellers en andere dienstverleners
 • Problemen met politie en overheid in het buitenland

Niet verzekerd

 • Geschillen tussen verzekerde personen onderling
 • Medische reizen en geplande medische behandelingen in het buitenland en de mogelijke verwikkelingen of nabehandeling in België
 • Timesharing
Simuleer je reisverzekering

Waar geldt de reisverzekering?

Ga je op reis naar Amerika, Rusland of Turkije? Geen probleem, ook voor verre bestemmingen kun je een reisverzekering afsluiten.

Veelgestelde vragen annuleringsverzekering

Nee, het uitbreken van het coronavirus in het land van bestemming, een negatief reisadvies van de Belgische overheid (algemeen reisverbod België) of een inreisverbod in het land van bestemming omwille van het coronavirus is geen geldige reden om te annuleren.

Wij adviseren om contact op te nemen met je reisbureau, je touroperator of je vervoersmaatschappij in verband met een mogelijke annulatie. Als je zelf een rei​​s hebt georganiseerd, moet je contact opnemen met de verschillende dienstverleners (luchtvaartmaatschappij, hotel, ...) om te kijken wat de mogelijkhed​en zijn. Wat de verblijfsko​​sten betreft, gelden de algemene voorwaarden van het hotel. Bij sommige hotels kun je tot heel laat gratis annuleren, andere rekenen de eerste nacht aan in geval van een “no show”. Heb je een grote korting gekregen omdat je heel vroeg geboekt hebt, dan kun je meestal niet annuleren, om welke reden dan ook.​

​​Deze kosten worden niet vergoed door onze annuleringsverzekeringen. Neem contact op met het reisbureau, de touroperator of de luchtvaartmaatschappij en vraag bij hen na of een terugbetaling, wijziging of uitstel van je reis mogelijk is. De Europese regelgeving ​​legt de luchtvaartmaatschappijen v​​an de Europese Unie bepaalde verplichtingen op.

Meer informatie over je rechten bij annulatie door een luchtvaartmaatschappij vind je op de website van de FOD Economie.

Deze kosten worden niet vergoed door onze annuleringsverzekeringen. Neem contact op met het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij en vraag bij hen na of een terugbetaling, wijziging of uitstel van je reis mogelijk is. Voor pakketreizen is er een wettelijke bescherming voorzien.

Meer informatie over je rechten bij annulatie van een pakketreis door reisorganisator vind je op de website van de FOD Economie.

Als je een reis geboekt hebt naar een gebied waar door een uitbraak van het coronavirus een negatief reisadvies geldt, dan biedt de annuleringsverze​​kering geen dekking als je j​​e reis wilt annuleren.

Nee, dat is niet het geval. Wij adviseren om contact o​​p te ne​​men met je reisbureau, je touroperator, je hotel of je vervoersmaatschappij en bij hen na te vragen of een annulatie mogelijk is.

Nee, dat is niet het geval. Wij adviseren om contact o​​p te ne​​men met je reisbureau, je touroperator, je hotel of je vervoersmaatschappij en bij hen na te vragen of een annulatie mogelijk is.

De beslissing om een visum al dan niet te verlenen is een beslissing van het land van bestemming. Je reis zal dus niet kunnen doorgaan. Deze kosten ​​​worden niet vergoed door onze annuleringsverzekeringen.

Ben je in quarantaine geplaatst omdat je ziek bent, dan vergoeden we de kosten van annulering van je reis. Dit doen we op voorwaarde dat dit de enige reden is van annulatie van je reis. Voor landen waarnaar je voor je ziekte al niet kon reizen om andere redenen (zoals het inreisverbod voor de Verenigde Staten van Amerika), vergoeden we de kosten van annulering n​​iet als je ziek wordt.

Ben je in quarantaine geplaatst, zonder dat je zelf ziek bent, dan vergoeden we de kosten van annulering van je reis niet.

Veelgestelde vragen bijstandsverzekering

Als je in het buitenland ziek wordt of gewond geraakt, dan betaalt KBC Brussels de kosten voor je geneeskundige verzorging, de verblijfkosten in het ziekenhuis en de vervoerskosten die nodig zijn om je te laten verzorgen. Deze kosten worden vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag in de polis (na uitputting van de p​restaties van het ziekenfonds).

KBC Brussels zorgt voor de repatriëring naar België als de medische toestand dit vereist.

Wanneer, hoe, en naar waar je wordt overgebracht, wordt uitsluitend beoordeeld in functie van je medische toestand en in overleg met de behandelende arts.

Voor alle epidemieën, waaronder het coronavirus, zal KBC Brussels steeds de regels moeten naleven die door de plaatselijke overheden opgelegd zijn (bvb. toegang tot de steden of tot de hospitalen) en rekening moeten houden met de sanitaire voorschriften die door de bevoegde instanties worden uitgevaardigd (bv. quarantaine).​

Je ontvangt een tussenkomst voor de bijkomende verblijfskosten als je langer dan voorzien ter plaatse moet blijven wegens ziekte, ongeval of quarantaine (zelfs zonder dat je ziekteverschijnselen hebt).

De periode is maximaal 7 dagen en het verzekerde bedrag is 75 euro per dag en per persoon. Als je hebt gekozen voor de VIP-formule in de KBC-Polis voor uw Reizen of de KBC-Vakantiepolis wordt het verzekerde bedrag verdubbeld naar 150 euro per dag en persoon gedurende maximaal 7 dagen.​

Als de touroperator deze kosten ten laste neemt is er geen tussenkomst van je bijstandsverzekering.

​​Nee, dit ​​is niet gedekt. Het uitbreken​​​ van een epidemie is geen verzekerde gebeurtenis. Wij adviseren je om contact op te nemen met je touroperator of vervoersmaatschappij.

Nee, dit is niet gedekt. Mogelijke lockdown omwille van het uitbreken van een epidemie is geen verzekerde gebeurtenis. Wij adviseren je om contact op te nemen met je touroperator of vervoersmaatschappij.

Als je niet ziek bent, maar enkel getroffen wordt door een quarantainemaatregel of een lockdown, raden wij je aan om contact op te nemen met je touroperator, je luchtvaartmaatschappij of je hotel in verband met de verlenging van je verblijf. Neem ook contact op met de Belgische consulaire vertegenwoordiging.

In sommige gevallen zullen de Belgische overheden beslissen welke middelen zij inzetten om de Belgische reizigers te repatriëren. In deze situatie zijn de kosten voor een vervroegde terugkeer niet verzekerd door de bijstandsverzekering. De extra verblijfskosten zijn wel gedekt voor een periode van maximaal 7 dagen. Het verzekerde bedrag is 75 euro per dag en per persoon. Als je hebt gekozen voor de VIP-formule in de KBC-Polis voor uw Reizen of de KBC-Vakantiepolis wordt het verzekerde bedrag verdubbeld naar 150 euro per dag en per persoon gedurende maximaal 7 dagen.

Je ontvangt een tussenkomst voor de bijkomende verblijfskosten als je langer dan voorzien ter plaatse moet blijven wegens ziekte, ongeval of quarantaine. De periode is maximaal 7 dagen en het verzekerde bedrag is 75 euro per dag en per persoon .

Heb je gekozen voor de VIP-formule in de KBC-Polis voor uw Reizen of de KBC-Vakantiepolis wordt het verzekerde bedrag verdubbeld naar 150 euro per dag en persoon gedurende maximaal 7 dagen.

KBC Brussels kan de aankoop van de geneesmiddelen en de levering ervan ter plaatse organiseren. Deze geneesmiddelen moeten onmisbaar zijn en voorgeschreven zijn door de arts van de patiënt. De levering van de geneesmiddelen ter plaatse gebeurt volgens de geldende gezondheidsregels. Ze zullen overgemaakt worden aan het medisch team dat belast is met de opvolging van de patiënt ter plaatse.

Neem contact op met de luchtvaartmaatschappij.

Meer info vind je ook op de website van de FOD Economie.

Simuleer je reisverzekering

Goed om te weten

 • De verzekerde personen moeten in België gedomicilieerd zijn en er hun hoofdverblijfplaats hebben.
 • De verzekering bijstand personen, de bagageverzekering en de verzekering reisongevallen met extra bescherming kun je makkelijk online tot net voor je vertrek afsluiten. De verzekering reisgeschillen kun je niet afsluiten via de website.
 • De annuleringsverzekering moet je minstens 1 maand voor de afreisdatum afsluiten.
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Polis voor uw Reizen kun je terecht op onze website of bij je expert verzekeringen.

De KBC-Polis voor uw Reizen is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Simuleer je reisverzekering