Rechtsbijstand autoverzekering

KBC-Polis voor je Voertuig

Rechtsbijstand autoverzekering

KBC-Polis voor je Voertuig

Tot 100.000 euro verzekerd

Voor kosten van advocaat, deskundige, gerechtsdeurwaarder, gerecht, ...

Juridische hulp en bijstand

Om een vergoeding te krijgen voor de schade aan je voertuig en je kwetsuren.

Extra dekking

Als de tegenpartij je schade niet kan vergoeden.

Verzekering rechtsbijstand: absolute must

De kans dat je naar aanleiding van een ongeval in een discussie terechtkomt, is groot.
Stel

 • Je bent het niet eens over wie de schade heeft veroorzaakt/aansprakelijk is
 • Je loopt schade op en de aansprakelijke wil of kan je niet vergoeden
 • Je bent ontevreden over de herstelling van je auto
 • Je werd ten onrechte geverbaliseerd

Dan staat Defendo, de afdeling rechtsbijstand van KBC Brussels, jou met raad en daad bij.
Defendo streeft altijd een minnelijke regeling na. Lukt dat niet, dan kies je zelf een advocaat die je bijstaat voor de rechtbank.
Belangrijk is dat Defendo er alles aan doet om de door jou geleden schade van de tegenpartij terug te vorderen. Defendo betaalt alle kosten die daarvoor nodig zijn tot 100.000 euro. En als blijkt dat de persoon die jouw schade moet betalen geen geld heeft, dan vergoedt Defendo de schade tot 12.500 euro.

Wat is verzekerd?

De verzekering rechtsbijstand zorgt voor een uitgebreide dekking bij

 • Contractuele geschillen: schade bij aan- of verkoop, onderhoud of herstelling van je auto
 • Administratieve geschillen: bijvoorbeeld problemen bij de intrekking van je rijbewijs, de verkeersbelasting of de technische keuring van je voertuig
 • Strafrechtelijke verdediging in geval je verdacht wordt van een verkeersmisdrijf. Bijvoorbeeld wanneer je een dagvaarding ontvangt voor overdreven snelheid, door het rode licht rijden, alcoholintoxicatie, ...

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Boetes en minnelijke schikkingen
 • Geschillen over
  • bezoldigd personen- en goederenvervoer
  • deelname aan snelheids- en regelmatigheidsritten
  • huur en verhuur van je voertuig
 • Opzettelijke misdrijven

Goed om te weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de verzekering rechtsbijstand in de KBC-Polis voor je Voertuig - Personenauto kun je terecht bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Polis voor je Voertuig is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Je bemiddelaar: KBC Brussels, deel van KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België
BTW BE 0462.920.226 – RPR Brussel – IBAN BE98 7300 0000 0083 – BIC KREDBEBB – FSMA 026256 A,  verbonden agent van KBC Verzekeringen NV
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

.