Documentatie

Documentatie

Onze Algemene Bankvoorwaarden, juridische documenten en reglementen van onze producten vind je hier ter informatie. Je kunt ze online bekijken en downloaden. Natuurlijk liggen ze ook ter beschikking in je KBC Brussels-bankkantoor.

Algemeen

Gedragscode BVB

De Gedragscode BVB werd uitgewerkt in de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen, de organisatie die de banken en spaarbanken in België groepeert. Deze gedragscode bevat de regels die de banken en de spaarbanken volgen in hun relatie met de particuliere cliënten.

Lees de volledige gedragscode op de site van Febelfin.

Algemene Bankvoorwaarden

De Algemene Bankvoorwaarden vormen samen met de diverse bijzondere reglementen en de Tarievenfolder het raamcontract tussen KBC Bank en haar cliënten, waarin hun voornaamste wederzijdse rechten en verplichtingen worden samengevat.

Algemene Bankvoorwaarden tot 1 januari 2024
Bekijk de Algemene Bankvoorwaarden

Algemene Bankvoorwaarden vanaf 1 januari 2024
Bekijk de Algemene Bankvoorwaarden

Voornaamste wijzigingen
Bekijk de voornaamste wijzigingen

Embargobeleid KBC Bank

KBC Bank moet voldoen aan de financiële embargo’s en handelsembargo’s die uitgevaardigd zijn door de Verenigde Naties (afdwingbaar in België), de Europese Unie en de Belgische wetgever, maar ook  aan embargo’s uitgevaardigd door de Verenigde Staten (OFAC).
Lees hier het embargobeleid van KBC Bank.

Info belangenconflictenbeleid

De Europese MiFID-richtlijn legt beleggingsondernemingen op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van hun belangenconflicten bij het verlenen van beleggingsdiensten. Het KB van 21 februari 2014 inzake de gedragsregels en de regels over het beheer van de belangenconflicten voert eenzelfde verplichting in voor verzekeringsondernemingen. In onderstaande publicaties vindt u meer informatie over hoe KBC Bank en KBC Verzekeringen dat beleid hebben ingevuld.

Antiwitwas

Banken spelen een belangrijke rol in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering, fraude en corruptie. De antiwitwaswetgeving verplicht KBC om controles uit te voeren om te voorkomen dat wij als bank (onbewust) illegale activiteiten ondersteunen.

Om die controles te kunnen uitvoeren vragen we klanten om ons een aantal persoonlijke gegevens te bezorgen. Omdat die gegevens kunnen wijzigen doorheen de tijd, vragen we ook regelmatig om ze te controleren en te bevestigen, of eventueel de aangepaste gegevens te bezorgen. Dat is erg belangrijk.

Als we de gegevens immers niet tijdig kunnen verifiëren, zijn we verplicht om de bank- en verzekeringsproducten van de klant te blokkeren.

KBC gebruikt de gegevens uitsluitend intern en in het kader van wettelijke doeleinden, namelijk controles, onderzoeken en adviezen met betrekking tot witwas- en fraudepreventie.

Alle prominente publieke functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van de instellingen en organen van de Unie, zijn terug te vinden in onderstaand document gepubliceerd door de Europese unie: Lees hier de publicatie

Meer informatie over de strijd tegen witwassen vind je ook terug op de Febelfin-website.

Betalen

Rekeningen

Betaalkaarten

Cheques

Zelf bankieren

Betalingen

Verzekeren

Schadeverzekeringen

Algemene voorwaarden 1e woning (hoofdverblijf)

Algemene voorwaarden 2e verblijf

Levens- en gezondheidsverzekeringen

Algemene voorwaarden gezinspolis

Sparen en beleggen

Rekeningen

Productscore

Bescherming van de belegger

Duurzaamheidsinformatie

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (cfr. art. 4.1 Commission Delegated Regulation – RTS)

Fiscaliteit

Brochures

Markten

Andere

Vroegere versies van deze documenten raadplegen

Twijfel je of het document op deze pagina de meest recente versie is of wil je een vroegere versie raadplegen? Dan kun je terecht bij je KBC Brussels-bankkantoor. Je kunt er zowel de meest recente als vroegere versies van deze juridische documenten en reglementen opvragen.