Heb je een vraag over spaarrekeningen of pensioensparen?

Veelgestelde vragen (FAQ)

Heb je een vraag over spaarrekeningen of pensioensparen?

Veelgestelde vragen (FAQ)

Een KBC Brussels-Spaarrekening openen of stopzetten

Heb je al een spaarrekening bij KBC Brussels?

 1. Tik in het menu op 'Mijn KBC'
 2. Tik op het plusteken naast 'Rekeningen'

Je kunt in het menu ook op Start tikken en helemaal naar links swipen. Tik dan op 'Nieuw product' om een nieuwe spaarrekening te openen.

Heb je nog geen spaarrekening bij KBC Brussels?

 1. Tik in het menu op 'Aanbod'
 2. Tik op 'Rekeningen' onder 'KBC-producten'

Met KBC Brussels Mobile kun je een KBC Brussels-Spaarrekening openen voor jezelf, jezelf en je partner* (als die gekend is bij KBC Brussels) of één van je kinderen (als je kind gekend is bij KBC Brussels). Je kunt ook een KBC Brussels-Groeispaarrekening openen voor je kind, je kleinkind of je kindje op komst (bij zwangerschap of adoptie).

*Huwelijkspartners en wettelijk samenwonenden.

Als je spaarrekening is geopend, krijg je hiervan zo snel mogelijk een bericht. Dat bericht vind je terug onder Mijn KBC > Berichten in KBC Brussels Mobile en onder ‘Berichten’ in KBC Brussels Touch.

Dit bericht bevat geen juridische informatie of productkenmerken. Wil je die info bewaren, download dan de respectievelijke pdf-documenten en bewaar ze op je toestel.

Een KBC Brussels-Spaarrekening kun je snel en eenvoudig stopzetten onder het tabblad ‘Beheer’ van je rekening. Dit geldt voor spaarrekeningen van jezelf, van jezelf met je huwelijkspartner en van jezelf met je kinderen. Daarnaast kun je ook spaarrekeningen waarop je een volmacht hebt, stopzetten.

Je kunt een rekeningverzekering voor je verzekerbare spaarrekeningen volledig digitaal beheren in KBC Brussels Mobile. Zo kun je makkelijk je verzekeringen sluiten en stopzetten onder het tabblad ‘Beheer’ van je verzekering. Voor je verzekerbare zichtrekeningen kun je terecht in je KBC Brussels-kantoor.

Openen Pricos Responsible Investing-pensioenspaarrekening

Kies in het menu voor Aanbod > KBC Brussels-producten > Sparen en Beleggen >  Start met pensioensparen. Hier open je in een paar stappen een Pricos Responsible Investing-pensioenspaarrekening, al dan niet met advies van KBC Brussels. Het product dat je afsluit, is standaard Pricos Responsible Investing.

Heb je al een fiscaal verzekeringsproduct onder ‘pensioensparen’ bij KBC Brussels, dan kun je geen Pricos Responsible Investing meer afsluiten.

Om een Pricos Responsible Investing-pensioenspaarrekening te openen, moet je minstens 18 jaar en nog geen 65 jaar oud zijn. Bovendien moet je je domicilie hebben buiten de Verenigde Staten.

Een Pricos Responsible Investing-pensioenspaarrekening kun je enkel voor jezelf openen.

Het fiscale voordeel geldt enkel voor wie voldoende belastbare inkomsten heeft in België.

Sinds 2018 kun je kiezen tussen 2 maximumbedragen voor pensioensparen. Hierdoor heb je een fiscaal voordeel van 30% als je kiest voor het laagste fiscale maximum of 25% als je kiest voor het hoogste fiscale maximum.

Bij het openen van een pensioenspaarrekening staat standaard het laagste fiscale maximumbedrag ingesteld. Na verwerking van de eerste storting is je pensioenspaarrekening zichtbaar in je vermogensoverzicht. Vanaf dan kun je in het detailscherm van je pensioenspaarrekening zelf kiezen voor het hogere fiscale maximumbedrag. 

Op 1 januari van elk kalenderjaar val je automatisch terug op het laagste fiscale maximumbedrag. Wil je het hogere fiscale maximum? Pas dat dan aan in het detailscherm van je pensioenspaarrekening.

In je pensioenspaarplan stort je elke maand automatisch een vast bedrag dat belegd wordt in een fonds. Je betaalt enkel de gebruikelijke kosten van het fonds. Meer info over de kosten vind je inde productinformatie.

Op elk bedrag dat je stort, betaal je toetredingskosten. Daarnaast zijn er ook de jaarlijkse beheerskosten. Het fonds belegt immers in aandelen en obligaties, en dat vereist een actieve opvolging.

Tegenover het aantrekkelijke fiscale voordeel én de (potentieel) mooie opbrengst staat een eindbelasting. Die belasting wordt in principe geïnd op je 60e verjaardag. Start je vanaf je 55e verjaardag, dan is die belasting verschuldigd na 10 jaar.

De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Voor meer details (ook over de eindbelasting) kun je terecht bij je KBC Brussels-kantoor.

Nee, met KBC Brussels Mobile kun je enkel een Pricos Responsible Investing openen mét een doorlopende betalingsopdracht.

Je kunt maximaal één Pricos Responsible Investing openen.

Als je Pricos Responsible Investing is geopend, krijg je hiervan zo snel mogelijk een bericht. Dat bericht vind je terug onder ‘Berichten’ in KBC Brussels Mobile en in KBC Brussels Touch.

Dit bericht bevat geen juridische informatie of productkenmerken. Wil je die info bewaren, download dan de pdf-documenten en bewaar ze op je toestel.

Vroegtijdig verkopen of opvragen is altijd mogelijk, maar fiscaal zeer nadelig.

Wil je meer of minder sparen, je doorlopende betalingsopdracht (tijdelijk) stopzetten of vroegtijdig verkopen of opvragen? Onze medewerkers helpen je graag. Bel of chat met KBC Brussels Live, of maak een afspraak in je kantoor.

Op je 65e verjaardag wordt je pensioenkapitaal niet automatisch uitgekeerd. Je vraagt dat op wanneer je wilt. Je kunt hier dus mee wachten als je denkt dat de koers van het fonds nog zal stijgen. Om je pensioenkapitaal op te vragen, neem je contact op met KBC Brussels Live of maak je een afspraak met je kantoor.

Bijstorten pensioensparen

Heb je het maximumbedrag al gestort, dan verschijnt er een label 'volstort' naast je rekening. Tik je verder, dan krijg je nog een detailscherm met het al gestorte bedrag, het nog te storten bedrag en het fiscale maximumbedrag voor dit jaar. Ook hier zie je een label 'volstort' als het fiscale maximum is bereikt.

Ja. Tik je op je rekening, dan kom je in een detailoverzicht terecht. Hier kun je bijstorten. Je hebt de keuze om het volledige bedrag ineens te storten tot het fiscale maximumbedrag of een vrij bedrag te storten (minstens 10 euro per storting).

Vanaf je 65 laat de wetgever niet langer toe om bij te storten. De knop om bij te storten verdwijnt dan. In de details van je pensioenspaarrekening blijft het fiscale maximum wel aangeduid, maar dat is dan niet langer van toepassing.

Als je een manuele bijstorting doet, herrekenen we automatisch het resterende saldo voor dat kalenderjaar. We verdelen het saldo gelijk over de resterende maanden van dat jaar. Vanaf 1 januari van het volgende jaar start je opnieuw met een maandelijks bedrag gelijk aan het laagste fiscale maximum gedeeld door 12.

Je kunt verschillende manuele bijstortingen na elkaar doen.

Nee, je rekening is pas zichtbaar nadat de eerste storting verwerkt is. Dat duurt 3 werkdagen. Houd hiermee rekening als je een rekening opent op het einde van een kalenderjaar.

 1. Meld je aan in KBC Brussels Mobile
 2. Tik onderaan op Beleggen > Fiscaal sparen en beleggen
 3. Tik op je pensioenspaarrekening
 4. Klik bovenaan op de link ‘Verhoog je fiscaal maximum’ en lees de infopagina. Vervolgens verschijnt een scherm met meer informatie over de maximumbedragen.
 5. Kies je fiscaal maximumbedrag
 6. Na het tekenen krijg je een bevestiging van je keuze

Bijstorten KBC Brussels-Life Home Plan, KBC Brussels Home & Pension Plan, KBC Brussels Home & Long-Term Plan of KBC-Life Long-Term Fund Plan

In je overzicht zie je een label 'volstort' als het fiscale maximum van het lopende jaar bereikt is. Tik je verder, dan krijg je nog een detailscherm met het gestorte bedrag, het nog te storten bedrag en het fiscale maximum. Ook hier zie je een label 'volstort' als het fiscale maximum is bereikt.

Ja, als je op het fiscaal spaarplan tikt, kom je in een detailoverzicht terecht. Hier vind je de mogelijkheid om bij te storten. Het te storten bedrag is dan het bedrag dat nodig is om het fiscale maximum te bereiken. Je kunt dat bedrag aanpassen naar je eigen voorkeur, maar niet boven het fiscale maximum.

Let wel: we kunnen niet in real time controleren of je het fiscale maximum al hebt bereikt. Stort je te veel, dan betalen we die som later terug.

Ja, het duurt 3 werkdagen om een storting te verwerken. Daarom kun je niet meteen een tweede storting doen. Zodra de vorige storting verwerkt is, kun je een nieuwe uitvoeren.

Voor je verzekering KBC Brussels Home & Pension Plan-RIZIV kun je enkel de opgebouwde reserve opvragen.

Langetermijnsparen: Open een KBC Brussels Home & Long-Term Plan of een KBC-Life Long-Term Fund Plan

Met langetermijnsparen spaar je via een tak 21-spaarverzekering of een tak 23-beleggingsverzekering voor een extra pensioen. Op het bedrag dat je spaart krijg je een belastingvermindering die kan oplopen tot 30%.

Een tak 21-spaarverzekering is een verzekeringscontract waarbij je een vaste rente krijgt op elk gestort bedrag. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten van KBC Verzekeringen krijg je mogelijk jaarlijks nog een winstdeelname.

Een tak 23-beleggingsverzekering is een levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan dat van een of meerdere beleggingsfondsen. Die fondsen beleggen voornamelijk in aandelen, obligaties, liquiditeiten, vastgoed of een combinatie ervan. Afhankelijk van de gekozen beleggingsmix loop je een beperkt tot hoog risico. Het rendement is immers afhankelijk van de beleggingsresultaten en de waarde-evolutie van de fondsen. De waarde van het fonds kan schommelen in de tijd. Het financieel risico dat daarmee verbonden is, wordt gedragen door de verzekeringnemer. Daartegenover staat dan wel een potentieel hoger rendement.

Langetermijnsparen is er voor iedereen die wil sparen voor een extra pensioen.

De overheid bepaalt elk jaar een absoluut maximumbedrag.

Je persoonlijke maximum wordt dan weer berekend op basis van je netto-belastbaar beroepsinkomen. Dat vind je op je recentste aanslagbiljet onder ‘Gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen’.

Doe je aan langetermijnsparen via KBC Brussels Touch of KBC Brussels Mobile, dan spaar je automatisch 1/12 van je maximumbedrag via een doorlopende betalingsopdracht.

Ja, op voorwaarde dat je niet meer spaart dan je persoonlijke maximumbedrag. Dit maximum moet je zelf bewaken.

Nee, je kunt nooit meer sparen dan het absolute maximum.

Je kunt wel meer sparen dan je persoonlijke maximum. Hou er wel rekening mee dat je geen fiscaal voordeel krijgt op het bedrag boven je persoonlijke maximum. Bovendien betaal je op je 60e jaar belastingen op het totale bedrag en mogelijk nog extra kosten.

Een contract moet wettelijk 10 jaar lopen om fiscale voordelen te kunnen genieten.

Ben je jonger dan 55 jaar op het ogenblik dat je je contract afsluit, dan loopt je contract tot je 75e verjaardag. Ben je 55 jaar of ouder, dan loopt je contract 20 jaar.

Gehuwde personen krijgen een gemeenschappelijk aanslagbiljet. Voor de belastingdiensten is er telkens een ‘aangever’ (meestal de man – linkerkolom op de aangifte) en een ‘partner’ (doorgaans de vrouw – rechterkolom op aangifte). Het is belangrijk dat je het bedrag uit de juiste kolom neemt.

Nee. Het contract dat je afsluit met KBC Brussels Mobile openen we op naam van de persoon die zich aangemeld heeft.

Ja dat kan. Hou er wel rekening mee dat daaraan kosten verbonden zijn. Het kan ook fiscaal nadelig zijn.

Dat kan via KBC Brussels Live, je kantoor of je verzekeringsagent.

 • Open KBC Brussels Mobile
 • Tik op Beleggen > Fiscaal sparen en beleggen
   

Openen en vrijgeven huurwaarborgspaarrekeningen

Tik hiervoor in het menu op Aanbod > KBC Brussels-producten > Rekeningen > Huurwaarborgspaarrekening openen. De nieuwe rekening kun je onmiddellijk bekijken.

Je vindt je huurwaarborgspaarrekening onder 'Mijn KBC' tussen je andere rekeningen.

Je kunt een huurwaarborgspaarrekening openen voor elke private huurovereenkomst. Een appartement, huis, studentenkamer, serviceflat, rusthuiskamer of autostaanplaats, zowel voor een hoofdverblijfplaats als tweede verblijf. Je kunt geen huurwaarborgspaarrekening openen voor vastgoed dat je om professionele redenen huurt of voor vastgoed in het buitenland.

Om een huurwaarborgspaarrekening te openen, heb je de identiteitskaarten nodig van alle huurders, de namen en adresgegevens van de verhuurder(s) en het huurcontract.

Elke meerderjarige natuurlijke persoon kan een huurwaarborgspaarrekening openen. Alleen op jouw naam of op naam van jou en je partner (op voorwaarde dat hij/zij gekend is bij KBC Brussels).
De verhuurder mag een particulier zijn, of een OCMW of immokantoor.

Je echtgeno(o)te, wettelijk samenwonende partner, partner waarmee je feitelijk samenwoont, broer/zus/ouder/vriend/vriendin…? Kan allemaal, enige voorwaarde is dat de ‘andere’ gekend is bij KBC Brussels.

Alle huurders die je vermeldt als je de spaarrekening opent, moeten het contract tekenen.

Ja, je nieuwe huurwaarborgspaarrekening is onmiddellijk zichtbaar in het overzicht van je rekeningen onder ‘Mijn KBC’.

Nee, dat hoeft niet. Je kunt de huurwaarborg overschrijven als je de spaarrekening opent, maar ook nog op een latere datum.

Je kunt met KBC Brussels Mobile geen huurwaarborgspaarrekening afsluiten:

 • als je minderjarig bent,
 • als er meer dan 2 verhuurders zijn,
 • als je expat bent,
 • voor vastgoed dat je huurt in het buitenland,
 • voor een bedrijfsgebouw of roerende goederen.

Nee. Je kunt het waarborgbedrag wel op een latere datum (dan het openen van de huurwaarborgspaarrekening) betalen. Het bedrag dat je stort is onmiddellijk geblokkeerd voor het totale bedrag zodra je het hebt overgeschreven. Je kunt wel extra geld bijstorten, maar geen geld afhalen.

Je kunt de namen van de (ver)huurders laten aanpassen in het kantoor. Je kunt geen huurders of verhuurders toevoegen of schrappen zonder de huurwaarborgspaarrekening af te sluiten.

Nee.

In de mail staat alleen de naam van de huurder(s) en het bedrag van de huurwaarborg.

We gebruiken het mailadres van de verhuurder enkel (en eventueel) om de mail te versturen die hem informeert over de huurwaarborgspaarrekening. Nadien verwijderen we het e-mailadres.

Je kunt vanuit de app de aanvraag starten om je huurwaarborgspaarrekening af te sluiten of vrij te geven nadat je het getekende vrijgave-akkoord hebt van de verhuurder(s) of wanneer je een uitspraak hebt van de rechtbank.

Je hebt volgende documenten nodig:

 • ingevuld vrijgavedocument, ondertekend door alle huurders en verhuurders
 • identiteitskaart van de verhuurder(s)
 • huurcontract

Nadat we de documenten die je doorstuurde hebben gecontroleerd en als alles in orde is, schrijven we het bedrag over volgens de richtlijnen op het vrijgavedocument. De vrijgave, inclusief het overschrijven van het bedrag, werken we af binnen 1 werkdag. Je ontvangt hiervan een bericht in KBC Brussels Mobile > Mijn KBC.

Termijnrekening openen

Tik op Aanbod > KBC Brussels-producten > Sparen en beleggen > Open een termijnrekening.

 • Voor jezelf
 • Voor je minderjarig kind 
 • Voor je huwelijksgemeenschap/onverdeeldheid samenwonenden
 • Voor iemand anders (je hebt dan wel een volmacht nodig op de herkomstrekening en op een bestaande KBC Brussels-termijnbeleggingsrekening op naam van dezelfde persoon).

De KBC Brussels-termijnrekening die met KBC Brussels Mobile opent, zal steeds op naam staan van dezelfde perso(o)n(en) als de opdrachtgevende rekening.

Nadat je getekend hebt, krijg je daarvan een bericht. Bij het transactieoverzicht van de herkomstrekening vind je de transactie terug als ‘Intekening’ en zie je ook het rekeningnummer van de termijnrekening.

Nee, het kan tot 2 dagen duren voor je termijnrekening zichtbaar is. Kijk in je overzicht ‘Beleggen’.

Dat is enkel mogelijk als je het bedrag al in de vreemde munt beschikbaar hebt. Het aanbod van KBC Brussels-termijnrekeningen in vreemde munten is bovendien beperkt en wisselend. Is er een aanbod en heb je een rekening in het betreffende devies, dan krijg je de keuze aan het begin van de intekentransactie.

In de meeste gevallen wel, maar niet altijd.

Het tarief dat je ziet op het overzicht nadat je alle keuzeschermen hebt doorlopen en voordat je tekent, is definitief. Is er vrijstelling van roerende voorheffing dan zie je dit bijvoorbeeld nog niet bij het kiezen van de looptijd, maar wel op het overzicht. Pas dan is immers alle relevante informatie gekend.

Het aanbod aan termijnrekeningen wisselt, zo kan het ook gebeuren dat we geen eenvoudige termijnrekeningen aanbieden.
Het kan zijn dat er wel termijnrekeningen via andere kanalen beschikbaar zijn, of andere producten die een vaste rente bieden zoals kasbons. KBC Brussels Live kan je hierin begeleiden.

Een rekening die je niet kunt gebruiken om in te tekenen, staat niet in de lijst. Dat kan een pandrekening zijn of een rekening met vruchtgebruik.