Wat brengt pensioensparen op?

Wat brengt pensioensparen op?

Met pensioensparen zorg je voor een mogelijk aanvullend pensioen boven op je wettelijke pensioen. Bovendien heb je recht op een fiscaal voordeel van 30% op je gespaarde bedrag1.
Je kunt kiezen tussen 2 specifieke formules

  1. een pensioenspaarfonds (gemeenschappelijk beleggingsfonds)
    of
  2. een pensioenspaarverzekering

1. Rendement van een pensioenspaarfonds

Rendement pensioensparen wat brengt op
Het rendement van een pensioenspaarfonds² wordt vooral bepaald door de ontwikkeling van de aandelen en obligaties waarin zo’n fonds belegt. De fondsbeheerder kiest binnen een wettelijk vastgelegd kader welke aandelen en obligaties hij opneemt en welke hij verkoopt. De verhouding tussen aandelen en obligaties in het fonds is vaak bepalend voor het rendement (maar ook voor de schommelingsgraad).

Elementen die ook een rol spelen zijn
  • Het moment waarop een fondsbeheerder beslist om bepaalde aandelen of obligaties te kopen of te verkopen
  • De beheerskosten
  • De instapkosten

Tip

Bij het vergelijken van pensioensparen moet je meer dan rendementen vergelijken. Alleen op rendement je keuze baseren, is niet slim. Voordat je een keuze maakt, vergelijk je het best ook de kosten. 

Per kalenderjaar kun je slechts één pensioenspaarrekening of één pensioenspaarverzekering openen. Heb je in voorgaande jaren al een contract afgesloten dan mag je ook een nieuw contract afsluiten. Let wel:  je kunt de stortingen van slechts 1 pensioenspaarrekening of pensioenspaarverzekering in je belastingen inbrengen.

Overstappen naar een ander fonds?

Als je een pensioenspaarfonds hebt bij een andere maatschappij, kun je het volledige spaartegoed overdragen naar een pensioenspaarfonds bij KBC Brussels. In dat geval worden de spaartegoeden herbelegd in het door jou gekozen pensioenspaarfonds. Er worden geen instapkosten aangerekend op het overgedragen spaartegoed. Die zijn enkel van toepassing op nieuwe stortingen.
Neem hiervoor contact op met je kantoor.

2. Rendement van een pensioenspaarverzekering

Een  pensioenspaarverzekering3 is een veilige formule met een gegarandeerde interestopbrengst. De opbrengst van een pensioenspaarverzekering wordt vooral bepaald door de interestopbrengst plus de variabele, niet-gegarandeerde winstdeling, en in beperktere mate door de kosten. Die verschillen van maatschappij tot maatschappij. Hoe hoger het totale rendement, hoe meer je spaarverzekering opbrengt.
 
Andere elementen die bepalend zijn voor het rendement van een spaarverzekering
  • Het aantal jaren dat de rentevoet gegarandeerd wordt per storting
  • De beheerskosten die aangerekend worden op de gespaarde reserves
  • De instapkosten

Meer weten?

1 De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. 

2 Een pensioenspaarfonds is een beleggingsfonds of fonds: dit is de courante naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Beleggingen) al dan niet met rechtspersoonlijkheid, die collectief spaargelden verzamelt en gemeenschappelijk beheert. De belegger participeert direct in een gediversifieerde portefeuille. ICB is in feite de overkoepelende naam voor alle vormen van beleggingsfondsen, ongeacht hun juridisch statuut. Volgens hun juridisch statuut wordt een onderscheid gemaakt tussen ICB's van het contractuele type (gemeenschappelijke beleggingsfondsen) en ICB's van het statutaire type (beleggingsvennootschappen). Een fonds biedt heel wat beleggingscomfort voor de belegger. Het wordt beheerd door specialisten die de markt op de voet volgen en die ook de volledige administratie voor hun rekening nemen, zoals het innen van interesten en dividenden.

3 Tak 21 levensverzekering. De pensioenspaarverzekering wordt gewaarborgd door de Belgische beschermingsregeling voor Tak 21 levensverzekeringen.