Lening op afbetaling

details

Lening op afbetaling

details

Kredietaanvrager(s)

Je moet minimaal 18 jaar zijn en een domicilie in België hebben.
Als je gehuwd bent, dan moet de aanvraag op naam van beiden gebeuren.
Ben je ongehuwd, dan kun je een lening op afbetaling aanvragen:

 • op jouw naam alleen
  of
 • op jouw naam en die van de partner waarmee je samenwoont op voorwaarde dat die ook klant is bij KBC Brussels.

Wil je met meer dan 2 personen lenen, maak dan een afspraak.

Kredietbedrag

Je duidt in onze simulatie zelf het bedrag aan dat je wilt lenen.

 • Minimaal kredietbedrag: 500 euro
 • Maximaal kredietbedrag: 100% van de totale aankoopprijs, inclusief btw.
  Via KBC Brussels Touch en KBC Brussels Mobile kun je maximaal 50.000 euro aanvragen. Via de website maximaal 25.000 euro. Wil je meer lenen, maak dan een afspraak.

Uitzondering

Voor de volgende doelen mag het kredietbedrag 110% van de totale aankoopprijs, inclusief btw, bedragen:

Doel van de lening

Bij de online aanvraag duid je aan waarvoor je precies wilt lenen.

Onder de naam 'KBC Brussels-Autolening'

Onder de naam 'KBC-Brussels Motorlening'

Onder de naam 'KBC Brussels-Lening op afbetaling diverse doeleinden' of 'Persoonlijke Lening'

Onder de naam 'KBC Brussels-Tuinlening'

Onder de naam 'KBC Brussels-Renovatielening': verbouwing/verbeteringswerken

Onder de naam 'KBC Brussels-Energielening'

Herroepingsrecht

Als je een lening op afbetaling aangaat, heb je een termijn van 14 kalenderdagen om af te zien van de overeenkomst. Die termijn gaat in op de dag waarop de overeenkomst door beide partijen werd ondertekend.

Looptijd

Minimumlooptijd

6 maanden

Maximumlooptijd

Houd rekening met de volgende beperkingen:

 • Er gelden wettelijke maximale terugbetalingstermijnen.
 • De absolute maximumtermijn bij KBC Brussels is 120 maanden.
 • De looptijd mag niet langer zijn dan de economische levensduur van het goed.
 • Voor jaarlijks weerkerende uitgaven (bijvoorbeeld een reis) bedraagt de maximumlooptijd 12 maanden.

Beschikbaarstelling

Wanneer de lening op afbetaling beschikbaar gesteld wordt, hangt ervan af of een investeringsbewijs moet worden voorgelegd voor het doel van de lening op afbetaling.

 • Als een investeringsbewijs vereist is, wordt de lening beschikbaar gesteld bij de levering van het goed. Breng daarom je KBC Brussels-team op de hoogte van de levering. Stuur ons daarvoor de 'opdracht tot uitbetaling' die je van ons ontvangt terug per post, fax of e-mail.
  De beschikbaarstelling gebeurt pas nadat het ondertekende contract en het investeringsbewijs bij je KBC Brussels-team zijn aangekomen.
 • Als geen investeringsbewijs vereist is, kun je het moment van beschikbaarstelling kiezen. Het moet wel een datum zijn die (op het ogenblik van de registratie van de kredietaanvraag) maximaal 2 maanden in de toekomst ligt.

De beschikbaarstelling gebeurt op de rekening waarvan ook de maandelijkse betalingen worden afgeboekt.

Terugbetaling

De terugbetalingsrekening moet een rekening zijn die gebruikt kan worden voor betalingsverkeer.
Je moet titularis of medetitularis zijn van die rekening.
De terugbetalingsrekening moet de rekening zijn waarop ook de uitbetaling van de lening op afbetaling gebeurt.

Stop de terugbetaling van je lening bij arbeidsongeschiktheid of overlijden

Lees hier de juridische informatie

Let op, geld lenen kost ook geld.

Verzekering bescherming internetaankopen

Onlineaankoop beschadigd bij levering? De Verzekering bescherming internetaankopen dekt de kosten

Vragen over het downloaden, registreren en aanmelden

Alle vragen over hoe je de app moet installeren en jezelf moet registreren en aanmelden in KBC Brussels Mobile, vind je in deze rubriek.

Een betaal-app voor je smartphone?

Welke betaal-app kies je? KBC Brussels Mobile of Payconiq? Allebei apps om elkaar of in de winkel te betalen zonder cash of kaart. Gewoon, met je smartphone. Kies de app die het beste bij je past.

Je bagage zoek of komt ze later aan?

Deze verzekering vergoedt je uitgaven voor dringende aankopen.