Verzekering Financiële Bescherming

KBC-Verzekering Financiële Bescherming Lening op Afbetaling

Verzekering Financiële Bescherming

KBC-Verzekering Financiële Bescherming Lening op Afbetaling

Je moet geen medisch onderzoek doorlopen

Een medische vragenlijst invullen of op medisch onderzoek gaan? Niet nodig als je aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet.

Je nabestaanden moeten niets meer betalen

Je nabestaanden moeten de lening niet verder afbetalen wanneer je overlijdt.

Je betaalt niets wanneer je minimaal 3 maanden helemaal niet kunt werken

Word je volledig arbeidsongeschikt? Dan nemen wij de betaling van je lening én deze verzekering over.

Waarom kiezen voor de Verzekering Financiële Bescherming?

Een lening moet altijd volledig terugbetaald worden. Door jou, zelfs als je inkomsten drastisch dalen. Of door je nabestaanden. Met de Verzekering Financiële Bescherming bij Lening op Afbetaling stopt de afbetaling wanneer je volledig arbeidsongeschikt bent of overlijdt. Zo bespaar je jezelf en je gezin heel wat financiële kopzorgen.

Wat is verzekerd?

Waarborg Overlijden

Wanneer je overlijdt, moeten je nabestaanden je lening niet verder afbetalen.

Overlijd je terwijl je nog een lening voor je auto, motor, tuin, renovatie, energiebesparende investeringen of persoonlijke uitgaven aan het afbetalen bent? Dan moeten je nabestaanden het resterende bedrag niet meer terugbetalen. De verzekering volgt de terugbetaling van je lening. Betaal je ze vroeger af dan voorzien? Dan stopt ook je verzekering.

Waarborg Volledige Arbeidsongeschiktheid

Ben je meer dan 90 dagen volledig arbeidsongeschikt? Dan nemen wij de aflossingen  van je lening en de betaling van je aansluitingsbijdrage voor deze verzekering over. Zodra je terug volledig of deeltijds aan het werk gaat, doe je de betalingen opnieuw zelf.

Extra info

Je moet:

 • minimaal 18 jaar en maximaal 60 jaar zijn
 • een job hebben
 • gezond zijn

Je mag:

 • op de datum van toetreding geen invalide zijn
 • geen medische of psychische behandeling volgen
 • de afgelopen 5 jaar geen zware operatie ondergaan hebben
 • de afgelopen 5 jaar niet langer dan 30 dagen thuis geweest zijn voor medische of psychische redenen

Wat is onder andere niet verzekerd?

Wanneer je volledig arbeidsongeschikt bent, neemt KBC Brussels de betaling van je lening en van deze verzekering van je over.
 • Arbeidsongeschiktheid na een poging tot zelfmoord
 • Overlijden door zelfmoord tijdens het eerste jaar van de lening
 • Arbeidsongeschiktheid of overlijden nadat je een misdaad of misdrijf begaan hebt
 • Arbeidsongeschiktheid of overlijden na een valschermsprong
 • Arbeidsongeschiktheid tijdens zwangerschapsverlof
 • Arbeidsongeschiktheid door druggebruik of overmatig drankgebruik

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de dekkingsvoorwaarden.

Wat je nog moet weten

 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
 • De verzekering geldt voor bepaalde duur. Ze eindigt op de dag dat je je lening op afbetaling volledig terugbetaald hebt.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een offerte van de KBC-Verzekering Financiële Bescherming Lening op Afbetaling kun je terecht bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon.
 • De KBC-Verzekering Financiële Bescherming Lening op Afbetaling werd gesloten door KBC Bank. De verzekering bevat een overlijdensdekking en een dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid. 
 • De KBC-Verzekering Financiële Bescherming Lening op Afbetaling is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België, BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB, onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
 • Een onderneming van KBC Groep.

Uitgebreide informatie over dit product vind je in de productfiche en in het informatiedocument over het verzekeringsproduct: