Welke verzekering heb je nodig?

Een ongeval kan overal gebeuren. Soms klein en onschuldig, soms met verstrekkende (financiële) gevolgen. Niet enkel voor het slachtoffer, maar ook voor diegene die het ongeval veroorzaakt. Welke verzekering heb je nodig om een financiële kater te vermijden? Deze 3 verzekeringen beschermen je tegen medische of materiële kosten na een ongeval.

Vergelijk onze verzekeringen

Deze verzekeringen helpen je bij een ongeval

Familiale verzekering Persoonlijke ongevallenverzekering Hospitalisatieverzekering

Verzekerd

Materiële en medische kosten die jij veroorzaakt bij anderen Je medische en aanverwante kosten na een ongeval Je medische kosten vanaf 2 maanden voor, tijdens en tot 6 maanden na een ziekenhuisopname

Online simuleren

Hoe afsluiten?

Online, bij je verzekeringsagent of in je KBC Brussels-kantoor Online, bij je verzekeringsagent of in je KBC Brussels-kantoor Bij je verzekeringsagent of in je KBC Brussels-kantoor

Wereldwijde dekking?

Hoe schade aangeven?

In onze apps, telefonisch of bij je verzekeringsagent In onze apps, telefonisch of bij je verzekeringsagent In onze apps, telefonisch of bij je verzekeringsagent

Hoe verschilt een familiale verzekering van een ongevallenverzekering?

Je familiale verzekering en je ongevallenverzekering helpen je allebei om de financiële gevolgen van een ongeval te beperken. Maar welke verzekering je nodig hebt, hangt af van de situatie.

Familiale verzekering

Je familiale verzekering vergoedt lichamelijke of materiële schade die jij of je gezinsleden toebrengen aan anderen buiten je gezin.

Een voorbeeld: je steekt een fietspad over en loopt tegen een fietser aan waarbij deze valt en z’n rug bezeert. Omdat jij aansprakelijk bent, moet je de kosten van de dokter, de kinesist en de herstelling van de fiets betalen. Een familiale verzekering betaalt in dit geval alle kosten aan het slachtoffer.

Ontdek en simuleer je familiale verzekering

Ongevallenverzekering

Je ongevallenverzekering vergoedt jouw medische kosten en eventueel die van je gezinsleden na een ongeval.

Een voorbeeld: je valt met je fiets op een gladde weg en bezeert je rug. Na een bezoek aan je huisarts revalideer je verder bij een kinesist. Je ongevallenverzekering vergoedt het deel van de kosten dat je mutualiteit niet terugbetaalt.

Ontdek en simuleer je ongevallenverzekering

Zoals je merkt, vullen deze verzekeringen elkaar aan. Combineer je een ongevallenverzekering en een familiale verzekering? Dan ben je altijd beschermd tegen (hoog oplopende) kosten na een ongeluk, als slachtoffer én wanneer je zelf aansprakelijk bent.

Hoe verschilt een ongevallenverzekering van een hospitalisatieverzekering?

Zowel je ongevallenverzekering als je hospitalisatieverzekering vergoeden de kosten van je ziekenhuisopname na een ongeval. Toch zijn er ook enkele verschillen tussen beide verzekeringen.

In deze gevallen vergoedt een hospitalisatieverzekering niet, en een ongevallenverzekering wel.
 

 • Je gaat na een ongeval niet naar een ziekenhuis, maar naar je huisarts en revalideert eventueel bij een kinesist
 • Als gevolg van een ongeval heb je kosten op lange termijn zoals blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid
   

In dit geval vergoedt een hospitalisatieverzekering wel, en een ongevallenverzekering niet.
 

 • Je hebt geen ongeval gehad, maar je wordt wel in het ziekenhuis opgenomen voor een aandoening, ziekte of bevalling. We vergoeden ook medische kosten verbonden aan je opname tot 2 maanden voor je hospitalisatie en tot 6 maanden erna.

Een ongevallenverzekering en een hospitalisatieverzekering vullen elkaar dus aan en zijn niet noodzakelijk overlappend. Zit je toch nog met vragen over hoe je deze verzekeringen best combineert? Contacteer je KBC Brussels-verzekeringsagent voor een verzekering op maat.

Ontdek je hospitalisatieverzekering

Ontdek je verzekeringswaarborgen

1. Familiale verzekering

Wel verzekerd

 • Schade toebrengen aan anderen
  We vergoeden de persoon die schade heeft geleden. Schade die je dieren aan anderen toebrengen, is ook verzekerd.
 • Schade lijden door iemand anders
  Als je de verzekering rechtsbijstand in het privéleven neemt, dan helpen we je om een vergoeding te krijgen van de persoon die verantwoordelijk is. Kan die persoon niet betalen? Dan vergoeden we de schade tot 12.500 euro. Bij lichamelijke letsels is dit het dubbele.

Niet verzekerd

 • Schade die je veroorzaakt aan jezelf of aan iemand van je gezin
 • Schade die iemand van je gezin van 18 jaar en ouder veroorzaakt door een zware fout (bijvoorbeeld geweldpleging, diefstal, vandalisme)
 • Schade die iemand van 16 jaar en ouder van je gezin opzettelijk veroorzaakt
 • Schade door je rijpaarden of door dieren die je als particulier in België niet mag houden
 • Boetes of minnelijke schikkingen
 • Geschillen als eigenaar of bestuurder van een motorrijtuig dat onderworpen is aan de verplichte motorrijtuigenverzekering

Goed om te weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij je ze uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag opzegt.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een premieberekening van de KBC-Gezinspolis kun je terecht op www.kbc.be, in KBC Brussels Touch, in KBC Brussels Mobile of bij je expert Verzekeren.

De KBC-Gezinspolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van de KBC-groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Lees verder en simuleer

2. Ongevallenverzekering

Wel verzekerd

Kosten voor

 • Medische verzorging na een ongeval in je privéleven bijvoorbeeld:
  • In het huishouden
  • Tijdens recreatief sporten
  • Op school als je ook je schoolgaande kinderen verzekert
  • Tijdens een onbezoldigde hobby
  • Bij niet-beroepsmatige verplaatsingen in het verkeer
  • Als je privé op reis bent
 • Het verblijf van een familielid van het slachtoffer in het ziekenhuis

Een vergoeding bij

 • blijvende invaliditeit
 • overlijden

Terugbetaling van de begrafeniskosten


De ongevallenverzekering privéleven geldt wereldwijd.

Niet verzekerd

Ongevallen

 • Waarop de Belgische arbeidsongevallenwet of een gelijkaardige buitenlandse wet van toepassing is
 • Tijdens competitie, wedstrijden en trainingen van full contact gevechtssporten zoals boksen en kickboksen, van gemotoriseerde sporten, kiten, (water)ski, snowboarden, skeleton en bobslee
 • Die je met opzet of door een zware fout veroorzaakt en je bent 16 jaar of ouder. Bijvoorbeeld als je dronken bent of drugs hebt gebruikt.

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Goed om te weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij je ze uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag opzegt.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een premieberekening van de ongevallenverzekering privéleven kun je terecht op www.kbcbrussels.be, in KBC Brussels Touch, in KBC Brussels Mobile of bij je expert Verzekeren.

De KBC-Ongevallenverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van KBC Groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Lees verder en simuleer

3. Hospitalisatieverzekering

Wel verzekerd

De kosten die vergoed worden vind je in de polis. Het gaat onder meer om:

 • Kosten tijdens hospitalisatie: onder andere raadplegingen, honoraria en het verblijf
 • Kosten voor thuisbevalling (forfait van 625 euro) en aangepast medisch vervoer (tot 1.250 euro)
 • Medische kosten in verband met de aandoening waarvoor je wordt opgenomen, in de periode van 2 maanden voor tot 6 maanden na de ziekenhuisopname
 • Terugbetaling van de ambulante medische kosten (medische kosten buiten een ziekenhuisopname) bij de 31 zware ziektes vermeld in de polis

Niet verzekerd

Het gaat onder meer om:

 
 • Gevolgen of verwikkelingen van een bestaande ziekte of ongeval dat gebeurde voor de aansluiting
 • Poging tot zelfmoord of geweldpleging door de verzekerde
 • In sommige gevallen is er een plafond voor de terugbetaling

In de algemene voorwaarden vind je het volledige overzicht van de uitsluitingen.

Goed om te weten

 • Op de KBC-Hospitalisatieverzekering is het Belgisch recht van toepassing.
 • Iedereen tot 70 jaar kan aansluiten, als je gewone verblijfplaats in België is, en als je aangesloten bent bij de Belgische sociale zekerheid. Aanvaarding is afhankelijk van medische acceptatie.
 • Looptijd: de verzekering geldt levenslang. De verzekeringnemer beschikt over een jaarlijks opzegrecht.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Hospitalisatieverzekering kun je terecht bij een expert verzekeringen of je verzekeringsagent.

De KBC-Hospitalisatieverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Lees verder en maak een afspraak