KBC Brussels-Spaarrekening

Gratis spaarrekening

 • In je eigen tempo sparen
 • Geld op elk moment beschikbaar
 • Digitaal openen en stopzetten

Waarom een KBC Brussels-Spaarrekening openen?

Met de KBC Brussels-Spaarrekening leg je een financiële reserve aan voor onverwachte uitgaven.

Je kunt op elk moment over je geld beschikken. Tot de dag dat je je geld van je spaarrekening opneemt, brengt het interest op. 

Opbrengst van een spaarrekening

Huidige tarieven

Basisrente 0,45%
Getrouwheidspremie 0,45%

De rentepercentages zijn brutotarieven (uitgedrukt op jaarbasis) die op elk moment kunnen wijzigen. De actuele percentages vind je altijd hierboven en in je KBC Brussels-kantoor. Als de rente wijzigt, informeren we je via post of digitale kanalen.

Spaartegoeden brengen basisrente op vanaf de eerste kalenderdag volgend op de verrichtingsdatum. Ze brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging.

De getrouwheidspremie wordt toegekend op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende, volledige maanden op de spaarrekening blijven staan. Bij opvragingen worden de lopende getrouwheidspremies, waarvoor de verwervingsdatum het verst in de toekomst ligt, het eerst aangesproken. Voor de eerste drie overschrijvingen per jaar naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij KBC Brussels is er echter proportionele overdracht van de getrouwheidspremie als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Beide spaarrekeningen hebben minstens één gemeenschappelijke rekeninghouder.
 • De overschrijving bedraagt minstens 500 euro.
 • Het is geen periodieke opdracht of automatische spaaropdracht.

Dat betekent dat de lopende berekeningsperiode van 12 maanden niet wordt afgebroken, maar verder loopt op de begunstigde spaarrekening. De getrouwheidspremie wordt ook dan enkel toegekend voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de, in dit geval, meerdere spaarrekeningen blijven staan.

Kenmerken van deze spaarrekening

De KBC Brussels-Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van KBC Bank NV België. Het Belgisch recht is van toepassing.

 • Gratis spaarrekening
  Er zijn geen kosten om deze spaarrekening te openen en te beheren. Wil je rekeninguittreksels met de post ontvangen? Daarvoor betaal je wel 2,50 euro per maand bij maandelijkse verzending of 25 euro per maand bij dagelijkse verzending.
 • Fiscaal voordelig
  Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 1.020 euro rente per jaar (inkomsten 2024) vrijgesteld van de roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
 • Altijd beschikbaar
  De KBC Brussels-Spaarrekening is een product van onbepaalde duur. De tegoeden op je spaarrekening zijn op elk moment en zonder kosten opvraagbaar.

Risico’s

 • Risico op faillissement: het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC Brussels (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC Brussels-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbcbrussels.be/depositobescherming.

 • Inflatierisico: deze spaarrekening heeft ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Je KBC Brussels-Spaarrekening digitaal openen en stopzetten

Een KBC Brussels-Spaarrekening kun je makkelijk openen en stopzetten in KBC Brussels Touch of KBC Brussels Mobile. Dat doe je snel en eenvoudig onder het tabblad ‘Beheer’.

Meer info

Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je een spaarrekening opent.

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Open nu een spaarrekening