spaarrekening-overlijden
spaarrekening-overlijden

Wat gebeurt er met je spaarrekening als je overlijdt?

Wat gebeurt er met je spaarrekening als je overlijdt?

Bij overlijden is KBC Brussels verplicht tijdelijk alle rekeningen te blokkeren. Verneem hoe en wanneer de spaargelden worden vrijgegeven.

Waarom wordt een spaarrekening geblokkeerd bij overlijden?

Wanneer een klant of de huwelijkspartner van een klant overlijdt, heeft KBC Brussels twee verplichtingen

  1. een juiste fiscale aangifte naar de fiscus versturen
  2. de tegoeden op rekeningen en de inhoud van de kluis van de overledene aan de correcte erfgenamen vrijgeven

Bijgevolg moet de bank tijdelijk de rekeningen en kluizen van zowel de overledene als de huwelijkspartner blokkeren. Dat doen we zodra we op de hoogte zijn van het overlijden.

Om de bankzaken na een overlijden goed en eenvoudig te regelen, start je met het melden van een overlijden. Dat kan perfect online. We lichten dan kort daarna toe wat je moet doen om ervoor te zorgen dat de tegoeden op de spaarrekening(en) worden vrijgegeven.

Wanneer worden de spaargelden vrijgegeven bij overlijden?

In principe kan KBC Brussels de tegoeden op de spaarrekening(en) alleen maar vrijgeven nadat

  • De fiscale aangifte is gebeurd
  • We in het bezit zijn van een akte of attest van erfopvolging, waaruit blijkt wie de erfgenamen van de overledene zijn en dat er geen fiscale/sociale schulden zijn of dat die al betaald zijn
  • Alle erfgenamen een ondertekende eenduidige instructie gaven
  • Eventueel andere verplichte formaliteiten vervuld zijn

Wat gebeurt er met een spaarrekening met derdenbeding bij overlijden?

Een spaarrekening met derdenbeding is een spaarrekening die je op jouw naam opent met iemand anders als begunstigde, bijv. een kleinkind, petekind, ... Daarbij kies je zelf het moment van vrijgave van je spaargeld aan de begunstigde. Wanneer je overlijdt, komt de spaarrekening via titulariswijziging op naam van de begunstigde. De rekening blijft wel geblokkeerd tot de vrijgavedatum die je zelf hebt bepaald.

Vrijstelling van roerende voorheffing

Iedere erfgenaam kan een vrijstelling van roerende voorheffing krijgen op de eerste schijf van 980 euro die hem toekomt (inkomsten 2023), op voorwaarde dat

  • De rente onder de erfgenamen wordt verdeeld
  • De erfgenamen zich aan de bank bekendmaken door middel van een bijzonder RV-formulier
  • De erfgenamen meedelen voor welk deel ze ieder in de interest delen

Overlijdensverzekering en uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering en een overlijdensverzekering verlicht je de zorgen van je nabestaanden na je overlijden.

Wat doen bij een overlijden?

We helpen je graag de actiepunten die voor jou relevant zijn in kaart te brengen. Lees de volledige tekst en/of gebruik onze handige checklist.

Aangifte van nalatenschap

Wie stelt de aangifte van nalatenschap op? Wie dient ze in, waar en wanneer?

Een overlijden melden bij KBC Brussels

Om de bank- en verzekeringszaken na een overlijden goed en eenvoudig te regelen, begin je met het overlijden te melden.