Belastingen op inkomsten uit spaargeld

Hoe worden interesten op de spaarrekening belast?

Belastingen op inkomsten uit spaargeld

Hoe worden interesten op de spaarrekening belast?

Roerende voorheffing (RV)

Op de inkomsten uit roerende goederen, bijvoorbeeld interesten op een spaarrekening, moet je belasting betalen. Die inkomstenbelasting heet roerende voorheffing. De bank houdt de roerende voorheffing in vóór ze de interesten op je spaarrekening stort.

Vrijstelling van belastingen

De spaarrekening is gereglementeerd door de overheid. Daardoor zijn de interesten op de spaarrekeningen vrijgesteld van belasting. In 2018 is er een vrijstelling tot 960 euro per persoon. Dat bedrag kan elk jaar wijzigen.

Staat de rekening op naam van twee gehuwden of wettelijk samenwonenden, dan is er een vrijstelling tot 1.920 euro per jaar (dubbele vrijstelling).

Heb je een gemeenschappelijke spaarrekening met een persoon met wie je niet getrouwd bent of wettelijk samenwoont, bijvoorbeeld je broer of zus? Ook dan is de dubbele vrijstelling mogelijk als je in je KBC Brussels-kantoor een 'getuigschrift dubbele vrijstelling roerende voorheffing' invult.

Inhouding roerende voorheffing door de bank

Op de interesten boven het grensbedrag moet de bank 15% roerende voorheffing inhouden. Die roerende voorheffing is voor particulieren 'bevrijdend'. Dat wil zeggen dat er op die interesten geen personenbelasting meer verschuldigd is.

Voorbeeld voor een individuele rekening

basisrente + getrouwheidspremie (verworven op 31 december)

1.920 euro

roerende voorheffing te betalen op

1.920 euro - 960 euro (vrijstelling 2018)= 40 euro

roerende voorheffing bedraagt

40 euro x 15% = 6 euro

nettorente op 31 december

1.920 euro - 6 euro = 1.914 euro

Voorbeeld voor een gemeenschappelijke rekening van gehuwden of wettelijk samenwonenden

basisrente + getrouwheidspremie (verworven op 31 december)

3.900 euro

roerende voorheffing te betalen op

3.900 euro -  1.920 euro (dubbele vrijstelling 2018) = 140 euro

roerende voorheffing bedraagt

140 euro x 15% = 21 euro

nettorente op 31 december

3.900 euro - 21 euro = 3.879 euro

Wat als ik meerdere spaarrekeningen heb?

De bank bekijkt elke spaarrekening afzonderlijk. Maar het kan natuurlijk dat de som van de interesten op al je spaarrekeningen (bij dezelfde of verschillende banken) hoger is dan het maximum dat vrijgesteld is van belastingen. Bovendien worden de interesten van minderjarige kinderen meegeteld bij de interesten van de ouders. Het gedeelte van de spaarinkomsten dat hoger is, moet je zelf vermelden op je belastingaangifte bij de codes 1151 of 2151.

Voorbeeld voor een persoon met spaarrekeningen bij verschillende financiële instellingen

  KBC Brussels KBC Brussels Bank X Bank Y
Verworven intresten 2.000 euro 1.200 euro 1.150 euro 1.950 euro
Bedrag vrij van RV
(in 2018)
960 euro 960 euro
960 euro
960 euro
Interesten waarop de bank RV inhoudt 120 euro 0 0 70 euro
Door de bank
ingehouden RV
18 euro 0 0 10,50 euro

Berekening van het aan te geven bedrag in de belastingaangifte:

  • totaal verworven interesten voor toepassing van de roerende voorheffing: 2.000 + 1.200 + 1.150 +1.950 = 6.300 euro
  • totaal verworven interesten waarop geen roerende voorheffing is ingehouden: 1.880 + 1.200 + 1.150 + 1.880 = 6.110 euro
  • Verplicht aan te geven rente: 6.110 - 1.880 = 4.230 euro

Kan ik te veel betaalde roerende voorheffing recupereren?

De administratie voorziet geen rubriek op de aangifte om roerende voorheffing, die te veel werd ingehouden, te recupereren.
Als je te veel roerende voorheffing betaalde, dan dien je het best een vordering in tot terugbetaling van de te veel betaalde roerende voorheffing bij de Gewestelijke Directie van de belastingen

Federale Overheidsdienst Financiën
Belastingen en invordering
Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit
Brussel II Directie Vennootschappen
Gewestelijke Directie
Louizalaan 233 - 245
1050 Brussel

Je doet dat het best zo snel mogelijk nadat de interesten op je rekening zijn geboekt.

10 tips om belastingen te besparen

10 tips om belastingen te besparen

Haal het beste uit je aangifte met onze 10 essentiële belastingtips.
Pensioensparen in 2017

Pensioensparen 2017: wat is het maximumbedrag?

Wanneer je belastingaangifte indienen in 2018?

Wanneer je belastingaangifte indienen in 2018?

Tegen welke datum verwacht de fiscus je belastingaangifte in 2018?