Overzicht van de kosten

Overzicht van de kosten

Mogelijke kosten Bedrag
Niet melden van nieuwe schade aan de auto 50 euro
Niet reglementair achterlaten van de standplaats 15 euro
Niet reglementair achterlaten van de auto
(de lichten branden nog, de ruiten staan nog open, je hebt niet bijgetankt, ...)
25 euro
Grove nalatigheid
(een niet-gemachtigd persoon laten rijden, rijden zonder geldig rijbewijs, misbruik van de tank- of laadkaart, ...)
250 euro
Vervanging van de tankkaart, parkeerkaart of laadkaart bij verlies of beschadiging
20 euro
Herstelling schade aan de auto (zonder extra verzekering) maximaal 1.000 euro
Herstelling schade aan de auto (met extra verzekering) maximaal 200 euro
Gemelde vertraging 10 euro
Vertraging niet of te laat gemeld 20 euro
Extra schoonmaakbeurt 30 euro per uur
Derving als de auto niet kan worden gebruikt door beschadiging of ongeval in fout 30 euro per dag
Administratiekosten bij verkeersboetes, retributies, p.v., … 10 euro
Administratiekost bij verkeersboetes in het buitenland 20 euro
Hinderen van andere gebruikers 15 euro per gebruiker
Reservatiekost per reservatie, wijziging of annulatie via het callcenter 0,25 euro
Vervanging van de laadkabel bij verlies of beschadiging 275 euro
Premie extra KBC Brussels-Verzekering van de franchise bij schade aan de Cambiowagen 5 euro per begonnen 24 uur
Mogelijke compensaties Bedrag
Terugbetaling brandstof als er geen TOTAL in de buurt is maximaal 20 euro
Schadeloosstelling voor geleden ongemak 15 euro
Taxi service maximaal 20 euro
Terugbetaling als er een fout is gebeurd in de berekening van de rit