Overzicht van de kosten

Overzicht van de kosten

Mogelijke kosten Bedrag
Niet melden van nieuwe schade aan de auto 50 euro
Niet reglementair achterlaten van de standplaats 15 euro
Niet reglementair achterlaten van de auto
(de lichten branden nog, de ruiten staan nog open, je hebt niet bijgetankt, ...)
25 euro
Grove nalatigheid
(een niet-gemachtigd persoon laten rijden, rijden zonder geldig rijbewijs, misbruik van de tank- of laadkaart, ...)
500 euro
Vervanging van de tankkaart, parkeerkaart of laadkaart bij verlies of beschadiging
20 euro per kaart
Herstelling schade aan de auto (zonder extra verzekering) maximaal 1.000 euro
Herstelling schade aan de auto (met extra verzekering) maximaal 200 euro
Gemelde vertraging 15 euro + (2 * uurtarief)
Vertraging niet of te laat gemeld 25 euro + (10 * uurtarief)
Extra schoonmaakbeurt 30 euro per uur
Derving als de auto niet kan worden gebruikt door beschadiging of ongeval in fout 30 euro per dag
Administratiekosten bij verkeersboetes, p.v., … 20 euro per document
Reservatiekost per reservatie, wijziging of annulatie via het callcenter 1 euro per call
Vervanging van de laadkabel bij verlies of beschadiging 275 euro
Premie extra KBC Brussels-Verzekering van de franchise bij schade aan de Cambiowagen 5 euro per begonnen 24 uur
Frauduleus gebruik van de tankkaart maximaal 200 euro
Technische interventie door Cambio-personeel (bv. laadkabel correct bevestigen) maximaal 500 euro
Mogelijke compensaties Bedrag
Terugbetaling brandstof als er geen TOTAL in de buurt is  
Schadeloosstelling voor geleden ongemak 15 euro
Taxi service  
Terugbetaling als er een fout is gebeurd in de berekening van de rit  
Terugbetaling algemene kosten (bv. treinticket of carwash)