Pinto Visa-kaart gebruiken

Pinto Visa-kaart gebruiken

Deze kredietkaart wordt sinds 1 januari 2011 niet meer verkocht. De informatie die je op deze webpagina vindt, is alleen van toepassing op de bestaande kaarthouders.

Heb je vragen over je kaart? Contacteer dan KBC Brussels Live of je KBC Brussels-kantoor.

Veelgestelde vragen

Pinto Visa-kaart blokkeren

Je Pinto Visa-kaart verloren, gestolen of door een automaat ingeslikt? Blokkeer je kaart dan onmiddellijk in KBC Brussels Mobile of bel Card Stop op 070 344 344 (0,30 euro/min). Card Stop blokkeert je kaart voor je en zorgt voor een nieuwe. Card Stop is 24 uur per dan en 7 dagen per week bereikbaar.

Kaart geblokkeerd. Wat moet ik doen?

Contacteer hier je KBC Brussels-kantoor. Afhankelijk van de reden van de blokkering kunnen ze daar je kaart deblokkeren of schrappen. Je KBC Brussels-Pinto Visa-kaart wordt automatisch geblokkeerd als:

 • Je drie keer de verkeerde code invoert
 • Je je kredietkaart vergeten bent in een bankautomaat of verkoopterminal
 • De zichtrekening die verbonden is aan je kaart te lang in het rood staat
 • Het kredietcontract tussen jou en KBC Brussels wordt beëindigd

Pincode vergeten. Wat nu?

Als je de code van je Pinto Visa vergeten bent, neem je het best contact op met je KBC Brussels-kantoor. Onze medewerkers zorgen er dan voor dat je een nieuwe pincode kunt kiezen aan een KBC Brussels-bankautomaat of dat je een brief met een nieuwe pincode bij je thuis ontvangt.

Code wijzigen

Je kunt de geheime code van je Pinto Visa altijd veranderen aan een publieke geldautomaat of KBC Brussels-bankautomaat.

Pinto Visa-kaart defect

Werkt je KBC Brussels-Pinto Visa-kaart niet meer? Contacteer dan je KBC Brussels-kantoor. Onze medewerkers kijken je kaart na en vervangen je Pinto Visa-kaart zo snel mogelijk als dat nodig is. Buiten de kantooruren kun je terecht bij KBC Brussels Live.

Pinto Visa-kaart gaat vervallen

Enkele weken voor de vervaldatum stuurt KBC Brussels je automatisch een nieuwe kaart toe.

Tanken met je kredietkaart

Wil je betalen voor een tankbeurt? Dan moet het beschikbare saldo op je kaart minstens 125 euro bedragen. Dat is meestal het bedrag dat pomphouders laten reserveren, maar soms ligt dat hoger. Nog voor het exacte bedrag van je tankbeurt bekend is, gaat dat bedrag al van je beschikbare saldo. Enkele dagen na je tankbeurt wordt het bedrag waarvoor je hebt getankt, afgerekend. Dan vervalt die reservering.

Pinto Visa-kaart gebruiken in het buitenland?

Je Pinto Visa-kaart is een wereldwijd aanvaarde kredietkaart. Alleen als je naar de Verenigde Staten reist moet je bijkomende stappen zetten. Via KBC Brussels Touch kun je je kredietkaart eenvoudig zelf openstellen voor gebruik in de VS. Uiteraard kun je ook altijd terecht bij je KBC Brussels-bankkantoor of bellen naar KBC Brussels Live.

Is het duurder om in het buitenland te betalen met mijn kredietkaart dan met mijn bankkaart?

In niet-EU-lidstaten is het altijd goedkoper om te betalen met je Pinto Visa-kaart dan met je KBC Brussels-Debetkaart (Maestro). Voor geldopnemingen is het afhankelijk van het transactiebedrag.

Hoeveel kost het gebruik van mijn Pinto Visa-kaart in het buitenland?

Het onderstaande overzicht geeft je een indicatie van de kosten verbonden aan het gebruik van je kaart in het buitenland.
Lees meer over kosten van je betaalkaarten

Limieten van mijn Pinto Visa-kaart verhogen of verlagen?

Geld opgenomen met mijn Pinto Visa-kaart? Hoe terugbetalen?

Je betaalt terug op je eigen ritme. Maandelijks betaal je minstens 5,6% van het saldo dat je verschuldigd bent terug (5% als je kredietbedrag meer dan 5.000 euro bedraagt), met een minimum van 25 euro. Dat bedrag wordt automatisch van je rekening gehouden. Bedraagt het verschuldigde saldo minder dan 25 euro? Dan hoef je uiteraard alleen maar dat bedrag terug te betalen.

Een voorbeeld: je hebt een kredietlimiet van 2.500 euro. We nemen voor een bepaalde maand drie verschillende situaties:

 1. Het verschuldigde saldo bedraagt 1.500 euro 
  Berekening: 5,6% x 1.500 euro = 84 euro. Het minimaal te betalen bedrag voor die maand is 84 euro.
 2. Het verschuldigde saldo bedraagt 100 euro
  Berekening: 5,6% x 100 euro = 5,6 euro. Dat bedrag wordt opgetrokken tot het minimum van 25 euro. Het minimaal te betalen bedrag voor die maand is 25 euro.
 3. Het verschuldigde saldo bedraagt 15 euro
  Omdat het verschuldigde saldo maar 15 euro bedraagt, wordt het minimum van 25 euro niet toegepast. Het minimaal te betalen bedrag voor die maand is 15 euro.

Betaal je het resterende bedrag vóór de vijfde kalenderdag van de maand terug? Dan betaal je geen interest.

Je moet wel rekening houden met de wettelijke nulstellingstermijn.

De verzekering ‘verlengde garantie en aankoopbescherming’ voor mijn elektrische en elektronische apparaten

Op alle elektrische en elektronische apparaten en doe-het-zelfmateriaal die je met je KBC Brussels-Pinto Visa-kaart koopt, krijg je twee jaar verlengde garantie boven op de wettelijke garantieperiode van twee jaar. Je aankopen zijn bovendien tot negentig dagen na de aankoop beschermd tegen diefstal en onopzettelijke schade.

Belangrijkste voorwaarden:

 •  je aankoop moet minstens vijftig euro bedragen
 • je moet het aangekochte goed volledig met je KBC Brussels-Pinto Visa betalen
 • je aankoop moet op de lijst van verzekerde goederen staan (alleen voor twee jaar verlengde garantie)
 • je moet de kassabon of factuur kunnen voorleggen als je een schadeaangifte doet, samen met de afrekening of uitgavenstaat van je %%product.puntovisa%%-kaart
 • je moet je KBC Brussels-Pinto Visa nog hebben als je je schadeaangifte doet

Verzekering Financiële Bescherming

Met de optionele verzekering 'Financiële Bescherming' ben je voor een beperkte maandelijkse bijdrage verzekerd:

 • Als je met geweld of onder bedreiging wordt gedwongen geld op te nemen aan een bankautomaat of als je na geldopneming aan een bankautomaat binnen de 24 uur wordt overvallen.
 • Bij overlijden (het openstaande saldo op de dag van overlijden wordt vergoed).
 • Als je meer dan 2 maanden volledig arbeidsongeschikt bent (alleen voor personen met een regelmatige beroepsactiviteit). De vergoeding bestaat uit de terugbetaling van de minimale verplichte maandelijkse terugbetalingen (wettelijk minimum van 5,6% van het uitstaande saldo), plus de verschuldigde maandelijkse aansluitingsbijdrage tijdens de volledige periode van arbeidsongeschiktheid.
 • Bij opname in het ziekenhuis voor minstens 7 aaneensluitende dagen (alleen voor personen die geen beroepsactiviteit (meer) hebben). De vergoeding omvat tweemaal het bedrag van de minimale verplichte maandelijkse terugbetaling (wettelijk minimum van 5,6% van het uitstaande saldo), plus de verschuldigde maandelijkse aansluitingsbijdrage.

De verzekering geldt onder andere niet:

 • Als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van druggebruik of dronkenschap.
 • Als het financiële verlies door geldopneming onder dwang of door een overval na geldopneming te wijten is aan opzet of medeplichtigheid van de verzekerde, personen die bij hem inwonen of bloed- of aanverwanten in rechte lijn.

Kosten KBC Brussels-Pinto Visa

KBC Brussels-Plusrekening met een KBC Brussels-Pinto Visa

3,50 euro per maand

Geld opnemen aan automaten

1,5% van het bedrag (min. 3,72 euro)

Geld overschrijven naar je zichtrekening

1,5% van het bedrag (min. 3,72 euro)

Jaarlijkse debetrente

De jaarlijkse debetrente is variabel. Voor een KBC Brussels-Pinto Visa met een kredietbedrag van 2.500 euro bedraagt die rente 10,25%.

Jaarlijks kostenpercentage en debetrente:
representatief voorbeeld

Al die kosten resulteren in een jaarlijks kostenpercentage van 12,43%, berekend op basis van de volgende hypothesen (Boek VII van het Wetboek Economisch Recht):

 • Het gaat om een KBC Brussels-Pinto Visa-kaart met het standaardkredietbedrag, dus 2.500 euro.
 • Het vermelde kredietbedrag wordt onmiddellijk en volledig opgenomen door betaling bij een handelaar. De betaling bij een handelaar is het meest gebruikelijke mechanisme voor kredietopneming. Daarvoor zijn geen er transactiekosten verschuldigd.
 • De duur van het krediet bedraagt één jaar.
 • De debetrentevoet is onveranderlijk (ondanks de clausule in de algemene voorwaarden inzake wijziging van de debetrentevoet).
 • Het kredietbedrag wordt terugbetaald in gelijke maandelijkse kapitaalaflossingen (op het einde van elke termijn).

De betalingen van de debetrente en de kosten gebeuren overeenkomstig de veronderstelde kredietopnemingen en kapitaalaflossingen, en dat op de tijdstippen die contractueel bepaald zijn in de algemene voorwaarden.

Bijdrage voor de optionele verzekering Financiële Bescherming

> 0,35% maandelijks (bij 1 verzekerde)
> 0,65% maandelijks (bij 2 verzekerden)
op het opgenomen kredietbedrag

Goed om te weten

Verzekering aankoopbescherming en verlengde garantie

 • De verzekeraar is London General Insurance Company Ltd., gevestigd in Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey, TW20 9JZ, Verenigd Koninkrijk, erkend onder code 987 om via zijn bijkantoor in België, Steenpoeldreef 11, 1850 Grimbergen, de tak geldelijke verliezen (16) te beoefenen.
 • De administrateur is TWG Services Ltd., gevestigd in Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey, TW20 9JZ, Verenigd Koninkrijk, gereglementeerd door de Britse Financial Conduct Authority en geregistreerd onder nummer 312440, met bijkantoor in Nederland en daar handelend onder de naam The Warranty Group Europe, Nederland, President Kennedylaan 106, Velp, in België handelend onder het stelsel van vrije dienstverlening, erkend om op te treden als verzekeringstussenpersoon, hier optredend als administrateur voor rekening van London General Insurance Company Ltd.
 • Je KBC Brussels-kantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.
 • Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je met een klacht over deze reclame richten tot de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, fax 02545 77 79, e-mail ombudsman@ombfin.be.
 • Met klachten over deze verzekeringen kun je terecht bij London General Insurance Company limited, c/o The Warranty Group Europe, t.a.v. de directie, Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem of via info.nl@thewarrantygroup.com.
 • Kom je niet tot een passende oplossing met de verzekeraar, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.

Voor de optionele verzekering financiële bescherming

 • De verzekering 'Financiële Verzekering' is een verzekeringsovereenkomst die door KBC Brussels Bank werd afgesloten bij KBC Verzekeringen NV, met maatschappelijke zetel op Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601, BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC Brussels-groep.
 • Je kunt enkel een beroep doen op de verzekering als je bent toegetreden tot de verzekering.
 • Je kunt een beroep doen op de verzekering zolang jouw kredietkaart actief is en je de kaartbijdrage hebt betaald. De verzekeringsdekking eindigt automatisch wanneer het contract tussen KBC Brussels Bank NV en de verzekeraar wordt stopgezet.
 • De dekkingsvoorwaarden van deze verzekering zijn beschikbaar in elk KBC Brussels-bankkantoor en op www.kbc.be/reglementen. Alleen de dekkingsvoorwaarden bepalen jouw recht op een tegemoetkoming van de verzekeraar.
 • Je KBC Brussels-kantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten over deze reclame. Als je niet tot overeenstemming komt, kan je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbcbrussels.be , tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kan je je met een klacht over deze reclame richten tot de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, ombudsman@ombfin.be.
  Met een klacht over de verzekeringen kan je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.
 • Het Belgische recht is van toepassing op de verzekering.

Voor alle verzekeringen

 • Je kunt een beroep doen op de verzekeringen zolang je kredietkaart actief is en je de kaartbijdrage hebt betaald. De verzekering eindigt automatisch wanneer het contract tussen KBC Brussels Bank NV en de verzekeraar wordt stopgezet.
 • Het Belgische recht is van toepassing op alle genoemde verzekeringen.
 • Deze verzekeringen behoren tot tak 16 (verzekeringen voor diverse geldelijke verliezen).
 • Je kunt alleen een beroep doen op de verzekering als je bent toegetreden tot de verzekering. Die toetreding is gratis, behalve bij de verzekering 'Financiële Bescherming'.
 • Je vindt de dekkingsvoorwaarden van de verzekeringen onder de rubriek ‘Meer info’ en in elk KBC Brussels-kantoor.

Meer info

Juridische informatie over Pinto-Visa
Juridische informatie over kredietkaarten

Let op, geld lenen kost ook geld.

Mastercard Silver met aankoopbescherming

De goedkoopste KBC Brussels-Kredietkaart, waarmee je veilig en wereldwijd kunt betalen. Ook online!

Hoe vraag ik online een kredietkaart aan?

Een kredietkaart aanvragen doe je gewoon thuis met KBC Brussels Touch, gemakkelijk en snel. We leggen je uit hoe.

Verzekering aankoopbescherming

Nieuwe jas gescheurd? Je KBC Brussels-kredietkaart dekt de kosten

Verzekering bescherming internetaankopen

Onlineaankoop beschadigd bij levering? Je KBC Brussels-kredietkaart dekt de kosten.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.