KBC IFIMA S.A. (LUX) (EMTN-programma)

Notes voor 100% gewaarborgd door KBC Brussels Bank

Alle notes uitgegeven onder het EMTN-programma zijn voor 100% gewaarborgd door KBC Bank. Alle notes uitgegeven onder het EMTN-programma zijn voor 100% gewaarborgd door KBC Bank (behalve in geval van faillissement of wanbetaling van KBC Bank).

Meer informatie over KBC (ratings, jaarverslagen).

Op regelmatige tijdstippen notes-emissies op basis van het EMTN-programma

Het EMTN (Euro Medium Term Note)-programma vormt een kader waarbinnen regelmatig individuele notes worden uitgegeven.

Wie is KBC IFIMA S.A. (LUX)?

KBC IFIMA S.A. (LUX) is een 100%-dochter van KBC Bank die helpt bij de financiering van activiteiten van leden van de KBC Groep door notes uit te geven en de provisie ervan door te lenen aan KBC Bank of andere leden van de KBC Groep.
Klik hier voor meer informatie en recente jaarverslagen van KBC IFIMA S.A. (LUX)

Informatieve referte-indexen

KBC IFIMA S.A. is gespecialiseerd in de uitgifte van gestructureerde notes. Hierna vindt u een overzicht van Referte-indexen die worden gebruikt bij gestructureerde uitgiftes van KBC IFIMA S.A. Deze documenten zijn louter ter informatie en hebben als doel u zicht te geven op de evolutie van de onderliggende waarden. De officiële fixing van de coupon(s) gebeurt volgens de parameters zoals beschreven op de productfiche en in het prospectus.

Meer info

Gerelateerde artikels

KBC IFIMA in EUR

KBC IFIMA in EUR

KBC IFIMA in NOK

KBC IFIMA in NOK

Staatsbons

Staatsbons