Een goede beleggingsstrategie schept perspectief

Lees hoe onze beleggingsstrategie inspeelt op wat er in de economische en financiële wereld gebeurt.

Een goede beleggingsstrategie schept perspectief

Lees hoe onze beleggingsstrategie inspeelt op wat er in de economische en financiële wereld gebeurt.

Techreuzen ‘Magnificent Seven’ hebben een enorme invloed op de aandelenmarkt

De ‘Magnificent Seven’ hebben hun naam niet gestolen. Deze zeven techreuzen hebben solide fundamenten en een langetermijnvisie, waardoor ze goed geplaatst zijn voor toekomstige groei en langdurig succes. Mark Van Assche, accountmanager Private Banking en Wealth Office, praat erover met Siegfried Top, strategist bij KBC Asset Management.

22-02-2024

Bekijk het filmpje op YouTube
Beluister via Apple podcasts
Beluister de podcast op Spotify

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten?

Update van 29 februari 2024

Economie

 • Economische datapunten in de verwerkende nijverheid en de dienstensector lijken stilaan te stabiliseren, ook in Europa.
 • De Amerikaanse economie blijft sterk door de aanhoudende lage werkloosheid en een sterke consument. De economische groei in de VS blijft dus positief verrassen.

Olieprijs en inflatie

 • Zowel in de VS als in Europa is de trend van de (kern)inflatie nog steeds neerwaarts gericht. Tussentijds zien we af en toe een kortstondige opflakkering. 
 • In China zien we de producentenprijzen onder nul duiken en ook de groei van de consumentenprijzen fluctueert rond nul. 
 • Olieprijzen blijven volatiel.

Budgettair en monetair beleid

 • De uitzonderlijke stimulusprogramma’s nemen af maar van besparingsdrift is geen sprake. Programma’s, zoals EU Next Generation en het Inflation Reduction Act in de VS blijven substantieel en erg ondersteunend. Ook China stimuleert zijn slabbakkende economie. 
 • Centrale bankiers in de VS en in Europa voerden de afgelopen 16 maanden de beleidsrente aan een ongezien tempo op om de groei en zo de inflatie af te koelen.
 • In hun januari-meetings bevestigen de bankiers dat de zaken in de goeie richting evolueren maar ook dat het niet passend zal zijn om de beleidsrente te verlagen alvorens er meer bevestiging is dat de inflatie zich duurzaam naar de 2% beweegt.

Obligatiemarkten

 • De rentepiek lijkt bereikt. 
 • De leden van de centrale banken blazen in hun persconferenties echter regelmatig zowel warm als koud wat de timing van de aanpassing van hun monetair beleid betreft. Hierdoor zien we de rente af en toe toch bokkensprongen maken, wat meteen een invloed heeft op obligatieprijzen.

Aandelenmarkten

 • Het sentiment is positief voor de activaklasse.. 
 • De vooruitzichten voor bedrijfsresultaten in 2024 liggen mogelijk wel iets te hoog, maar daar lijkt de markt zich voorlopig weinig van aan te trekken. 
 • De resultaten over het 4e kwartaal van 2023 tonen in de VS een winstgroei van bijna 8%, terwijl we in de Eurozone een winstkrimp van 12% opmerken. Ondanks het opmerkelijke verschil hield de markt daar al rekening mee in hun verwachtingen. Beide regio's tonen immers positieve verrassingen op het vlak van de winstevolutie. 

Risico's

 • Olieprijzen zijn bijzonder volatiel, maar blijven onder de recente piek van september 2023. Dit voedt de lagere inflatieverwachting die momenteel overheerst. 
 • Het conflict in het Midden-Oosten kan echter blijvend voor zenuwachtigheid zorgen. 
 • Geen makkelijke omgeving voor beleidsmakers om rentebeslissingen te nemen.
 • Ook de Amerikaanse verkiezingen kunnen aanleiding geven voor volatiliteit, later dit jaar.

Economische cijfers die bleven verrassen stuwden de Amerikaanse aandelenmarkten naar een nieuw historisch hoogtepunt. De geopolitieke onzekerheid blijft. Staatsobligaties verloren terrein doordat beleggers het vooruitzicht op renteverlagingen in het eerste kwartaal terugschroefden na de recentste communicatie van centrale banken.

Siegfried top, Senior strateeg bij KBC Asset Management

Maak een afspraak

Adviesteksten

Hieronder vind je onze nieuwste inzichten rond verschillende beleggingsonderwerpen. Haal er je voordeel uit.

Deze webpagina is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie en vermelde cijfers op deze pagina zijn een momentopname, kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden en bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze pagina mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling. Niets op deze pagina mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. De informatie op deze pagina is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Verantwoordelijke uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel.  www.kbcbrussels.be