Vastgoed in Brussel in 2022

Prijzen, aankoop, financiering en steunmaatregelen

Vastgoed in Brussel in 2022

Prijzen, aankoop, financiering en steunmaatregelen

De pandemie lijkt geen invloed te hebben op de huizenmarkt. Ondanks een strenge lockdown in 2020 ondervonden de vastgoedtransacties daar weinig gevolgen van (-2,7%) en stegen de prijzen in het hele land. In 2021 is het aantal de transacties opnieuw sterk gegroeid (+14,3%) en zijn de prijzen overal blijven stijgen. Vastgoed blijft meer dan ooit een vaste waarde voor beleggers en spaarders.

De marktprijzen in Brussel

Met een stijging van de transacties met 14,3% op nationaal niveau in 2021 (+11,1% in Brussel) draaide de vastgoedmarkt weer op volle kracht. Vooral in de eerste helft van het jaar was de activiteit het grootst.

De prijzen zijn ook blijven stijgen. De gemiddelde prijs van een huis in België bedraagt 297.661 euro (tegenover 274.382 euro in 2020), terwijl je in Brussel nu gemiddeld 528.057 euro moet neertellen (tegenover 499.488 euro in 2020, d.w.z. een stijging met 3,1% exclusief inflatie).

Ook appartementen zijn in waarde gestegen, maar minder sterk dan huizen (in tegenstelling tot de voorgaande jaren). De gemiddelde prijs van een appartement in België bedroeg 257.228 euro, een stijging van 2,3% ten opzichte van 2020. In Brussel steeg de gemiddelde prijs van 274.382 euro tot 284.488 euro.

Opmerkelijk is dat de prijzen het sterkst stegen bij de duurste eigendommen (meer dan 300.000 euro), terwijl de prijzen van bescheiden woningen eerder stabiel bleven.

Brussel blijft dus het gewest met de hoogste prijzen in België, vooral voor appartementen. Een appartement met drie slaapkamers is er bovendien 35% duurder dan een appartement met twee slaapkamers, wat een record is in België!

De duurste Brusselse gemeenten zijn Elsene, Ukkel, Sint-Pieters- en Sint-Lambrechts-Woluwe, die allemaal in de nationale top 10 staan, met gemiddelde prijzen tussen 3.500 en 4.000 euro per m².

Raadpleeg de Notarisbarometer voor meer gedetailleerde informatie over de vastgoedprijzen in België.

Bron: Notaris barometer 2020 (notaris.be)

Hoe kopen?

Er zijn verschillende mogelijkheden voor kandidaat-kopers: een onderhandse verkoop, openbare verkoop of online verkoop.

Bij een onderhandse verkoop bereiken de verkoper en de koper overeenstemming over een goed en de verkoopprijs ervan (wat de verkoop definitief maakt) en ondertekenen ze een voorlopige koopovereenkomst die zal leiden tot de notariële akte, voorafgegaan door de nodige opzoekingen. Naast de verkoopprijs moet je rekening houden met de registratierechten, die in Brussel 12,5% bedragen, en met het ereloon van de notaris en de administratiekosten, in totaal zo'n 14 tot 15%.

De openbare verkoop en de online verkoop (www.biddit.be) zijn veilingen onder toezicht van een notaris. Als de verkoper het aanvaardt, wint het hoogste bod. Ook hier moet bij de verkoopprijs een kostenforfait van ongeveer 14-15% worden opgeteld. Deze verkoopvormen zijn niet alleen veilig en zonder verrassingen, maar hebben ook het voordeel dat ze eenvoudiger en sneller verlopen (bij een online verkoop kun je na enkele weken al eigenaar zijn).

Onthoud wel altijd dat je je, ongeacht de gekozen aankoopformule, met de ondertekening van een voorlopige koopovereenkomst of de plaatsing van een bod definitief bindt ten aanzien van de verkoper. Voordat je je in het avontuur stort, ga je dus het best na wat je terugbetalingscapaciteit is.

Met de online simulatietool van KBC Brussels weet je in 15 minuten of je project haalbaar is:

Hoe financier je je aankoop?

Zelfs als je over eigen middelen beschikt, is het altijd aangewezen om ten minste een deel van het aankoopbedrag te lenen (in de vorm van een hypothecair krediet). De voordelen?

  • Je behoudt een financiële reserve voor onverwachte gebeurtenissen of beleggingskansen
  • Met een hypothecair krediet kun je de betaalde interesten fiscaal aftrekken
  • De rentevoeten staan in 2021 op hun laagste niveau ooit

Onze experts kennen Brussel door en door en kunnen je persoonlijk advies geven over het type KBC Brussels-woningkrediet dat je het best kiest om je vastgoedaankoop in de hoofdstad te financieren.

Steunmaatregelen en premies in Brussel

In Brussel zijn er verschillende premies beschikbaar om je te helpen je vastgoedplannen te realiseren. Elke premie is afhankelijk van je situatie en de aard van je project. We sommen de voornaamste even voor je op:

Belastingvrije som van 175.000 euro

In Brussel heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een belastingvrijstelling op de eerste schijf van 175.000 euro van de prijs van je woning. Dat betekent dat je op die schijf geen registratierechten moet betalen, een besparing van 21.875 euro. Daarvoor moet het goed in Brussel gelegen zijn, moet het gedurende vijf jaar je hoofdverblijfplaats als natuurlijke persoon zijn, mag je geen ander onroerend goed bezitten en mag de prijs niet hoger zijn dan 500.000 euro.
 Meer weten: Abattement - fiscliteit.brussels

Renovatiepremie

Als je van plan bent je woning te renoveren, kent het Brussels Gewest een hele reeks premies toe die verband houden met de stabiliteit of de veiligheid van het gebouw, de verbetering van het comfort en de ruimtes ... Afhankelijk van je inkomen en de ligging van de woning kunnen deze premies variëren van 30 tot 70% van het bedrag van de renovaties. Je moet de premie aanvragen vóór aanvang van de werken.

Meer weten: pub-nl-renovatie-notice.pdf (huisvesting.brussels)

Energiepremie

Als je renovatie betrekking heeft op een verbetering van de energieprestatie van het gebouw (isolatie, vervanging verwarmingsketel, enz.), kun je een premie krijgen die tot 70% van je kosten dekt. In tegenstelling tot de renovatiepremie kun je deze premie tot 12 maanden na de werken aanvragen.

Meer weten: Energiepremies 2021 | leefmilieu.brussels

Premie voor de verfraaiing van gevels

Een speciale premie voor de verfraaiing van je gevel dekt 30 tot 80% van je kosten, afhankelijk van je inkomen en de ligging van de woning.

Meer weten: pub-nl-notice-gevels.pdf (huisvesting.brussels)

Goed om weten: veranderingen in de Brusselse subsidies in 2022

Met ingang van 1 januari 2022 hebben de energie-, renovatie- en gevelverfraaiingssubsidies enkele wijzigingen ondergaan en zijn zij samengevoegd tot één systeem: de RENOLUTION-premies.

De RENOLUTION-premies treden in werking op 1 januari 2022 en zullen pas vanaf 1 maart 2022 formeel toegankelijk zijn via IRISbox, het digitale loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een belangrijke nieuwigheid van de regeling voor 2022 is dat alle subsidieaanvragen zullen moeten worden ingediend nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, d.w.z. nadat de eindafrekening (de laatste in aanmerking komende factuur) is ontvangen en betaald. De RENOLUTION-premies worden daarom afgestemd op één enkel systeem voor alle premies. De oude regeling voor renovatiepremies en gevelverfraaiing wordt op 31 december 2021 stopgezet. Als uw factuur gedateerd is op 2021, valt u onder de 2021-regeling.

Meer informatie op leefmilieu.brussels.
 

Btw-verlaging voor afbraak/heropbouw

Als je bouwt, bedraagt de btw op de werken 21%. Maar als je een bestaande woning afbreekt om op hetzelfde perceel een nieuwe woning te bouwen, heeft het Brussels Gewest besloten om onder bepaalde voorwaarden de btw tot eind 2022 te verlagen tot 6%.

Meer weten: nieuwe-maatregel-afbraak-wederopbouw