Wat kost beleggen in beleggingsfondsen?

Wat kost beleggen in beleggingsfondsen?

Waar vind je wat een beleggingsfonds kost? En om welke kosten gaat dat dan?

Waar vind je de kosten van een beleggingsfonds?

Hoeveel een fonds kost, vind je in het prospectus van het betrokken fonds. Een overzicht van de kosten staat ook op de productfiche. Beide zijn beschikbaar op onze website en in elk KBC Brussels-bankkantoor.

Instapkosten of toetredingskosten

Instap- of toetredingskosten zijn eenmalige kosten die je betaalt als je een of meerdere deelbewijzen van een fonds aankoopt. Deze instapkosten zijn een vergoeding voor de creatie, de wettelijke verplichtingen, de commercialisering en de professionele ondersteuning die je voor elk fonds in het bankkantoor kunt krijgen. Vaak zijn de instapkosten tijdens de lanceringsperiode lager dan nadien.

Instapkosten worden uitgedrukt als een percentage van het kapitaal dat je belegt en worden aangerekend boven op het belegde bedrag.

Beheerloon of beheerskosten

Voor het beheer van je beleggingsfonds betaal je jaarlijkse beheerskosten. Die kosten zijn verrekend in de koers van het fonds. Je betaalt daarvoor dus geen bijkomende vergoeding. Voor deze beheersvergoeding kun je rekenen op een spreiding van het risico over verschillende activaklassen (zoals aandelen en/of obligaties), op een professionele risicobewaking en op de kennis van zaken van de fondsbeheerder. Hij kent de financiële markten door en door, volgt ze en speelt continu in op de kansen en de bedreigingen die zich kunnen voordoen.

Zelf je portefeuille beheren met individuele waarden als obligaties of aandelen en met eenzelfde risicospreiding, zorgt voor een groot aantal transacties. Voor elke transactie moet je afzonderlijk kosten betalen, zeker als het om buitenlandse waarden gaat. In die zin kan beleggen in beleggingsfondsen voordeliger zijn dan je waarden individueel beheren.

De bewaring van je KBC Brussels-fonds op een effectenrekening van KBC Brussels is bovendien gratis.

Uitstapkosten of uittredingskosten

In principe betaal je geen uitstapkosten als je beslist om je deelbewijzen van een fonds te verkopen. Er is wel een uitzondering voor beleggingsfondsen met een einddatum of eindvervaldag. Verkoop je je deelbewijzen van een fonds voor de eindvervaldag, dan betaal je uitstapkosten, uitgedrukt als een percentage van het bedrag van de verkochte deelbewijzen. Die kosten beschermen het rendement voor de andere beleggers in het fonds en komen overeen met de kosten die de fondsbeheerder moet maken om je deelname in het fonds voortijdig te gelde te maken.
Of er al dan niet uitstapkosten zijn, staat altijd vermeld in de productfiche en het prospectus van het fonds.

Fiscaliteit

Net zoals de meeste beleggingen zijn ook beleggingsfondsen onderworpen aan belastingen en heffingen, zoals de beursbelasting of roerende voorheffing. De fiscale behandeling van je belegging hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Je vindt ze ook in de productfiche of het prospectus van het betrokken fonds. Vraag raad aan je adviseur.

Beleggen voor beginners

Een beleggingsplan is een eenvoudige manier om te beleggen voor beginners. Bekijk snel jouw opties om te starten met beleggen. 

Periodiek beleggen: gemakkelijker dan je denkt

  • Je wilt meer uit je spaargeld halen? Start met periodiek beleggen
  • Periodiek beleggen biedt mogelijk een hoger rendement, maar ook hogere risico’s
  • Starten met periodiek beleggen kan eenvoudig