Nalatenschappen

KBC Brussels helpt je

Nalatenschappen

KBC Brussels helpt je

Bij KBC Brussels kun je bij het overlijden van een naaste rekenen op ons team Nalatenschappen.
Zodra je een overlijden aan ons meldt, nemen wij heel wat administratie van je over. We geven je nuttige informatie en zorgen voor een correcte afhandeling van je bank- en verzekeringszaken bij KBC Brussels.

Informatiegesprek voor nabestaanden

In een gesprek kort na de melding van het overlijden geeft een medewerker van de dienst Nalatenschappen alle nodige informatie voor een vlotte afhandeling van de bank- en verzekeringszaken bij KBC Brussels (rekeningen, beleggingen, verzekeringen en kredieten). Je krijgt meer uitleg over wat en hoe je kunt blijven betalen en de verschillende stappen in het nalatenschapsproces. Je hoort welke documenten KBC Brussels nodig heeft om de nalatenschap vlot te kunnen afhandelen, afgestemd op je specifieke situatie. Onze medewerker vertelt je waar en hoe je die documenten kunt krijgen. Op die manier verloopt alles vlotter.

Je ontvangt een gedetailleerd overzicht van je gesprek, de persoonlijke bundel Wegwijs & Advies Nabestaanden. Zo kun je alles nog eens rustig nalezen. In een tweede deel van deze bundel krijg je algemene informatie over een nalatenschap en informatie over niet-bancaire zaken waar je als nabestaande mee te maken kunt krijgen. Wat moet je bijvoorbeeld doen voor de woning en het voertuig van de overledene?

Digitaal nalatenschapsdossier

Als je bij KBC Brussels als nabestaande van een overledene bent geregistreerd, krijg je toegang tot het digitaal nalatenschapsdossier. Zo kun je zelf in KBC Brussels Mobile en KBC Brussels Touch de afhandeling van de nalatenschap opvolgen. In welke fase bevindt de afhandeling zich, welke documenten hebben we van je nodig en welke facturen heb je ons eventueel bezorgd om te betalen van de geblokkeerde rekeningen. Voor elk document en factuur afzonderlijk zie je bovendien de fase van de afhandeling ervan.

Wegwijs Fiscale Aangifte

Als erfgenaam moet je de erfenis of nalatenschap aangeven bij de fiscus. Op basis van die aangifte berekent de fiscus de successierechten of erfbelasting die je moet betalen. Om je bij de aangifte van nalatenschap te helpen, bezorgen we je een overzicht 'Wegwijs & Advies Fiscale Aangifte' van de aangifte die KBC Brussels bij de fiscus indiende.

Hulp bij de verdeling van de tegoeden bij KBC Brussels

Je krijgt advies over de verdeling van de tegoeden bij KBC Brussels onder de erfgenamen. We zorgen ervoor dat die verdeling verloopt op de manier die jullie als erfgenamen overeenkwamen.

Ook na de verdeling staan we je bij

Door de afhandeling van de nalatenschap kan je financiële situatie wijzigen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je door de erfenis plots over een groot bedrag beschikt en niet weet hoe je dat het best belegt. Ook dan kan je bij KBC Brussels rekenen op experts om je te adviseren.

7 tips om beter te sparen

Laat je spaargeld op verschillende manieren groeien. Creëer een spaarbuffer en ontdek de 7 spaartips.

Wat moet ik doen bij een verhuis?

Eerste hulp bij verhuizen? Met deze checklist verlies je niets uit het oog.

Veranderingen in je gezinssituatie?

Je gezinssituatie wijzig je vanaf nu ook online.

Welke rentevoet kies je?

Een vaste of variabele rentevoet? Ontdek wat beide formules nu juist inhouden.