Aangifte van nalatenschap

Aangifte van nalatenschap

Als erfgenaam moet je de erfenis of nalatenschap aangeven bij de fiscus. Op basis van die aangifte berekent de fiscus de successierechten of erfbelasting die je moet betalen. Om je bij de aangifte van nalatenschap te helpen, bezorgt je team Nalatenschappen je een overzicht van de aangifte (Wegwijs en Advies Fiscale aangifte) die KBC Brussels bij de fiscus indiende.

Verlicht de last van de successierechten voor je erfgenamen

Wanneer je erfgenamen een deel van je vermogen erven, zullen ze het niet prettig vinden om daar onmiddellijk een deel van af te staan onder de vorm van successierechten of erfbelasting. Een levensverzekering, onder de vorm van een spaar- of beleggingsverzekering, kan dan een oplossing bieden. Met een levensverzekering kun je op een eenvoudige manier aan vermogens- en successieplanning doen.

Wie moet de aangifte van nalatenschap doen?

Bij een overlijden waarbij de overledene in België woonde

De aangifte van de nalatenschap moet gebeuren door

  • Alle erfgenamen
  • De langstlevende huwelijkspartner
  • De personen die bij testament alle goederen van de nalatenschap toegewezen kregen

Al die personen kunnen apart aangifte doen, maar in de praktijk wordt meestal één gezamenlijke aangifte ingediend.

Bij een overlijden waarbij de overledene in het buitenland woonde

Je moet als erfgenaam enkel een aangifte doen als je onroerende goederen in België erft.

Wanneer moet je de aangifte van nalatenschap indienen?

Als je erft van iemand die overleden is

  • in België:
binnen de 4 maanden na het overlijden
  • in een ander land van de EER*:
binnen de 5 maanden na het overlijden
  • buiten de EER*:
binnen de 6 maanden na het overlijden

Waar en hoe moet je de aangifte van nalatenschap indienen?

De overledene was de laatste 5 jaar het langst gevestigd in het Brusselse of Waalse Gewest

Je moet de aangifte van de nalatenschap indienen bij het registratiekantoor van de laatste fiscale woonplaats van de overledene. Je kunt het modelaangifteformulier downloaden op www.myminfin.be of gratis afhalen in elk registratiekantoor. Er bestaat ook een modelformulier met een nuttige leidraad.

De overledene was de laatste 5 jaar het langst gevestigd in het Vlaamse Gewest

Je moet de aangifte van de nalatenschap indienen bij de Vlaamse Belastingdienst – Erfbelasting, Vaartstraat 16, 9300 Aalst. Je kunt het modelaangifteformulier downloaden op belastingportaal Vlaanderen.

De overledene woonde in het buitenland

De aangifte moet worden ingediend in het kantoor van het ambtsgebied waarin het onroerend goed met het grootste kadastraal inkomen gelegen is.

Wat moet je in de aangifte van nalatenschap opnemen?

Voor het Waalse en Brusselse Gewest vind je die informatie in het modelformulier met leidraad. In het modelformulier voor Vlaanderen vind je de verschillende items die je in de aangifte van nalatenschap moet opnemen. Om je bij het invullen te helpen, bezorgt je team Nalatenschappen je een overzicht van de fiscale aangifte die KBC Brussels indiende.

Overzicht van wat je moet vermelden (dit is verschillend per gewest)

Wanneer moet je de successierechten of erfbelasting betalen?

In het Brusselse en Waalse Gewest ontvang je een betalingsbericht nadat je de aangifte van nalatenschap hebt ingediend. Je moet de successierechten betalen binnen de twee maanden nadat de indieningstermijn voor de aangifte is verstreken. In het Vlaamse Gewest ontvang je een aanslagbiljet. De successierechten of erfbelasting moet je binnen de twee maanden na ontvangst van dat aanslagbiljet betalen.

* EU + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Hoe blijf je rekeningen betalen na een overlijden?

Na een overlijden kun je facturen en rekeningen op verschillende manieren blijven betalen. We geven je graag meer uitleg.

Wat doen bij een overlijden?

We helpen je graag de actiepunten die voor jou relevant zijn in kaart te brengen. Lees de volledige tekst en/of gebruik onze handige checklist.

Successierechten of erfbelasting

Wat zijn successierechten en wat is erfbelasting? Wie betaalt ze en welke tarieven zijn van toepassing?

Regel je erfenis zelf met een testament

De wet bepaalt wie je erfgenamen zijn. Toch heb je een zekere vrijheid om zelf je erfenis te regelen met een testament.