Laat je huurders een huurwaarborg openen bij KBC Brussels

 • Beschermt je als verhuurder tegen kosten door schade
 • Voor KBC Brussels-klanten en niet-klanten
 • Gratis online openen in Mobile en Touch
Ontdek meer

Wat is een huurwaarborg?

huurwaarborg spaarrekening huurcontract

Een huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij het begin van het huurcontract in jouw opdracht (de verhuurder) op een geblokkeerde rekening moet storten. Het beschermt jou als eigenaar tegen kosten wanneer je huurder schade aan je woning aanricht of het huurgeld niet correct betaalt.

Ook al is het niet wettelijk verplicht, toch is het aan te raden om de huurwaarborg in je huurcontract te vermelden. Het bedrag mag maximaal overeenkomen met 3 maanden huur.

Laat je huurders een huurwaarborg openen bij KBC Brussels, ook al zijn ze geen klant bij KBC Brussels

Als verhuurder kun je jouw huurder op weg zetten om een huurwaarborg te openen bij KBC Brussels.

Wist je dat dit volledig online kan in enkele eenvoudige stappen? Jij of je huurder hoeven hier niet meer voor langs te komen in een KBC Brussels-kantoor. Je huurder hoeft zelfs geen KBC Brussels-klant te zijn om een huurwaarborgrekening te openen. Je huurder heeft wel een Belgische identiteitskaart nodig.

De huurwaarborg is onmiddellijk actief na het doorlopen van onderstaand stappenplan.

Hoe regel je als verhuurder de huurwaarborg voor je huurder(s)?

Alles openen
1

1. Verhuurder

Kies welk type woning je verhuurt en vul je gegevens in.
2

2. KBC Brussels

Wij zorgen voor de overeenkomst en sturen een e-mail naar je huurder(s).
3

3. Huurder

Je huurder vult online zijn gegevens aan en betaalt de huurwaarborg.

Belangrijk

Is je huurder nog geen KBC Brussels-klant? Dan kan je huurder makkelijk een huurwaarborgrekening openen op de website.

Is je huurder wel al KBC Brussels-klant? Dan kan je huurder de huurwaarborgrekening ook openen in Mobile of Touch.

Is je huurder wettelijk samenwonend of getrouwd en nog geen KBC Brussels-klant? Dan moeten ze langsgaan in een van onze KBC Brussels-kantoren om een huurwaarborg op beide namen te openen.

Is je huurder wettelijk samenwonend of getrouwd en wel al KBC Brussels-klant? Dan kunnen je huurders de huurwaarborgrekening op beide namen openen in Mobile of Touch.

Dan moeten je huurders langsgaan in een van onze KBC Brussels-kantoren om een huurwaarborgrekening te openen.

  Op 1 naam Wettelijk samenwonend of getrouwd Feitelijk samenwonend
of meer dan 2 namen
Website
Touch (alleen als klant)
Mobile (alleen als klant)

Tips

 • Als je dat wilt, brengen we je op de hoogte wanneer je huurder de huurwaarborg betaalde. Je huurder kan meteen ook online een brandverzekering bij ons afsluiten.
 • Als verhuurder kun je voor je huurder(s) een huurwaarborg voorstellen voor een huis, een appartement, een kot, een serviceflat, een rusthuis of een autostaanplaats. Voor een ander type woning moeten de verhuurder en de huurder(s) ook in een van onze KBC Brussels-kantoren langsgaan.

Goed om te weten

De KBC Brussels-Huurwaarborgspaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van KBC Bank NV België, voorbehouden voor een huurwaarborg.

Het Belgisch recht is van toepassing. Lees zeker de informatie die je vindt op kbcbrussels.be/huurwaarborgspaarrekening voor je de rekening opent.

Daar vind je ook een document met essentiële spaardersinformatie. Je vindt die informatie ook in je KBC Brussels-kantoor.

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94, en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Kenmerken van de KBC Brussels-Huurwaarborgspaarrekening

 • Rentevergoeding

  • Huidig tarief: 0,45% basisrente en 0,45% getrouwheidspremie. 

Dit zijn bruto-tarieven uitgedrukt op jaarbasis, ze kunnen op elk moment worden aangepast. De actuele percentages vind je altijd hier en in je KBC Brussels-kantoor. Als de rente wijzigt, informeren we de rekeninghouder via de post of digitale kanalen.

Spaartegoeden brengen basisrente op vanaf de eerste kalenderdag volgend op de verrichtingsdatum. Ze brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging. De getrouwheidspremie wordt toegekend op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende, volledige maanden op de spaarrekening blijven staan.
 

 • Fiscaal voordelig
  Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 1.020 euro rente per jaar (inkomsten 2024) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
 • Gratis spaarrekening
  Geen kosten om je spaarrekening te openen en te beheren.
 • Product van onbepaalde duur
  De KBC Brussels-Huurwaarborgspaarrekening is een product van onbepaalde duur. De huurwaarborgovereenkomst, die is verbonden aan deze rekening, loopt tot de huurwaarborgspaarrekening wordt afgesloten.
 • Risico's

  • Risico op faillissement: het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC Brussels (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC Brussels-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbcbrussels.be/depositobescherming.

  • Inflatierisico: deze spaarrekening heeft ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Meer info over de KBC Brussels-Huurwaarborgspaarrekening

Lees deze documenten voordat je een huurwaarborgspaarrekening opent.

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94, en/of met ombudsman@ombudsfin.be

Ontdek meer