Web
Web

Brandverzekering eigenaar 2e verblijf

 • Bereken de prijs van je brandverzekering in 3 stappen
 • Sluit je brandverzekering meteen online af
 • Schade geef je aan met onze app of bij je verzekeringsagent
Bereken nu je prijs

Wat is een brandverzekering of woonverzekering?

Een brandverzekering of woonverzekering beschermt je tegen de financiële risico’s bij schade door brand, water, natuurrampen, … aan het huis of appartement dat je verhuurt.

Is een brandverzekering verplicht?

brandverzekering verhuurder

Een brandverzekering is niet wettelijk verplicht. Het is uiteraard wel raadzaam om je tegen schade aan je woning te verzekeren. Maar liefst 95% van de eigenaars in België hebben er een. Dat maakt van deze verzekering de populairste schadeverzekering.
Als je een brandverzekering neemt, dan schrijft de wet voor dat de verzekeraar een minimumaantal gevaren moet dekken: brand, storm, hagel en natuurrampen.

Een woningverzekering heeft vaak opties. Geef dus zeker aan wat jouw behoefte is. Heb je bijvoorbeeld een zwembad dat je ook wilt verzekeren, breid dan je polis uit met de 'Verzekering zwembad'.

Wat dekt een brandverzekering?

Een brandverzekering dekt veel meer dan enkel brandschade.
Onze woningpolis verzekert je tweede verblijf, de inboedel of allebei, behalve tegen diefstal.

 1. Verzekering woning
 2. Verzekering inhoud woning

Naargelang je behoefte kun je je polis uitbreiden met volgende verzekeringen: tuinzwembad of vervuiling door lekken uit je stookolietank (bodemsanering).

Je eerste woning verzekeren?

1. Verzekering woning

Je woning is verzekerd tegen alle risico’s

Als je kiest voor deze verzekering, dan is je woning verzekerd tegen alle mogelijke schade, behalve een aantal uitsluitingen. Die vind je in de algemene voorwaarden. Zo ben je zeker dat ook schade verzekerd is waaraan we niet hadden gedacht.

Wel verzekerd

Je bent verzekerd bij elke onverwachte beschadiging van

 • De woning zelf
 • De terrassen, de oprit en de omheining
 • Alle daaraan vastgemaakte constructies

Wil je ook een bijgebouw verzekeren zoals je tuinhuis, poolhouse, losstaande garage of individuele garage die zich ergens anders bevindt? Neem dan de optie 'losstaande bijgebouwen'.
Voor je zwembad bestaat er een specifieke verzekering.

Niet verzekerd

Schade door

 • Instabiliteit van de ondergrond
 • Grondwater of neerslag doordat je kelders of buitenmuren niet waterbestendig zijn
 • Het uitvoeren van een werk
 • Herstelling van een constructiefout

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de Algemene voorwaarden.

Goed om te weten

Ben je eigenaar van een appartement en is je gebouw verzekerd met een syndicuspolis (gemeenschappelijke verzekering van het volledige gebouw)? Dan bieden we je gratis een bijkomende dekking aan bij de verzekering van de inhoud. Je kunt dan binnen bepaalde grenzen een beroep doen op deze verzekering voor schade aan je woning die de syndicuspolis niet verzekert of die de vergoedingsgrenzen overschrijdt.

Informeer bij je verzekeringsexpert naar de precieze modaliteiten van deze dekking.

Simuleer nu je brandverzekering

2. Verzekering inhoud woning

Je woning is goed verzekerd, maar wat met je inboedel?

Wat als ...

 • Er een boom op je tuinmeubelen valt door een rukwind?
 • Bliksem je wasmachine vernielt?
 • Er brand uitbreekt?

Als je kiest voor deze verzekering, dan is de inhoud van je tweede verblijf verzekerd, behalve tegen diefstal.

Wel verzekerd

Schade door onder andere brand, ontploffing, storm, hagel, blikseminslag, water, aanrijding of overstroming aan je

 • Huisraad: meubels, kleding, fiets, juwelen, televisie, …
 • Huisdieren
 • Motorrijtuigen en hun aanhangwagens

En we gaan nog een stapje verder. De inhoud van je woning is bovendien verzekerd tegen alle mogelijke schade, op voorwaarde dat die voor jou onverwacht is en de schade minimaal 1.250 euro bedraagt.

Niet verzekerd

 • Verlies, diefstal en poging tot diefstal
 • Opzettelijke schade
 • Schade door overstroming of door het overlopen van openbare riolen aan voorwerpen buitenshuis
 • Unieke goederen zoals antiek en kunst. Daarvoor bestaat er een specifieke verzekering 'waardevolle voorwerpen'. Neem contact op met onze expert Verzekeren.

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de Algemene voorwaarden.

Waar is je inboedel verzekerd?

 • Op het adres van je tweede verblijf (appartement of huis)
 • In je individuele garage, zelfs als die zich ergens anders bevindt of als je die garage huurt

Je huisdieren zijn overal verzekerd.

Meer over de KBC-Woningpolis voor de verhuurder

Eenvoudig overstappen naar een brandverzekering bij KBC Brussels

Een brandverzekering opzeggen om over te stappen: da's vaak veel papierwerk.

Bij KBC Brussels maken we het je gemakkelijk. Als je online een nieuwe polis afsluit, krijg je meteen een heel eenvoudig opzegformulier te zien. Jij hoeft het enkel maar in te vullen, en naar ons terug te mailen. Dan zorgen wij voor de rest.

Je hoeft dus geen aangetekende brief meer te sturen naar je oude verzekeraar.

Naargelang je behoefte kun je je polis uitbreiden met volgende verzekeringen:

Optie: Verzekering tuin (niet voor appartementen)

Brandverzekering Tuin

We verzekeren de schade aan je tuin.
Onder tuin verstaan we

 • Grasperken
 • Bomen, struiken, hagen en alle aanplantingen in volle grond of in potten
 • Vijvers en fonteinen, en ook vissen
 • Tuinmeubilair en andere roerende goederen die je tuin verfraaien

Wel verzekerd

 • Brand, storm, hagel, natuurrampen
 • Aanrijding
 • Uitgebroken vee of andere huisdieren
 • Sproeischade die je niet zelf veroorzaakt
 • Vandalisme en diefstal

Niet verzekerd

 • Schade die tijdelijk van aard is (bomen of struiken die spontaan zullen herstellen)
 • Opzettelijke beschadiging of vernieling van de tuin door jezelf of je gezinsleden

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Diefstal en vergoeding van planten

Als het nodig is om beschadigde bomen, struiken of andere beplantingen te vervangen, dan doen we dat met jonge, gelijksoortige planten.

Het waardeverlies dat optreedt door het verschil in ouderdom met de jonge gelijksoortige beplantingen vergoeden we ook tot maximaal 1.000 euro per beplanting.

De totale vergoeding per schadegeval is 60.000 euro.

Optie: Verzekering zwembad (niet voor appartementen)

Brandverzekering Zwembad

We verzekeren de schade aan je zwembad en wat daarbij hoort.

Wel verzekerd

 • Je buitenzwembad of zwemvijver en zelfs het water
 • Jacuzzi
 • Zwembadpompen, kranen, warmtepompen, filters, zonnecollectoren en jetstream
 • Verlichting, bekleding, rolluiken, afschermzeilen en overkoepeling
 • Terras en douche-installatie bij je zwembad

Alles wat bij je zwembad hoort, is voor de volledige waarde verzekerd, ook bij diefstal. Dit wil zeggen dat we elke schade volledig vergoeden.

De zwembaden moeten ingegraven zijn in het perceel grond dat bij je woning hoort. Een opbouwzwembad verzekeren we enkel als het uit harde materialen is samengesteld.

Niet verzekerd

Schade

 • Aan je goederen doordat je ze gebruikt
 • Door reiniging, bewerking of herstelling
 • Die valt onder de garantie of een onderhoudscontract
 • Door corrosie, slijtage, verkleuring, vervuiling en andere geleidelijk optredende schade door blootstelling aan langzaam inwerkende invloeden
 • Door afschilferingen, krassen, deuken of vlekken
De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Optie: Verzekering bodemsanering (niet voor appartementen)

Brandverzekering Bodemsanering

Je verwarmt je huis met mazout? Dan sta je zelf in voor de regelmatige controle van de tank en voor de bodemsanering na vervuiling.

Meer dan 3% van de tanks vertoont vroeg of laat een lek, vaak door roest. Maar vervuiling kan ook gebeuren bij het bijvullen. Ook dan zijn de kosten van de bodemsanering, zeg maar de opruiming van de vervuilde grond, voor jouw rekening.

Alleen stookolietanks jonger dan 40 jaar en tot maximaal 20.000 liter komen in aanmerking.
De totale vergoeding per schadegeval is 60.000 euro.

Wel verzekerd

We verzekeren zowel het risico als de praktische organisatie van de verplichte bodemsanering.
We sturen een deskundige om

 • De aard en ernst van de vervuiling vast te stellen
 • Maatregelen te nemen om de gevolgen te beperken
 • Je in te lichten over de wettelijke procedures bij bodemvervuiling
 • Je te helpen bij de formaliteiten

We laten de nodige saneringswerken uitvoeren als de vervuiling zo ernstig is dat je wettelijk verplicht bent om de bodem te saneren.

Niet verzekerd

 • Vervuiling die al bestond bij het begin van deze verzekering
 • Kosten die de overheid of een andere instantie voor sanering van vervuilde bodems betaalt
 • De mogelijke waardevermindering van de gesaneerde bodem
 • Vervuiling door natuurrampen
De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.
Simuleer nu je brandverzekering

Vragen over je brandverzekering?

Goed om te weten

De KBC-Woningpolis voor de eigenaar - tweede verblijf kan een of meer van de volgende verzekeringen bevatten: verzekering woning, verzekering inhoud woning, verzekering zwembad, verzekering tuin, verzekering bodemsanering. Dit zijn zaakschadeverzekeringen. Deze verzekeringen zijn bestemd voor eigenaars die hun particuliere woning als tweede verblijf gebruiken. Je mag de woning niet permanent verhuren, enkele weken per jaar is toegelaten. Je mag in die woning geen commerciële activiteit of een vrij beroep uitoefenen.

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing? Dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Je behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden

Voor een offerte van de KBC-Woningpolis voor de eigenaar - tweede verblijf kun je terecht op onze website of bij je expert Verzekeringen.
De KBC-Woningpolis voor de eigenaar - tweede verblijf is een product van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België.
BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601, BIC KREDBEBB.
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van de KBC-groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit