Spaarrekening KBC Brussels-Start2Save spaarvarken

Spaarrekening KBC Brussels-Start2Save

Gratis
 • Je ontvangt een basisrente van 0,75% op jaarbasis
 • Je ontvangt een getrouwheidspremie van 1,80%
  (op bedragen die 12 maanden onafgebroken op je rekening staan)
 • Je kunt je spaargeld op elk moment opvragen

Wat is een spaarrekening KBC Brussels-Start2Save?

KBC Brussels-Start2Save is een gereglementeerde spaarrekening van KBC Bank NV België, op naam van één of meerdere natuurlijke personen. Het Belgisch recht is van toepassing.

Sparen op een spaarrekening KBC Brussels-Start2Save kan enkel met een maandelijkse automatische spaaropdracht. Je kunt er tot 500 euro per maand mee sparen. Je kunt maar één spaarrekening KBC Brussels-Start2Save openen.

Opbrengst

Huidige tarieven

Basisrente 0,75%
Getrouwheidspremie 1,80%

De rentepercentages zijn brutotarieven (uitgedrukt op jaarbasis) die op elk moment kunnen wijzigen. De actuele percentages vind je altijd hierboven en in je KBC Brussels-kantoor. Als de rente wijzigt, informeren we je via post of digitale kanalen.

Je spaartegoeden brengen basisrente op vanaf de uitvoeringsdatum van de automatische spaaropdracht of vanaf de kalenderdag die volgt op de verrichtingsdatum voor periodieke opdrachten die vanuit KBC Brussels of een andere financiële instelling komen. Je spaartegoeden brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag waarop je je tegoeden opvraagt.

De getrouwheidspremie wordt toegekend op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende, volledige maanden op de spaarrekening blijven staan. Vraag je spaargeld op, dan worden de lopende getrouwheidspremies waarvoor de verwervingsdatum het verst in de toekomst ligt het eerst aangesproken. Voor de eerste 3 overschrijvingen per jaar naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij KBC Brussels is er evenwel een proportionele overdracht van de getrouwheidspremie als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Beide spaarrekeningen hebben minstens één gemeenschappelijke rekeninghouder
 • De overschrijving bedraagt minstens 500 euro
 • Het is geen periodieke opdracht of automatische spaaropdracht

Dat betekent dat de lopende berekeningsperiode van 12 maanden niet wordt afgebroken, maar verder loopt op de begunstigde spaarrekening. De getrouwheidspremie wordt ook dan alleen toegekend voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de spaarrekeningen blijven staan.

Kenmerken van deze spaarrekening

 • Altijd beschikbaar: de KBC Brussels-Start2Save-spaarrekening is een product van onbepaalde duur. Je kunt je spaargeld op KBC Brussels-Start2Save op elk moment en zonder kosten opvragen.
 • Gratis spaarrekening: er zijn geen kosten voor het openen en beheren van je spaarrekening. Wil je rekeninguittreksels met de post ontvangen? Dan betaal je 2,50 euro per maand bij een maandelijkse verzending of 25 euro per maand bij een dagelijkse verzending.
 • Fiscaal voordelig: voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 1.020 euro rente per jaar (inkomsten 2024) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt. 
 • Automatische spaaropdracht: sparen op een KBC Brussels-Start2Save kun je alleen met een maandelijkse vaste spaaropdracht vanuit een zichtrekening bij KBC Brussels of een andere financiële instelling, met een maximum van 500 euro. Er is maar één opdracht per KBC Brussels-Start2Save rekening mogelijk.

Risico's

 • Risico op faillissement: het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd voor een bedrag van maximaal 100.000 euro per persoon. In geval van insolventie van KBC Brussels (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC Brussels-kantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbcbrussels.be/depositobescherming.

 • Inflatierisico: deze spaarrekening heeft ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Een spaarrekening KBC Brussels-Start2Save openen

Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je een spaarrekening opent.
Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Open een KBC Brussels-Start2Save