Spaarrekening voor je kind

Gratis spaarrekening voor je kind

 • In je eigen tempo sparen voor je kind
 • Geld op elk moment beschikbaar
 • Rekening op naam van je kind

Waarom een KBC Brussels-Spaarrekening voor je kind openen?

Met een KBC Brussels-Spaarrekening voor je kind geef je je zoon of dochter een digitaal spaarvarkentje. Familie en vrienden kunnen zo gemakkelijk centjes overschrijven, bijvoorbeeld voor een verjaardag.

 1. Losse overschrijvingen en automatische spaaropdrachten: jij beslist hoe en hoeveel je spaart voor je kind. Dat kan zowel via losse overschrijvingen als via een automatische spaaropdracht.
 2. Spaargeld altijd beschikbaar: het geld op de kinderspaarrekening is op elk moment beschikbaar en levert interest op tot op de dag waarop je het opvraagt.
 3. Op naam van je kind: de rekening staat meteen op naam van je kind. Jij beslist wanneer je je kind betrekt bij het beheer van de rekening. Dat is een deel van de financiële opvoeding van je kind.

Opbrengst van een spaarrekening

Huidige tarieven

Basisrente 0,45%
Getrouwheidspremie 0,45%

De rentepercentages zijn brutotarieven (uitgedrukt op jaarbasis) die op elk moment kunnen wijzigen. De actuele percentages vind je altijd hierboven en in je KBC Brussels-kantoor. Als de rente wijzigt, informeren we je via post of digitale kanalen.

Spaartegoeden brengen basisrente op vanaf de eerste kalenderdag volgend op de verrichtingsdatum. Ze brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging.

De getrouwheidspremie wordt toegekend op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende, volledige maanden op de spaarrekening blijven staan. Bij opvragingen worden de lopende getrouwheidspremies, waarvoor de verwervingsdatum het verst in de toekomst ligt, het eerst aangesproken. Voor de eerste drie overschrijvingen per jaar naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij KBC Brussels is er echter proportionele overdracht van de getrouwheidspremie als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Beide spaarrekeningen hebben minstens één gemeenschappelijke rekeninghouder.
 • De overschrijving bedraagt minstens 500 euro.
 • Het is geen periodieke opdracht of automatische spaaropdracht.

Dat betekent dat de lopende berekeningsperiode van 12 maanden niet wordt afgebroken, maar verder loopt op de begunstigde spaarrekening. De getrouwheidspremie wordt ook dan enkel toegekend voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de, in dit geval, meerdere spaarrekeningen blijven staan.

Kenmerken van deze spaarrekening

Gratis spaarrekening voor je kind

De KBC Brussels-Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van KBC Bank NV België. Het Belgisch recht is van toepassing.

 • Gratis spaarrekening
  Er zijn geen kosten om een kinderspaarrekening te openen en te beheren. Wil je rekeninguittreksels met de post ontvangen? Daarvoor betaal je wel 2,50 euro per maand bij maandelijkse verzending of 25 euro per maand bij dagelijkse verzending.
 • Fiscaal voordelig
  Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 1.020 euro rente per jaar (inkomsten 2024) vrijgesteld van de roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
 • Altijd beschikbaar
  De KBC Brussels-Spaarrekening is een product van onbepaalde duur. De tegoeden op je spaarrekening zijn op elk moment en zonder kosten opvraagbaar.

Risico’s

 • Risico op faillissement: het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC Brussels (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC Brussels-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbcbrussels.be/depositobescherming.

 • Inflatierisico: deze spaarrekening heeft ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Meer info

Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je een spaarrekening opent.

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Open nu een spaarrekening