Gereglementeerde spaarrekeningen gecommercialiseerd door KBC Brussels

Op deze pagina vind je een samenvatting van alle relevante informatie over de 3 gereglementeerde spaarformules die KBC Brussels aanbiedt.

Zo draag je je opgebouwde getrouwheidspremie over naar een andere spaarrekening

Schrijf je een bedrag over van de ene spaarrekening bij KBC Brussels naar een andere spaarrekening bij KBC Brussels? Dan kun je je opgebouwde getrouwheidspremie overdragen als je voldoet aan deze voorwaarden:

 • Beide spaarrekeningen hebben minstens één gemeenschappelijke rekeninghouder.
 • Je schrijft minstens 500 euro over en doet dat niet via een doorlopende opdracht.
 • Je doet per kalenderjaar maximaal 3 zulke overschrijvingen van dezelfde spaarrekening.

In dat geval wordt de lopende berekeningsperiode van de getrouwheidspremie niet afgebroken, maar loopt die verder op de begunstigde spaarrekening.

Tariefinformatie en modaliteiten van gereglementeerde spaarrekeningen

Hieronder staan de gereglementeerde spaarrekeningen die KBC Brussels aanbiedt. De spaarrekening met het hoogste rendement na 12 maanden staat bovenaan. 

De vergoeding is steeds samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Opgelet: de optelling van de basisrente en de getrouwheidspremie geldt enkel vandaag voor een bedrag dat 1 jaar op je rekening blijft staan en zolang de basisrente niet verandert!

Lees de essentiële spaardersinformatie voor je een spaarrekening opent.

1. KBC Brussels-Start2Save
Categorie Basisrente Getrouwheidspremie Optelling van basisrente en getrouwheidspremie Toepasselijke voorwaarden
B 0,75% op jaarbasis 1,80% op jaarbasis 2,55% op jaarbasis Je kunt maximaal 500 euro per maand sparen met een maandelijkse automatische spaaropdracht.
Lees de essentiële spaardersinformatie.
2. KBC Brussels-Spaarrekening
Categorie Basisrente Getrouwheidspremie Optelling van basisrente en getrouwheidspremie Toepasselijke voorwaarden
A 0,45% op jaarbasis 0,45% op jaarbasis 0,90% op jaarbasis Geen voorwaarden.
Lees de essentiële spaardersinformatie.
3. KBC Brussels-Groeispaarrekening
Categorie Basisrente Getrouwheidspremie Optelling van basisrente en getrouwheidspremie Toepasselijke voorwaarden
A 0,45% op jaarbasis 0,45% op jaarbasis 0,90% op jaarbasis Je spaart voor een derde.
Lees de essentiële spaardersinformatie.

Meer info over de categorieën vind je op de pagina 'Wat is een spaarrekening?' van Wikifin.

De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrente wordt op je rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer je je rekening afsluit.

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Indien je je geld vóór het einde van de periode van 12 maanden opneemt, ontvang je geen getrouwheidspremie op dat geld. Deze opname zal geen invloed hebben op de verwerving van basisrente. Deze premie loopt vanaf de dag na de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op je rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening. Klanten worden via post of digitale kanalen op de hoogte gebracht van wijzigingen in de tarieven.

Er worden geen kosten aangerekend om een spaarrekening te openen en te beheren. Voor het verzenden van rekeninguittreksels met de post wordt een kost aangerekend van 2,50 euro per maand bij maandelijkse verzending of 25 euro per maand bij dagelijkse verzending.

De spaarcalculator van KBC Brussels

Dankzij de spaarcalculator ga je na in hoeverre de basisrente en getrouwheidspremie op een bepaalde rekening verworven zijn, zodat je de impact van een eventuele geldopneming kan inschatten. Je vindt de spaarcalculator via KBC Brussels Touch.
 

 1. Meld je aan in KBC Brussels Touch.
 2. Selecteer de spaarrekening waarvoor je de rente wil berekenen.
 3. Ga naar 'Beheer' en kies daarna onderaan voor 'Details rente'.
 4. Vraag een overzicht, bekijk je laatste uitkering of simuleer een opvraging.

Welke rekening en welke vergoeding stemmen overeen met je behoeften?

Via deze link kom je op de webpagina van de spaarsimulator die de FSMA ontwikkelde. Vul je enkele gegevens in, zoals het te sparen bedrag en je gewenste looptijd? Dan geeft de simulator je een overzicht van je mogelijke opbrengst per gereglementeerde spaarrekening en per bank.

Overstappen naar een andere bank

Via deze link kom je terecht op de bankoverstapdienst van Febelfin, waar je alle nodige info vindt om naar een andere bank over te stappen.

Belangrijkste risico's

 • Risico op faillissement: in geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering of omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro, dat valt onder de depositogarantie. Meer informatie over dit beschermingsmechanisme vind je op de website van het Garantiefonds en het Beschermingsfonds.
 • Inflatierisico: door de aanhoudende prijsstijgingen kan het gestorte geld in waarde dalen.

Andere

 • De op deze pagina beschreven spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen van KBC Brussels. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en zijn van onbepaalde duur.*

Fiscaliteit

 • Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste schijf interesten (tot een plafond van 1.020 euro voor het inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 2.040 euro voor het inkomstenjaar 2024). 
 • De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft en wordt automatisch aan de bron ingehouden door je bank. 
 • Als je verschillende spaarrekeningen hebt, moet je op je belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Klachten

 • Met eventuele klachten kan je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement:
  • Telefoon: 016 43 25 94
  • Fax: 016 86 30 38
  • E-mail: klachten@kbcbrussels.be
 • Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan je een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be). 

* Het contract derdenbeding, dat is verbonden aan de KBC Brussels-Groeispaarrekening, is van bepaalde duur: je kiest zelf wanneer het geld aan de begunstigde mag worden vrijgegeven.