KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort

Financiële bescherming tijdens de looptijd van je krediet

KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort

Financiële bescherming tijdens de looptijd van je krediet

Correct verzekerd

Deze schuldsaldoverzekering is gelinkt aan je KBC Brussels-krediet. Daardoor ben je altijd automatisch voor het correcte bedrag verzekerd. De verzekering volgt mooi de uitstaande schuld.

Waarborg arbeidsongeschiktheid

Kun je niet meer gaan werken ten gevolge van ziekte of ongeval? Dan zorgt de optionele waarborg arbeidsongeschiktheid ervoor dat KBC Brussels de kredietlast geheel of gedeeltelijk op zich neemt, terwijl jij je kunt concentreren op je herstel.

Financiële rust voor je nabestaanden

Je nabestaanden hoeven zich geen zorgen te maken om de afbetaling van je krediet na je overlijden. Dankzij de schuldsaldoverzekering betaalt KBC Brussels de uitstaande schuld geheel of gedeeltelijk terug.

Wat is de KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort?

De KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort is een tak 21-overlijdensverzekering die je nabestaanden financieel beschermt. Mocht je overlijden tijdens de looptijd van het krediet, betaalt KBC Brussels de uitstaande schuld gedeeltelijk of geheel terug. Je nabestaanden hoeven zich dus geen zorgen te maken. 

Gelinkt aan je KBC Brussels-krediet

De KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort is gelinkt aan je KBC Brussels-krediet. De verzekering volgt met andere woorden altijd automatisch de nog uitstaande schuld. Ook als je je krediet gedeeltelijk vervroegd terugbetaalt of als je een flexibel krediet hebt. Je bent op die manier altijd voor het correcte bedrag verzekerd.

Premies

 • Betaling op vier vaste trimestriële vervaldagen
 • De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria. Lees hier meer over de segmentatiecriteria.
 • Elk trimester opnieuw berekend op basis van de openstaande schuld. Er is dus geen oververzekering in geval van vervroegde terugbetaling op het krediet.
 • De premies voor Belgische rijksinwoners zijn onderworpen aan een verzekeringstaks van 1,1% (als het gaat om waarborgen of wedersamenstellen van een hypothecaire lening voor onroerend goed) en 2% in andere gevallen.

Dekkingspercentage

Het dekkingspercentage van de schuldsaldoverzekering drukt uit welk percentage van de uitstaande schuld verzekerd is. Ideaal is een dekkingspercentage van 100%. Zo ben je zeker dat andere kredietnemers of erfgenamen zijn vrijgesteld van alle verdere aflossingen, mocht je overlijden. 

In de polis wordt er geen verzekerd kapitaal opgenomen aangezien de verzekering gelinkt is aan het KBC Brussels-krediet. Er wordt verwezen naar de uitstaande schuld van het KBC Brussels-krediet.

Vervroegde verzekeringsdekking

Je geniet gratis van een vervroegde verzekeringsdekking. Immers, nog voor de kredietaanvraag kan je jou al juridisch verbonden hebben (compromis) om bepaalde sommen te betalen.

Met de vervroegde verzekeringsdekking ben je verzekerd vóór de eerste opname van het krediet en ook vóór het verlijden van de kredietakte. De vervroegde verzekeringsdekking geldt gedurende maximaal één jaar, maar eindigt uiterlijk bij aanvang van de eigenlijke verzekeringsdekking.

Het verzekerd kapitaal is het kredietbedrag vermenigvuldigd met het gekozen dekkingspercentage.
 

Fiscaal

Afhankelijk van je persoonlijke situatie zijn er 2 fiscale stelsels mogelijk: 

 • Waalse wooncheque (enige en eigen woning)
 • Individueel leven (niet eigen woning)

Of, op welk bedrag je fiscaal voordeel kunt genieten en hoe groot het fiscaal voordeel is, hangt af van je individuele situatie en is onder voorbehoud van toekomstige (wets)wijzigingen.

Als er fiscaal voordeel geweest is, al is het slechts op één premie, dan is de uitkering belastbaar. Je kunt er ook voor kiezen om de premies niet fiscaal in mindering te brengen.

Wat is niet verzekerd?

Zoals bij elke verzekering zijn er ook hier uitsluitingen, onder andere

 • Overlijden van de verzekerde door zelfmoord in het eerste jaar van het contract. Euthanasie volgens de wettelijke voorwaarden is wel verzekerd.
 • Overlijden van de verzekerde door geweldpleging door toedoen van de verzekeringnemer of de begunstigde.
 • Overlijden door actieve deelname aan oorlogsgebeurtenissen.

Optioneel: waarborg arbeidsongeschiktheid

Wat?

De aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid maakt dat KBC Verzekeringen de kredietlast geheel of gedeeltelijk overneemt als je niet kan werken door ziekte of ongeval in je privé-leven. Je kunt rekenen op een maandelijkse uitkering, op basis van de kredietlast en de premie voor de schuldsaldoverzekering. Ook de premie voor deze optionele verzekering wordt terugbetaald.

Enkele kenmerken

 • De duur valt samen met de duur van het krediet waaraan de verzekering is gelinkt
 • De premie is afhankelijk van je leeftijd en de hoogte van de verzekerde uitkering. Ze wordt elk trimester opnieuw berekend op basis van de nog openstaande schuld.
 • Dekkingspercentage van deze waarborg is kleiner dan of gelijk aan het dekkingspercentage van de schuldsaldoverzekering
 • Er is een eigen risico termijn van één maand: dat betekent met andere woorden dat je gedurende één maand geen recht hebt op uitkering, als je arbeidsongeschikt wordt. Die periode overbrug je dus zelf.
 • Er moet een volledige medische vragenlijst worden ingevuld

Wat is niet verzekerd?

Zoals bij elke verzekering zijn er ook hier uitsluitingen, onder andere

 • Risicosituaties zoals oorlogsgebeurtenissen of geweldpleging
 • Verhoogde risico’s (bepaalde sporten) of voorafbestaande aandoeningen zijn mogelijk uitgesloten

Wat je nog moet weten

 • Op de KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort is het Belgisch recht van toepassing.
 • Er is een medische acceptatie vereist voor de Schuldsaldoverzekering Comfort.
 • De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen, en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon geeft je hierover graag advies op maat.
 • Looptijd: valt samen met de duur van het krediet waaraan deze verzekering is gelinkt.
 • Er bestaat een bijzonder solidariteitsmechanisme voor de schuldsaldoverzekering die dient als waarborg voor een hypothecair krediet met betrekking tot de enige en eigen woning. Als voor de schuldsaldoverzekering omwille van een verhoogd gezondheidsrisico een medische bijpremie wordt aangerekend die een bepaalde minimumdrempel overschrijdt, zorgt het compensatiemechanisme ervoor dat het surplus niet moet betaald worden door de verzekeringnemer, maar ten laste genomen wordt door de Compensatiekas. De verzekeringnemer hoeft niet uitdrukkelijk om de tussenkomst van de Compensatiekas te vragen. De verzekeringsonderneming, die een drempeloverschrijdende medische bijpremie oplegt, richt zich rechtstreeks tot de Compensatiekas om het surplus terug te vorderen. Bijkomende informatie hierover vind je bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon. 

 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel , info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort kun je terecht bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Je bemiddelaar: KBC Brussels, deel van KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België
BTW BE 0462.920.226 – RPR Brussel – IBAN BE98 7300 0000 0083 – BIC KREDBEBB – FSMA 026256 A,  verbonden agent van KBC Verzekeringen NV
Een onderneming van de KBC Groep

Uitgebreide informatie over dit product vind je in de productfiche en in de financiële informatiefiche. We adviseren je om die door te nemen voor je dit product koopt.

.

Een woning kopen of huren?

Welke optie is het meest geschikt? Maak de juiste keuze dankzij dit overzicht.

Onverwachte kosten aan je huis

Je vakantie annuleren of je spaarrekening plunderen omdat je plots onverwachte kosten aan je woning hebt? Met een lening verteer je die kosten veel beter.

Een schadegeval aangeven? Dat doe je zó

Een schadegeval aangeven? Dat moet vooral vlot gaan. Spaar tijd uit dankzij ons handige stappenplan.

Wat betekent ‘afstand van verhaal’ concreet?

Een huurovereenkomst kan een clausule ‘afstand van verhaal’ bevatten. Wat betekent dat nu voor jou als huurder?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.