KBC Brussels-Start2Save

KBC Brussels-Start2Save

KBC Brussels-Start2Save wordt niet meer aangeboden sinds 1 januari 2017.
Deze pagina is enkel bestemd voor klanten die een KBC Brussels-Start2Save bezitten.

Wil je sparen voor je kind of kleinkind? Ontdek dan vlug onze andere oplossingen.

Wat is KBC Brussels-Start2Save?

KBC Brussels-Start2Save is een gereglementeerde spaarrekening van KBC Bank NV België, op naam van één of meerdere natuurlijke personen. Je kunt maar één spaarrekening KBC Brussels-Start2Save openen. Het Belgisch recht is van toepassing.

Sparen op een spaarrekening KBC Brussels-Start2Save kan enkel met een maandelijkse automatische spaaropdracht. Je kunt er tot 500 euro per maand mee sparen.

Kenmerken van KBC Brussels-Start2Save

  • Altijd beschikbaar: KBC Brussels-Start2Save is een product van onbepaalde duur. Je kunt je tegoeden op KBC Brussels-Start2Save op elk moment en zonder kosten opvragen.
  • Risico: Het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC Brussels (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de KBC Brussels-brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC Brussels-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbcbrussels.be/depositobescherming.
  • Gratis spaarrekening: Geen kosten voor het openen en beheren van je spaarrekening.
  • Fiscaal voordelig: voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 990 euro rente per jaar (inkomsten 2020) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.

Automatische spaaropdracht

Sparen op een KBC Brussels-Start2Save kun je alleen met een maandelijkse vaste spaaropdracht vanuit een zichtrekening bij KBC Brussels of bij een andere financiële instelling, met een maximum van 500 euro. Er is maar één opdracht per KBC Brussels-Start2Save rekening mogelijk.

Opbrengst

De rentepercentages zijn bruto-tarieven, uitgedrukt op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. De roerende voorheffing bedraagt 15%. De actuele percentages vind je altijd hier en in je KBC Brussels-bankkantoor. Als de rente wijzigt, informeren we de rekeninghouder via de rekeningafschriften.

Basisrente

  • 0,01% basisrente.
  • Je spaartegoeden brengen basisrente op vanaf de datum van uitvoering van de opdracht ‘KBC Brussels-Automatisch Sparen’ of, voor periodieke opdrachten die vanuit KBC Brussels of een andere financiële instelling werden gegeven, vanaf de kalenderdag die volgt op de creditering.
  • Je spaartegoeden brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag waarop je je tegoeden opvraagt.

Getrouwheidspremie

0,10% getrouwheidspremie.

De getrouwheidspremie wordt toegekend op bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende maanden op de spaarrekening blijven staan. Bij opvragingen worden de lopende getrouwheidspremies waarvoor de verwervingsdatum het verst in de toekomst ligt het eerst aangesproken. Sinds 01-01-2014 wordt voor de eerste drie overschrijvingen per jaar naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij KBC Bank de getrouwheidspremie proportioneel overgedragen als voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • beide spaarrekeningen hebben minstens één gemeenschappelijke rekeninghouder en
  • de overschrijving bedraagt minstens 500 euro en
  • het is geen periodieke opdracht of automatische spaaropdracht.

Dit betekent dat de lopende berekeningsperiode van twaalf maanden niet wordt afgebroken, maar verder loopt op de begunstigde spaarrekening. De getrouwheidspremie wordt ook dan alleen toegekend voor bedragen die twaalf opeenvolgende maanden op de spaarrekeningen blijven staan.

Meer info

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbcbrussels.be en/of met ombudsman@ombfin.be.

Waarom sparen voor je kind loont

Sparen voor je kind loont als je zo vroeg mogelijk begint. Hoe spaar of beleg je het best voor je kind, kleinkind, mete- of petekind?

3 alternatieven voor een spaarrekening

Hoe laat je je spaargeld meer opbrengen? We zetten voor jou 3 alternatieven op een rij, met de voor- en nadelen.

KBC Brussels Home & Long-Term Plan

Een appeltje voor de dorst voor je pensioen, met fiscaal voordeel.

Pensioenspaarverzekering

Een reserve voor je pensioen opbouwen? Met een pensioenspaarverzekering geniet je van een vast rendement.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.