Formulieren & Attesten

Formulieren & Attesten

Aanvraag duplicaat/nieuw verzekeringsbewijs

Aanvraag eigendomsverklaring

Aanvraag terugbetaling kosten technische controle

Aanvraag terugbetaling onderhoud- en herstelkosten

Aanvraag verkeerstoelating buiten de Europese Unie

Formulier aangifte ongeval zonder tegenpartij