Pricos

Beheerd door KBC Asset Management NV

Pricos

Beheerd door KBC Asset Management NV

Fiscaal voordelig

Jaarlijkse belastingvermindering tot 30% op gestorte bedragen.

Pensioensparen met maandelijkse stortingen

Stortingen mogelijk vanaf 10 euro per maand in een (duurzaam) pensioenspaarfonds.

Streeft naar kapitaalgroei op lange termijn

Belegging op lange termijn met momenteel meer aandelen dan obligaties in de portefeuille.

Wat is de impact van het coronavirus op jouw beleggingen?

Voor wie?

Elke belastingbetaler die jonger dan 65 is en een belastingvermindering wil genieten, kan met het pensioenspaarfonds Pricos aan pensioensparen doen. Het maakt niet uit of je nu net begint te werken of al een aantal jaren aan het werk bent. Pensioensparen is interessant.

Wat is Pricos?

Pricos is een wettelijk erkend gemeenschappelijk beleggingsfonds (pensioenspaarfonds) dat streeft naar kapitaalgroei op lange termijn en belegt in een mix van aandelen en obligaties, waarbij momenteel meer in aandelen wordt belegd. De spreiding binnen zo'n fonds moet binnen welbepaalde wettelijke grenzen gebeuren: zo mag maximaal 75% belegd zijn in obligaties en maximaal 75% in aandelen. Ten hoogste 10% mag in cash aangehouden worden. Bovendien mag maximaal 20% in een andere munt dan de euro uitgedrukt zijn.

Je ontvangt elk jaar een fiscaal attest voor de gestorte bedragen die je in mindering kunt brengen in je belastingaangifte.

Je kunt ook kiezen voor duurzaam pensioensparen*. Je investeert dan alleen in landen en bedrijven die een positieve invloed hebben op de maatschappij, het milieu en de wereld waarin we leven.

* Duurzaam pensioensparen kan met het pensioenspaarfonds Pricos SRI, dat wordt beheerd door KBC Asset Management. Lees het prospectus en het document met Essentiële Beleggersinformatie voor je in dit product investeert. Die vind je gratis hier en in je KBC Brussels-kantoor.

Looptijd

De minimumlooptijd is 10 jaar. Ben je gestart op je 55e verjaardag of later, dan kun je je pensioenkapitaal pas 10 jaar na de startdatum opvragen tegen fiscale gunstvoorwaarden. Vroegtijdig opvragen is altijd mogelijk, maar fiscaal zeer nadelig. Je betaalt dan immers een belasting van 33%.

Rendement

Pricos belegt overwegend in aandelen en obligaties. Het rendement is afhankelijk van de ontwikkeling van de aandelen en obligaties die opgenomen zijn. Dat betekent dat op korte termijn de waarde van je fonds aanzienlijk kan schommelen. Uiteraard krikt de belastingvermindering die je geniet bij elke storting je rendement op. Een minimumrendement is evenwel niet gegarandeerd en er is geen kapitaalbescherming.

De netto-inventariswaarde vind je op www.beama.be. Ook in de fondsenzoeker vind je de meest recente koers en koersontwikkeling terug.

Optimalisatietips

 • Gebruik een automatische spaaropdracht en geniet jaar na jaar de maximale belastingvermindering.
 • Indexeer het pensioenspaarbedrag en geniet altijd het maximale fiscale voordeel.

Fiscale voordelen opgesomd

Je geniet een belastingvermindering tot 30% op het gestorte bedrag. In 2022 zijn er 2 fiscale maxima: 990 euro en 1.270 euro.

Kies je expliciet voor 1.270 euro, dan bedraagt de belastingvermindering 25% van het volledige gestorte bedrag.

Blijf je het maximumbedrag van 990 euro storten? Dan bedraagt de belastingvermindering 30%. Houd er rekening mee dat de fiscale behandeling afhangt van je individuele omstandigheden en in de toekomst kan veranderen.

Je bent met pensioensparen gestart vóór je 55ste verjaardag

Je bent op je 60e verjaardag een eenmalige gunstige eindbelasting van 8% verschuldigd.

1% eindbelasting vervroegd geïnd 
Gedurende 5 jaar, van 2015 tot 2019, wordt er telkens 1% eindbelasting vervroegd geïnd (niet van toepassing voor nieuwe contracten gestart vanaf 01-01-2015). De vervroegd geïnde bedragen van telkens 1% op het effectieve spaartegoed gevormd op 31-12-2014 worden afgetrokken van de 8% eindbelasting op 60 jaar.

Wat na je 60ste verjaardag? 
Na de afhouding van de eenmalige eindbelasting heb je de keuze om je pensioensparen op te vragen of nog verder te storten tot in het jaar waarin je de leeftijd van 64 bereikt. Stort je nog verder, dan krijg je jaarlijks nog tot 30% belastingvermindering op de gestorte bedragen, maar betaal je geen extra belasting meer.

Je bent met pensioensparen gestart op je 55e verjaardag of erna

Je betaalt na 10 jaar looptijd van het contract een eenmalige gunstige eindbelasting van 8%.

1% eindbelasting vervroegd geïnd 
Gedurende 5 jaar, van 2015 tot 2019, zal er telkens 1% eindbelasting vervroegd geïnd worden (niet van toepassing voor nieuwe contracten gestart vanaf 01-01-2015). De vervroegd geïnde bedragen van telkens 1% op het effectieve spaartegoed gevormd op 31-12-2014 worden afgetrokken van de 8% eindbelasting.

Voorwaarden en kosten

 • 2% toetredingskosten (bij volledige overstap uit een ander pensioenspaarfonds: 0%²)
 • Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede: max. 5%
 • Lopende kosten: 1,20%
 • Geen uittredingskosten
 • Geen beursbelasting
 • Eenmalige belasting van 8% op het moment dat je 60 jaar wordt. Die belasting wordt berekend op het totaal van de stortingen, gekapitaliseerd tegen een forfaitaire rentevoet van 4,75%.

Wat je nog moet weten

 • Pricos is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (pensioenspaarfonds) naar Belgisch recht en wordt door KBC Asset Management NV beheerd.
 • Duurzaam pensioensparen kan met het pensioenspaarfonds Pricos SRI, dat wordt beheerd door KBC Asset Management. Lees het prospectus en het document met Essentiële Beleggersinformatie voor je in dit product investeert. Die vind je gratis hier en in je KBC Brussels-kantoor.
 • Open je een pensioenspaarrekening in KBC Brussels Mobile? Dan kies je automatisch voor duurzaam pensioensparen met Pricos SRI.
 • Het fonds heeft geen eindvervaldag en biedt geen kapitaalbescherming. Risico- en opbrengstindicator 5 op een schaal van 1 (laag risico, potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoog risico, potentieel hogere opbrengst). Dit fonds heeft bovendien een gemiddeld inflatierisico: het obligatiegedeelte biedt geen bescherming tegen een stijging van de inflatie.
 • Neem het document Essentiële beleggersinformatie en het Prospectus door, voor je beslist om in dit fonds te investeren.
 • Bij klachten kun je terecht bij klachten@kbc.be, tel. 016 432 594 of ombudsman@ombudsfin.be.

Meer info

Starten met Pricos

Starten met Pricos

Met een Windows-phone kun je helaas niet online een pensioenspaarfonds openen. Maak daarom een afspraak.

¹ Met de term 'pensioensparen' wordt hier een belegging in een pensioenspaarfonds bedoeld.

² Als belegger kun je slechts één pensioenspaarrekening openen in een belastbaar tijdperk. Je mag wel meerdere contracten tegelijkertijd hebben. Heb je in een voorgaand jaar al een contract afgesloten, dan mag je nu opnieuw een contract afsluiten. Je hebt recht op een belastingvermindering voor slechts één van de twee (of meerdere) contracten.