Documentatie beleggen

Documentatie beleggen

Informatie en publicaties

  • Execution Quality Report – KBC Asset Management NV (2019: pdf, csv; 2020: pdf, csv)
    Het Execution Quality Report bevat de vijf belangrijkste uitvoeringslocaties voor elk financieel instrument en informatie over de uitvoeringskwaliteit van de orders.
    Het rapport bevat orders voor professionele en retail mandaten beheerd door KBC Asset Management NV.

Fondsenzoeker

Klik hier om de Fondsenzoeker op te starten 

Raadpleeg voor elk beleggingsproduct informatie zoals de beleggingspolitiek, risico's en kerngegevens - en documenten zoals het prospectus en het Key Investors Information document (KIID). 

Over ons: richtlijnen en procedures

De algemene voorwaarden sturen de relatie tussen KBC Asset Management en zijn klanten. Wilt u een vroegere versie raadplegen? Dan kunt u terecht bij uw vertrouwde relatiebeheerder.

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken.

 

 

KBC Brussels biedt verschillende beleggingsinstrumenten aan, elk met hun eigen kenmerken, sterke en zwakke punten. Die vind je allemaal terug in deze brochure, zodat je op basis daarvan de juiste keuze kunt maken, samen met je financieel adviseur.

KBC Asset Management neemt alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat te behalen bij de uitvoering van orders en verwerkt die orders snel en nauwkeurig. Lees hier de details over die uitvoering en verwerking.

Belangenconflicten kunnen bestaan of ontstaan binnen beheervennootschappen. KBC Asset Management heeft daarom een gedragslijn voor belangenconflicten om ze te identificeren, op te lossen en te controleren. Zo kunnen we eerlijk handelen in overeenstemming met de belangen van de klant. 

Fraudebestrijding is voor KBC Asset Management een prioriteit. Lees hier meer over de maatregelen die we nemen om het risico op fraude en wanpraktijken te voorkomen en te verminderen.

Medewerkers van KBC Asset Management moeten verplicht elk vermoeden van fraude of andere ernstige wanpraktijken melden. Dankzij deze procedure kunnen ze dat zonder vrees voor sancties.

Dit verslag geeft je meer informatie over de manier waarop de groepsentiteiten van KBC Asset Management hun verloningsbeleid organiseren.

Dit document geeft je meer informatie over de manier waarop het betrokkenheidsbeleid van KBC Asset Management afgelopen jaar werd uitgevoerd.

Dit document geeft je een overzicht van alle aandeelhoudersvergaderingen waaraan KBC Asset Management heeft deelgenomen. Het geeft weer hoe KBC Asset Management op de voorgestelde resoluties heeft gestemd.

Dit document geeft je een overzicht van het uitsluitingsbeleid van toepassing op alle beleggingsfondsen van KBC Asset Management.

Dit document geeft je een overzicht van het uitsluitingsbeleid van toepassing op alle maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen van KBC Asset Management.

Systematische en transparante informatie in het kader van de Europese Sustainability Related Financial Disclosure Regulation (SFDR).

Disclaimer

Informatie over aandelenaanbevelingen