Welke steun voor je woning in Brussel?

Je premies, subsidies en belastingvoordelen onder de loep

Welke steun voor je woning in Brussel?

Je premies, subsidies en belastingvoordelen onder de loep

Ben je eigenaar in Brussel? Proficiat! Wonen in onze bruisende hoofdstad is een unieke en aanlokkelijke ervaring. Maar de culturele rijkdom is niet het enige voordeel van de stad. Brusselse eigenaars genieten ook een heleboel premies en subsidies. Hier vind je een kort overzicht.

Belastingvoordelen

belastingvoordeel-geld-euro

Sinds 1 januari 2017 paste Brussel zijn wetgeving over het belastingvoordeel van hypotheekleningen aan. De stad bracht ook grote wijzigingen aan in de nalatenschapsregeling.

Wonen

Sinds 1 januari 2017 schafte het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de woonbonus af ten voordele van verlaagde registratierechten. Het voordeel bestaat nu in een vermindering van de registratierechten op de eerste schrijf van 175.000 euro van je woning, dus een besparing van 21.875 euro (tegenover maximaal 9.375 euro vroeger). Die korting is beperkt tot aankopen tot 500.000 euro. De aankoop moet betrekking hebben op de volle eigendom van de hoofdverblijfplaats en de begunstigden verbinden zich ertoe om daar minstens vijf jaar op rij hun hoofdverblijfplaats te vestigen.

Alle gezinnen die onroerende voorheffing betalen op hun eigen woning in Brussel ontvangen bovendien een jaarlijkse premie van 120 euro (om de verhoging van de onroerende voorheffing sinds 2016 op te vangen).

Nalatenschappen

Goed nieuws voor nieuw samengestelde gezinnen: de voorwaarden voor de toekenning van het tarief van de successierechten in rechte lijn werden versoepeld. Voortaan worden kinderen van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner gelijkgesteld met kinderen in rechte lijn. Er is dus geen onderscheid meer tussen kinderen en stiefkinderen. Zij betalen allemaal hetzelfde tarief! (Opgelet: je stiefkinderen worden geen wettelijke erfgenamen door die bepaling. Je moet nog altijd een testament opstellen om het legaat te laten toepassen).

Meer info over de belastingvoordelen op wonen in Brussel vind je op de website van de notarissen

Premie voor de renovatie van het woonmilieu

renovatie-zolder

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent die premie toe om je aan te moedigen je woning in Brussel te renoveren. De premie kan ook worden toegekend voor woningen die je verhuurt, op voorwaarde dat je een sociaal verhuurkantoor inschakelt (SVK). De premie is bestemd voor werkzaamheden aan het gebouw, de structuur en de binneninrichting om problemen in verband met bouwvalligheid, hygiëne, veiligheid, comfort en ruimte aan te pakken. De premie wordt berekend op basis van een percentage van het bedrag van de aanvaarde werkzaamheden. Dat percentage schommelt tussen 30% en 70% volgens het inkomen van de eigenaar-bewoner en de wijk waar de woning ligt. En het maximumbedrag is 35.000 euro.

Welke werkzaamheden?

De premie is bestemd voor werkzaamheden aan het gebouw, de structuur en de binneninrichting om problemen in verband met bouwvalligheid, hygiëne, veiligheid, comfort en ruimte aan te pakken.

Toekenningsvoorwaarden:

 • Je bent eigenaar-bewoner (of je verhuurt de woning via een SVK).
 • Je bent nog niet begonnen met de werkzaamheden.
 • Je bent een 'natuurlijke persoon' (geen vennootschap): volle eigenaar, mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker van de woning.
 • De woning ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is meer dan 30 jaar oud.
 • Je belooft om minstens vijf jaar na de werkzaamheden in de woning te blijven wonen en ze aan de eisen van de Huisvestingscode aan te passen.

Een lijst van de subsidieerbare werkzaamheden en alle informatie over de premie voor de renovatie van het woonmilieu vind je op de website van huisvesting.brussels

Premie voor de gevelverfraaiing

Zin om de gevel van je gebouw wat op te knappen? Dankzij die premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kun je je straatgevel niet alleen een likje verf geven, maar ook beschermen tegen vocht en graffiti en bepaalde elementen restaureren. Het bedrag van de premie hangt af van de wijk waarin het gebouw ligt en je gezinsinkomen. Het percentage van de tegemoetkoming schommelt tussen 30% en 85%.

Toekenningsvoorwaarden

 • Je bent eigenaar van het gebouw, zelfs als je er niet woont (onder bepaalde voorwaarden mag je ook huurder zijn of handelaar met een handelshuurovereenkomst die nog minstens zes jaar geldig is en met hoofdverblijfplaats in Brussel).
 • De werkzaamheden zijn nog niet begonnen en ze worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer.
 • Het gebouw ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is meer dan 25 jaar oud.
 • Het is een gesloten bebouwing vlakbij de openbare weg waarvan minstens twee derde van de verdiepingen voor huisvesting wordt gebruikt.

Alle informatie over de premie voor de gevelverfraaiing vind je op de website van huisvesting.brussels.

Energiepremies

dakisolatie

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in een hele reeks energiepremies om betere energieprestaties in Brusselse woningen aan te moedigen. Het gaat vooral om premies voor audits (premies A), isolatie (premies B) en verwarming (premies C).

Brusselaars besteden gemiddeld 1.400 euro per jaar aan hun energiefactuur, en 60% gaat naar verwarming. Door te investeren in een goede isolatie en efficiënte warmtebronnen kun je niet alleen heel wat geld besparen maar je woning ook opwaarderen.

Welke werkzaamheden?

De premies draaien rond drie prioriteiten:

 • Een volledige energieaudit van je woning door een specialist. Hij zoekt de zwakke plekken van het gebouw en maakt een lijst van de werkzaamheden om ze te verhelpen.
 • Isolatie van alle woonelementen waar er warmteverlies kan zijn (dak, muren, vloeren, deuren en ramen) en een betere binnenventilatie.
 • Een efficiënte warmteproductie dankzij een moderne verwarmingsketel in combinatie met een temperatuurregeling en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen dankzij een warmtepomp of zonnepanelen.

Toekenningsvoorwaarden

Iedere natuurlijke of rechtspersoon (eigenaar, beheerder of huurder) die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een onroerend goed bezit, kan een energiepremie aanvragen.

Belangrijk: voordat je de werkzaamheden start, moet je zeker zijn dat je recht hebt op de premies en dat je subsidieaanvraag werd aanvaard. Meer informatie

Surf voor meer informatie naar de specifieke website van het Gewest over de energiepremies

Hier kun je ook een tabel downloaden met een overzicht van de energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een brochure van leefmilieu.brussel met een toelichting van de voorwaarden.

Overzichtstabel van de energiepremies

Brochure van de energiepremies 2017

Gemeentelijke premies

Bovenop de premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gewestelijke premie voor de renovatie van het woonmilieu, gewestelijke premie voor de gevelverfraaiing, gewestelijke energiepremies …) kennen sommige Brusselse gemeenten ook gemeentelijke premies toe aan hun inwoners.

Die gemeentelijke premies verschillen volgens gemeente:

 • aanvullende premie op de gewestelijke premie voor de renovatie
 • aanvullende premie op de gewestelijke premie voor de gevelverfraaiing
 • aanvullende premie op de gewestelijke energiepremie
 • premie voor een waterverwarmer
 • premie voor fotovoltaïsche panelen
 • premie voor een watertank
 • premie voor een groendak
 • premie voor een compostvat
 • premies voor de installatie van bijkomende sanitaire toestellen.
 • ...

Meer informatie over de gemeentelijke premies vind je op de website van de Stadswinkel.
Je kunt ook rechtstreeks bij je gemeentebestuur terecht voor meer info.