Artikel

Hoe AI tot een duurzamere wereld leidt

Op het eerste gezicht lijken duurzaamheid en technologie haaks op elkaar te staan. Maar niets is minder waar. Artificiële Intelligentie (AI) kan een meerwaarde betekenen voor bedrijven die hun activiteiten duurzamer willen maken.

Tonnen data

Technologie en duurzaamheid zijn zonder twijfel twee trends die steeds zichtbaarder worden in ons leven en in bedrijfsprocessen. Johan Fastenakels, expert verantwoord beleggen bij KBC Asset Management, maakt de link tussen beide ontwikkelingen.

Artificiële intelligentie is een brede verzamelnaam voor technologie waarbij computers menselijke intelligentie benaderen, zoals logisch denken en problemen oplossen. Die technologie komt van pas bij bedrijven. Zij zitten namelijk op tonnen data. Dankzij AI kun je deze data snel en efficiënt analyseren, wat tot concrete oplossingen leidt. AI kan op die manier bedrijven helpen om uitdagingen rond duurzaamheid concreet aan te pakken.

AI toegepast in duurzame oplossingen

De kracht van AI in duurzaamheid is concreet aantoonbaar: neem nu de uitdaging van energie-efficiëntie, met AI kun je vaststellen op welke momenten je veel energie verbruikt. Elektriciteitsmeters zouden op basis van het energieaanbod kunnen aangeven wat het beste tijdstip is om de elektrische auto op te laden of de was te doen. Door deze maatregel kan wind- of zonne-energie efficiënter verspreid worden.

Een andere uitdaging is mobiliteit. Zelfrijdende auto's zouden als een soort taxi kunnen dienen die mensen via een app kunnen oproepen. Het systeem roept dan de taxi op die het dichtst in de buurt is. Hierdoor hebben mensen zelf geen auto's meer nodig en produceren we niet teveel auto's. Zelfrijdende wagens zouden daarnaast de parkeerdruk kunnen verlagen, voor minder verkeer in de stad zorgen, de verkeersveiligheid verhogen en gezien de lagere productie een verbetering van de luchtkwaliteit mogelijk maken.

Ook landbouw heeft baat bij AI. Op basis van data die je verzamelt via AI kun je beslissingen nemen, bijvoorbeeld wanneer je in een vroeg stadium ontdekt of bepaalde gewassen besmet zijn. Met voorbeelden van automatische afvalsortering, slim watermanagement en kledingadvies op maat sluit Johan Fastenakels de rij af.
Deze voorbeelden tonen aan dat investeren in AI niet alleen een meerwaarde voor de bedrijven zelf kan zijn, maar ook voor milieu en maatschappij.

AI kan bedrijven helpen om uitdagingen rond duurzaamheid concreet aan te pakken.

Johan Fastenakels, expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

Ethiek en technologie kunnen samengaan

Voorbeelden genoeg, maar toch blijft het voor sommigen wringen. Is er geen ethisch spanningsveld tussen AI en duurzaamheid? “Ik verwijs graag naar wat Vlerick-professor Katleen De Stobbeleir de ‘paradox-mindset’ noemt”, zegt Johan Fastenakels.

Het is geen of-of-verhaal, wel een en-en-verhaal. Je bekijkt én de opportuniteiten die AI kan brengen én binnen welk ethisch kader dat mogelijk is. Dat is ook de reden waarom KBC binnen de eigen RI-methodologie onder meer focust op data privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. Dataverzameling door AI kan leiden tot schending van privacy en dat willen we vermijden.

We scoren bedrijven op de manier waarop ze vertrouwelijke data van klanten, patiënten of bezoekers van hun website verzamelen, gebruiken en beveiligen. Ook cybersecuritymaatregelen en de transparantie bij het delen van informatie met overheden nemen we mee.

Je bekijkt én de opportuniteiten die AI kan brengen én binnen welk ethisch kader dat mogelijk is.

Johan Fastenakels, expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

AI als een oplossing voor meer duurzaamheid

KBC gebruikt een ethisch verantwoord kader voor haar AI-oplossingen. Databescherming en privacy, gelijkheid en non-discriminatie, verantwoordelijkheid, veiligheid en transparantie zijn de basisprincipes. Met trainingen over AI en ethiek bevorderen wij dat medewerkers deze principes in praktijk brengen.

Op voorwaarde dat je handelt vanuit een ethisch verantwoord kader, is AI deel van de oplossing voor een duurzamere wereld. AI is meer dan chatbots die vragen van klanten beantwoorden, of een afspeellijst met favoriete muziek samenstellen. Duurzaamheid en innovatie gaan hand in hand. Als belegger heb je er dan ook baat bij om AI als invalshoek mee te nemen.

Meer weten over verantwoord beleggen?

Ontdek meer

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.

Ook interessant voor jou