Hoe verzeker ik mijn huurwoning of -appartement?

Hoe verzeker ik mijn huurwoning of -appartement?

Je gaat een huis of appartement huren? Natuurlijk wil je een allesomvattende verzekering die je indekt tegen risico’s zoals brand, water- of stormschade en inbraken. Daarom leggen we uit hoe je als huurder kunt zorgen voor optimale bescherming.

De brandverzekering in 't kort

Een brandverzekering verzekert je huurwoning of -appartement tegen allerlei onheil. De doorsnee brandverzekering dekt:

 1. Je aansprakelijkheid als huurder tegenover de verhuurder: bescherming voor schade die je veroorzaakt aan de huurwoning
 2. Je inboedel: bijvoorbeeld bij schade aan meubels, binnen én in bepaalde gevallen buiten je woning
 3. Je aansprakelijkheid voor materiële schade bij derden, voor onopzettelijke schade die zich voortzet op de goederen van bijvoorbeeld je buren. Dat wordt ook wel ‘verhaal van derden’ genoemd.

Tip! Je kunt je brandverzekering uitbreiden met onder andere de verzekering rechtsbijstand huurder. Die verzekering biedt jou juridische hulp en bijstand bij een geschil met je huisbaas. 

Tegen welke schade ben ik dan verzekerd?

Concreet verzekert de brandverzekering je gehuurde appartement of huis en de inhoud tegen onder andere volgende risico’s:

 • Brand
 • Schade door inbraak in de woning
 • Blikseminslag
 • Ontploffingen
 • Stormschade
 • Aanrijding door voertuig
 • Schade door een vliegtuig of boom
 • Rookschade
 • Elektrische schade
 • Hagel- en sneeuwschade
 • Glasbreuk
 • Waterschade
 • Lekkende stookolietank

Let wel: meestal zijn lekkende stookolietanken niet zomaar gedekt. Voor lekken door corrosie neem je best een afzonderlijke verzekering. 

Afstand van verhaal

Een huurovereenkomst kan een clausuleAfstand van verhaalbevatten. Wat dit betekent? Je verhuurder heeft zelf ook een brandverzekering. Die verzekering kan zich tegen jou keren als jij verantwoordelijk was voor een schadegeval. Met de optie ‘afstand van verhaal’ ben je hiertegen beschermd.

Let op met deze clausule!
De ‘afstand van verhaal’-clausule geldt enkel voor schade die in de brandverzekering van de eigenaar-verhuurder werd opgenomen. Als de eigenaar zijn premie niet heeft betaald, verlies jij dus je bescherming. Bovendien bevat de optie ook geen ‘verhaal van derden’. Zet de schade zich voort bij je buren, dan kan hun verzekeraar bij jou komen aankloppen.

Conclusie: als je zeker wilt zijn, sluit je een eigen brandverzekering af. Onder andere je inboedel is in dat geval verzekerd tegen schadegevallen.

Is de brandverzekering verplicht?

Ja en nee. In principe is de brandverzekering niet wettelijk verplicht. Al kan de verhuurder je vragen toch een verzekering af te sluiten. En dat alvorens je het huurcontract ondertekent. Doe je dit niet, mag hij weigeren zijn woning te verhuren. Weet dat de brandverzekering zowel je goederen als je aansprakelijkheid veiligstelt. Dat speelt in je voordeel. Zeker omdat je de verantwoordelijkheid hebt om die huurwoning later in zijn oorspronkelijke staat terug te bezorgen.

Zit je met nog meer vragen over een brandverzekering? Mogelijk vind je het antwoord tussen onze veelgestelde vragen

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Renovatielening

Renoveer je appartement of huis tegen een aantrekkelijk tarief. Bereken in 2 minuten hoeveel dat kost.
Renovatielening

Renovatie van je woning

Woningrenovatie zit in de lift, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het kostenplaatje.
Renovatie van je woning

Schuldsaldoverzekering

Bescherm je gezin financieel, mocht je overlijden tijdens de looptijd van je krediet.
Schuldsaldoverzekering

Welke rentevoet kies je?

Een vaste of variabele rentevoet? Ontdek wat beide formules nu juist inhouden.
Welke rentevoet kies je?