Bescherm je gezin tegen de financiële gevolgen bij overlijden

Na een overlijden moeten er praktische en financiële zaken geregeld worden. Denk maar aan de uitvaart of de vaste kosten die doorlopen. Een extra last voor je nabestaanden op een moment dat ze hier liever niet mee bezig zijn. Met een overlijdensverzekering of een uitvaartverzekering blijf je hen steunen. Je geeft je nabestaanden een financieel duwtje in de rug voor dringende of toekomstige uitgaven.

De verschillen tussen een uitvaart- en overlijdensverzekering

Uitvaartverzekering

 • Je bent verzekerd bij overlijden zodra je je eerste premie of je koopsom hebt betaald.
 • Het uitgekeerde bedrag is in de eerste plaats bedoeld voor de begrafeniskosten. Is er nog geld over, dan gaat dit naar de nalatenschap.
Lees verder

Overlijdensverzekering

 • Je bent alleen verzekerd tijdens de looptijd van je verzekering. Overlijd je niet voor een bepaalde leeftijd, dan vervalt de verzekering.
 • Je nabestaanden kiezen zelf waarnaar het uitgekeerde geld gaat: uitvaartkosten, financiële steun tijdens de rest van hun leven, ...
Lees verder
In 2022 waren er in België 116.380 overlijdens. Meer dan 1 op 7 was jonger dan 65 jaar.

Statbel

De uitvaartverzekering: je begrafeniskosten geregeld

uitvaartverzekering

Je uitvaart is een van de eerste zaken die je nabestaanden moeten regelen na je overlijden.

Begrafenis, crematie, alles heeft een prijskaartje. Uitvaartkosten worden vaak zwaar onderschat. Wist je dat ze gemiddeld rond de 7.000 euro liggen? Afhankelijk van de wensen van de overledene kan dat bedrag nog hoger oplopen. 

Met een uitvaartverzekering zorg je ervoor dat je gezin of andere nabestaanden de hoge kosten van je begrafenis niet moeten betalen of voorschieten.

Ontdek hoe we je kunnen helpen.
 

De overlijdensverzekering: bescherm je gezin op korte én lange termijn

overlijdensverzekering

Een plots overlijden heeft veel gevolgen voor de nabestaanden. Zowel praktisch als financieel. Er valt een inkomen weg maar vaak zijn er nog eenmalige of terugkerende kosten. Denk aan successierechten, schulden, energiefacturen ... Een last die op de schouders van het gezin of de geliefden van de overledene terechtkomt.

Een overlijdensverzekering bespaart hen die zorgen. Overlijdt de verzekerde door een ongeval of ziekte, dan keert deze verzekering een bedrag uit. De nabestaanden beslissen zelf waarvoor ze dat geld gebruiken. Ze kunnen hiermee kosten opvangen in de periode na het overlijden maar ook op langere termijn hun levensstandaard behouden.

Meer weten over je overlijdensverzekering?

Ontdek je verzekeringswaarborgen

Overlijdensverzekering

Wat is er onder andere niet verzekerd?

Er vindt geen uitbetaling plaats als de verzekerde overlijdt

 • Als het gevolg van geweldpleging voor zover de verzekerde er vrijwillig of actief aan heeft deelgenomen
 • Tijdens actieve deelname aan oorlogsgebeurtenissen
 • Buiten de looptijd van de verzekering
 • Door zelfdoding in het 1e jaar van het contract. Euthanasie volgens de wettelijke voorwaarden is wel verzekerd.

Goed om te weten

 • Op de KBC-Overlijdensverzekering is het Belgische recht van toepassing
 • De KBC-Overlijdensverzekering is een tijdelijke tak 21-overlijdensverzekering
 • Na een melding van overlijden kunnen je nabestaanden beroep doen op onze dienst nalatenschappen
 • Meestal is er erfbelasting verschuldigd op de KBC-Overlijdensverzekering
 • De fiscale behandeling kan wijzigen en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Voor meer uitleg kun je terecht kun je terecht in een KBC Brussels-kantoor, bij KBC Brussels Live of bij je verzekeringsagent.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Overlijdensverzekering kun je terecht in een KBC Brussels-kantoor, bij KBC Brussels Live of bij je verzekeringsagent.

De KBC-Overlijdensverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van de KBC-groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Ontdek je overlijdensverzekering

Uitvaartverzekering

Wat is onder andere niet verzekerd?

Zoals bij elke verzekering zijn er ook hier uitsluitingen, onder andere

 • Overlijden van de verzekerde door zelfmoord in het eerste jaar van het contract. Euthanasie volgens de wettelijke voorwaarden is wel verzekerd
 • Overlijden van de verzekerde door geweldpleging of actieve deelname aan oorlogsgebeurtenissen

In de algemene voorwaarden vind je het volledige overzicht van de uitsluitingen.

Goed om te weten

 • Op de KBC-Uitvaartverzekering is het Belgisch recht van toepassing.
 • De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen, en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon geeft je hierin graag advies op maat.
 • Looptijd: levenslang. Het kapitaal wordt uitgekeerd bij het overlijden van de verzekerde, ongeacht het tijdstip van overlijden.
 • De KBC-Uitvaartverzekering is onderhevig aan een medische acceptatie op basis van een korte medische verklaring. De verzekerde moet op het ogenblik van het sluiten van de verzekering jonger zijn dan 76 jaar.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Voor een offerte van de KBC-Uitvaartverzekering kun je terecht bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon.
 • De  KBC-Uitvaartverzekering is een tak 21-spaarverzekering.

De KBC-Uitvaartverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Ontdek je uitvaartverzekering