Ongevallenverzekering verkeer

KBC-Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering verkeer

KBC-Ongevallenverzekering

Waarom een ongevallenverzekering verkeer?

privé ongevallenverzekering verkeersongeval

Deze verzekering beschermt jou en je gezin tegen de financiële gevolgen van een verkeersongeval.

Lees zeker wat wel en niet verzekerd is.

Wel verzekerd

 • Verkeersongeval als bestuurder van een auto
 • Ongeval op de openbare weg als voetganger, fietser of gebruiker van een ander voertuig (bijv. step)
 • Ongeval als passagier van een motorrijtuig of van een voertuig voor openbaar of bezoldigd personenvervoer
 • Optioneel: ongevallen met een motor van 50 cc of meer

De ongevallenverzekering verkeer geldt wereldwijd.

Niet verzekerd

 • Ongevallen die niet verkeersgerelateerd zijn
 • Ongevallen waarop de Belgische arbeidsongevallenwet of een gelijkaardige buitenlandse wet van toepassing is
 • Ongevallen bij deelname aan of oefening voor gemotoriseerde snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden
 • Ongevallen die je met opzet of door een zware fout veroorzaakt en je bent 16 jaar of ouder. Bijvoorbeeld als je dronken bent of drugs hebt gebruikt.

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Wat vergoeden we?

 • Medische verzorging en aanverwante kosten
  Bijvoorbeeld aangepast vervoer voor behandeling in een Belgische ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • Kosten voor installatie van een lift, verbreding van deuren, ... bij blijvende invaliditeit
 • Financiële steun voor je nabestaanden bij overlijden
 • Begrafeniskosten

Goed om weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij je ze uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag opzegt.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een premieberekening van de ongevallenverzekering verkeer kun je terecht bij je expert Verzekeren.

De KBC-Ongevallenverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in het informatiedocument en de algemene voorwaarden

Wat kost een ongevallenverzekering verkeer?