Hoe helpt een verzekering overlijden je gezin?

Het overlijden van een ouder of partner heeft voor veel gezinnen grote financiële gevolgen. Van de ene dag op de andere valt er een inkomen weg. Een schuldsaldoverzekering helpt om de afbetaling van een hypothecaire lening op te vangen. Maar wat met alle andere kosten, op korte én lange termijn? Een verzekering overlijden biedt je gezin een financieel vangnet.

1. Terugkerende facturen en onverwachte kosten

Je staat er nu misschien niet bij stil, maar maandelijks gaan er heel wat kleine en grote sommen de deur uit. Energiefacturen, boodschappen, internet, kinderopvang, schoolreizen, doktersbezoeken en ga zo maar door. Daarnaast zit je soms met onverwachte kosten aan je wagen of je woning. Deze uitgaven blijven binnenkomen, ook na een overlijden.

De vraag is: hoe ziet de financiële situatie van je gezin eruit met slechts 1 inkomen? Volstaat jouw loon of dat van je partner om alle huidige kosten te dekken?

Radeloos en ontgoocheld. Zo voel ik mij na het berekenen van mijn inkomsten na het overlijden van mijn man. Ik begrijp het niet, wij hadden een goede stabiele financiële situatie, we leefden niet extreem uitgebreid, we konden regelmatig een centje aan de kant zetten. En nu? Nu kan ik zelfs de gewone maandelijkse kosten niet volledig betalen.

Miet Dapper

2. De eerste maanden overbruggen

Na een overlijden worden de rekeningen van de overledene en de gemeenschappelijke rekeningen geblokkeerd. Bij getrouwde koppels geldt dit ook voor de persoonlijke rekeningen van de huwelijkspartner. En dit soms voor meerdere maanden. Niet alle gezinnen zijn hier budgettair op voorbereid. Een verzekering overlijden helpt je gezin om deze zware periode te overbruggen.

Rekeningen die drie maanden geblokkeerd worden, loonverlies door corona, en geen enkele vorm van compensatie. Je kinderen in deze rouwperiode moeten zeggen dat het ofwel kaas, ofwel confituur moet zijn op de boterham, maar niet allebei: dat steekt.

Evi Vanheel

3. De toekomst van je (studerende) kinderen

De uitgaven van je gezin evolueren naarmate je kinderen opgroeien. Zo lopen de kosten van kinderen die studeren aan een hogeschool of universiteit snel op. En ook kinderen die al vroeger de arbeidsmarkt opgaan kunnen wel eens een duwtje in de rug gebruiken tijdens die eerste jaren.

Een verzekering overlijden stelt de toekomst van je kinderen veilig, na jouw overlijden of dat van je partner.

In 2022 is de kost van een kotstudent gemiddeld 15.346 euro tegenover 10.156 euro voor een pendelstudent.

Centrum voor budgetadvies en -onderzoek

De voordelen van een verzekering overlijden op een rij

Je gezin heeft een financiële buffer voor
 

 • De eerste maanden na een overlijden wanneer de rekeningen worden geblokkeerd
 • De studies van je kinderen
 • Structurele en onverwachte kosten

Interesse in een verzekering overlijden? Praat er eens over met een verzekeringsexpert in een KBC Brussels-kantoor, je verzekeringsagent of een KBC Brussels-medewerker bij KBC Brussels Live.

Op onze pagina over de KBC-Overlijdensverzekering vind je het antwoord op vragen zoals:

 • Met welke maandpremies moet je rekening houden?
 • Hoelang loopt een overlijdensverzekering?
 • Wat is de uitbetalingstermijn bij een overlijden?
   

Wat is er onder andere niet verzekerd?

Er vindt geen uitbetaling plaats als de verzekerde overlijdt
 

 • Als het gevolg van geweldpleging voor zover de verzekerde er vrijwillig of actief aan heeft deelgenomen
 • Tijdens actieve deelname aan oorlogsgebeurtenissen
 • Buiten de looptijd van de verzekering
 • Door zelfdoding in het 1e jaar van het contract. Euthanasie volgens de wettelijke voorwaarden is wel verzekerd.

Goed om te weten

 • De KBC-Overlijdensverzekering is een tijdelijke tak 21-overlijdensverzekering
 • De looptijd is vrij te bepalen met een minimum van 1 jaar
 • De maximale einddatum van het contract ligt op de 75e verjaardag van de verzekerde
 • Je kiest zelf welk bedrag je verzekert. Het minimumbedrag is 5.000 euro.
 • Je kunt betalen via een eenmalige premie of kiezen voor een maandelijkse of jaarlijkse risicopremie. Dat betekent dat de premie mee evolueert met de leeftijd van de verzekerde(n).
 • De medische acceptatie is afhankelijk van het verzekerde kapitaal bij overlijden en je leeftijd 
 • Op de KBC-Overlijdensverzekering is het Belgische recht van toepassing
 • Na een melding van overlijden kunnen je nabestaanden beroep doen op onze dienst nalatenschappen
 • Natuurlijke personen die in België wonen, betalen een verzekeringstaks van 2% op elke nieuwe storting
 • Meestal is er erfbelasting verschuldigd op de KBC-Overlijdensverzekering
 • De fiscale behandeling kan wijzigen en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je expert Verzekeren geeft je hierover graag meer uitleg.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Overlijdensverzekering kun je terecht in een KBC Brussels-kantoor, bij KBC Brussels Live of bij je verzekeringsagent.

De KBC-Overlijdensverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van de KBC-groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Ontdek de KBC-Overlijdensverzekering