KBC Brussels Home & Pension Plan

Vanaf 10 euro per maand
 • Een vaste interestopbrengst op elk gespaard bedrag
 • Jaarlijkse belastingvermindering tot 30% op gespaarde bedragen
 • Bepaal zelf hoeveel je stort. Dat kan al vanaf 10 euro per maand
Starten met pensioensparen? Contacteer ons!

Wat is het KBC Brussels Home & Pension Plan?

KBC Brussels Home & Pension Plan is een tak 21-pensioenspaarverzekering waarmee je op een fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioen opbouwt in het fiscale stelsel pensioensparen. Bovendien kun je je met deze vorm van pensioensparen voorbereiden voor je schuldsaldoverzekering, wanneer je nu of later een woningkrediet afsluit.

Elke belastingbetaler tussen 18 en 65 jaar kan deze pensioenspaarverzekering sluiten. Vroeg starten betekent voor later een mooi pensioenkapitaal bijeensparen.

De interestopbrengst op de gespaarde bedragen is gegarandeerd tot de einddatum van het contract. Dat maakt het dus een erg veilige formule. Voor elke nettostorting garandeert KBC Verzekeringen een interestopbrengst tot de einddatum van het contract. Op dit ogenblik bedraagt die 2,00%. 

Van plan om nu of later een woning te (ver)bouwen of te kopen? Met het opgebouwde kapitaal kun je een schuldsaldoverzekering (= een kredietgebonden overlijdensverzekering) financieren. Door vooraf fiscaal voordelig te sparen, creëer je bovendien meer financiële ademruimte tijdens het afbetalen van je woonkrediet. 

Wat brengt het KBC Brussels Home & Pension Plan op?

Gegarandeerde interestopbrengst op elke storting

Op elke storting garandeert KBC Verzekeringen je een vaste interestopbrengst tot de einddatum van je contract. Momenteel bedraagt die interestvoet 2,00%.

Deelname in de winst

Boven op de zekerheid van een minimumrendement is een jaarlijkse winstdeling mogelijk. Die winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen. Ze is afhankelijk van de economische omstandigheden en de resultaten van KBC Verzekeringen.

Informatie over duurzaamheid

Dit product promoot ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij. Het heeft  echter geen duurzame belegging als doelstelling. We streven er ook naar om de negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken door een verantwoord beleggingsbeleid. Meer info vind je in de productfiche.

Dit product kreeg het label 'Towards Sustainability' voor een periode van een jaar. Het label is ontwikkeld door Febelfin, de vereniging die de Belgische banksector vertegenwoordigt, en wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd. Het is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Deze norm definieert een aantal minimumeisen waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel op productniveau als in het beleggingsproces. Meer info over het label vind je op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm. De toekenning van dit label aan het product betekent niet dat het product beantwoordt aan je eigen doelstellingen voor duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Meer info over dit onderwerp vind je op www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Meer over het KBC Brussels Home & Pension Plan

Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je stort, rekening houdend met je persoonlijke gezinssituatie en met het fiscale maximum. Dat kan al vanaf 10 euro per maand en 120 euro per jaar.

Bescherm je nabestaanden en kies voor een aanvullende overlijdensdekking. Daarmee zorg je er immers voor dat een extra kapitaal aan je nabestaanden wordt uitgekeerd, mocht je zelf voortijdig overlijden. De premie voor deze dekking wordt maandelijks opgevraagd uit je reserve.

De minimumlooptijd is 10 jaar. De einddatum van deze pensioenspaarverzekering is je 65e verjaardag. Ben je gestart op je 55e verjaardag of later, dan kun je je pensioenkapitaal pas 10 jaar na de startdatum opvragen tegen fiscale gunstvoorwaarden. Bij je overlijden wordt het opgebouwde kapitaal uitgekeerd aan de begunstigde. Vroegtijdig opvragen is altijd mogelijk, maar fiscaal zeer nadelig.

In 2024 kun je zelf je maximumbedrag kiezen. Kies je expliciet voor het fiscale maximum van 1.310 euro, dan geniet je op je stortingen een belastingvermindering tot 25%. Maak je geen keuze, dan is je fiscale maximumbedrag 1.020 euro. En je geniet op je stortingen een belastingvermindering van maximaal 30%. De keuze voor het fiscale maximum van 1.310 euro moet je wel jaarlijks expliciet aan KBC Brussels doorgeven.

Op het totale gespaarde bedrag wordt een voordelige eindbelasting geheven. Dat gebeurt in principe op je 60e verjaardag via de anticipatieve heffing. Start je met pensioensparen na je 55e verjaardag, dan gebeurt de heffing 10 jaar na de start van het contract. Houd er rekening mee dat de fiscale behandeling afhangt van je individuele omstandigheden en in de toekomst kan veranderen.

Beheerskosten geen
Toetredingskosten 5% op het bedrag van elke storting
Uittredingskosten 5%, daalt jaarlijks met 1% gedurende de laatste vijf jaar van het contract.
Geen uittredingskosten bij wettelijke pensionering, vervroegde pensionering of brugpensionering.
Starten met pensioensparen? Contacteer ons!

Wat je nog moet weten

 • Het KBC Brussels Home & Pension Plan is een tak 21-levensverzekering met gewaarborgd rendement, waarbij het beleggingsrisico wordt gedragen door de verzekeraar.
 • Het KBC Brussels Home & Pension Plan wordt gewaarborgd door de Belgische beschermingsregeling voor tak 21-levensverzekeringen. Deze bescherming treedt in werking als is vastgesteld dat KBC Verzekeringen in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringnemer voor alle bij KBC Verzekeringen aangehouden reserves in de beschermde tak 21-levensverzekeringen samen.
 • Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vind je in de algemene voorwaarden en op de financiële infofiche. Neem deze info zeker door voor je toetreedt. Deze informatie kun je gratis krijgen bij je KBC Brussels-tussenpersoon. 
 • Op het KBC Brussels Home & Pension Plan is het Belgische recht van toepassing.
 • De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je tussenpersoon geeft je daarover graag advies op jouw maat.
 • Voor toekomstige stortingen kan de gegarandeerde interestvoet wijzigen. KBC Verzekeringen bepaalt tijdens de duur van het contract, op basis van de situatie op de financiële markten en/of van een wijziging van de wettelijke bepalingen, de interestvoet die van toepassing is op jouw stortingen. Als die intrestvoet wijzigt, zal KBC Verzekeringen je daarover informeren.
 • Uitgebreide informatie over dit product vind je in de productfiche en de financiële infofiche. We adviseren je om die door te nemen voor je dit product koopt.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.bewww.ombudsman-insurance.be.
 • Je behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Het KBC Brussels Home & Pension Plan is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC Groep.