Eindbelasting op pensioensparen: hoe zit dat precies?

Doe je aan pensioensparen en krijg je daarvoor een jaarlijkse belastingvermindering? Dan volgt er aan het einde van de rit een eindbelasting op je opgebouwde kapitaal. Hieronder ontdek je wanneer en hoe de eindbelasting op pensioensparen wordt geïnd.

Op welk bedrag wordt de eindbelasting berekend?

Bij pensioenspaarfondsen wordt je spaartegoed belast. Daarbij gaat de overheid uit van een fictief rendement van 4,75% op de stortingen. Ligt je werkelijke opbrengst hoger? Da’s dubbel goed nieuws, want dat surplus wordt niet belast.

Ter info: voor stortingen gedaan vóór 1992 bedraagt het fictieve rendement 6,25%.

Bij pensioenspaarverzekeringen wordt je eindbelasting alleen berekend op de stortingen tegen een gegarandeerde interestvoet. Het deel dat je eventueel opbouwde via winstdeelnames wordt niet belast.

Wat als je bent gestart met pensioensparen vóór je 55ste?

In dat geval ben je op je 60ste verjaardag een gunstige eindbelasting van 8% verschuldigd. Daarna blijft het interessant om pensioensparen verder te zetten tot en met het jaar waarin je 64 jaar wordt. Want stortingen na je 60ste verjaardag leveren ook nog tot 30% belastingvermindering op, maar je betaalt geen belasting meer op die stortingen.

Doe je al aan pensioensparen sinds 2014 of vroeger? Dan heb je van 2015 tot 2019 al een deeltje van de eindbelasting betaald via vervroegde inningen. Je bijdragen uit die periode zullen uiteindelijk worden afgetrokken van je eindbelasting op 60 jaar.

Opgelet: verhoog je de stortingen in je pensioensparen na je 55ste verjaardag? Dan kan dit ertoe leiden tot je eindbelasting wordt uitgesteld tot 10 jaar na die verhoging. Dat is nadelig voor jou. Daarom berekent KBC voor jou een persoonlijk fiscaal maximumbedrag. Zo beland je nooit in dit scenario. Lees meer over pensioensparen na je 54.

Wat als je bent gestart met pensioensparen op je 55ste of later?

Je pensioensparen blijft net zo goed fiscaal voordelig tot en met het jaar waarin je 64 jaar wordt. En ook in dit scenario betaal je een gunstige eindbelasting van 8%. Anders dan bij de vroege starters heft de overheid deze eindbelasting doorgaans na 10 jaar looptijd van je contract. Start je bijvoorbeeld op je 56ste? Dan is het uitkijken naar je 66ste verjaardag om je tegoeden op te vragen tegen de gunstige eindbelasting. 

Doe je al aan pensioensparen sinds 2014 of vroeger? Dan heb je van 2015 tot 2019 al een deeltje van de eindbelasting betaald via vervroegde inningen. Je bijdragen uit die periode zullen uiteindelijk worden afgetrokken van je eindbelasting.

Meer info over pensioensparen

Wil je je pensioenspaarcontract laten uitkeren vóór je 60ste verjaardag? Dan geldt er een minder gunstig fiscaal regime dat hier niet aan bod komt. Dit is dus absoluut te vermijden.

Heb je nooit een belastingvermindering voor pensioensparen gekregen? Dan wordt er geen eindbelasting geheven op je pensioensparen. Je moet daarvoor een document aanvragen bij je lokale belastingkantoor en dat voorleggen aan je financiële instelling of verzekeringsmaatschappij.