Een vaste of variabele rentevoet kiezen?

Een vaste of variabele rentevoet kiezen?

Als je een hypothecaire lening aangaat, dan heb je de keuze uit 2 kredietformules: een vaste of een variabele rentevoet. Welke interestvoet is in jouw geval het meest interessant? Een woordje uitleg.

Vaste rentevoet

Wat houdt een vaste rentevoet in?

Bij een vaste rentevoet wordt de rente vastgelegd bij de start van je woonkrediet. Belangrijk is dat dit percentage niet meer verandert, ongeacht de evolutie van de langetermijnrente. 

Wanneer kiezen voor een vaste rentevoet?

Staat de rente laag op het moment dat je het krediet afsluit, kan de vaste rentevoet voordelig zijn. Zeker wanneer je denkt dat de rente gaat stijgen. Dan geniet je ondanks de stijging nog steeds van de lage interestvoet. 

Voordelen van een vaste rentevoet

Elke maand blijft je rentevoet dezelfde en dat tot het einde van je lening. Of de looptijd nu 15, 20 of 25 jaar bedraagt, onaangename verrassingen blijven achterwege. In functie van deze vaste rente kun je andere uitgaven gemakkelijker plannen en speel je dus op zeker.

Nadelen van een vaste rentevoet

Als de rente dan toch daalt, kun je hier niet van profiteren. 

Variabele rentevoet

Wat houdt een variabele rentevoet in?

Bij een variabele rentevoet wordt je rentevoet na een bepaalde periode herzien. Dit kan in je voordeel zijn als de rente daalt of in je nadeel als de rente stijgt. Wanneer die renteherziening precies gebeurt, wordt vastgelegd in de leningsformule. Dit is minimaal jaarlijks en maximaal vijfjaarlijks.

Wanneer kiezen voor een variabele rentevoet?

Er wordt vaker voor een variabele formule gekozen op het moment van een hoge marktrente. Ze hopen dat de rentevoet zal dalen gedurende de looptijd van de lening. 

Voordelen van een variabele rentevoet

Een variabele rentevoet kan stijgen of dalen tot een bepaalde grens
De zogenaamde ‘cap’ bepaalt de maximaal toegelaten afwijking op de algemene regel.
Bijvoorbeeld: een cap +2 legt vast dat een rentevoet van 3% tot maximaal 5% kan stijgen. Ook een daling is mogelijk, in dit voorbeeld maximaal tot 1%.

Het is wettelijk bepaald dat een rentevoet maximaal mag verdubbelen
Bijvoorbeeld: je hebt een rentevoet van 2,6% met cap +3. De rente kan in dit geval stijgen tot maximaal 5,2% en niet tot 5,6%.

De looptijd inkorten of verlengen?
Bij KBC Brussels kun je bij de renteherziening de looptijd van je woningkrediet kosteloos wijzigen.

Nadelen van een variabele rentevoet

Stijgen de interestvoeten op de markt, dan zal je maandelijkse aflossing na renteherziening verhogen.

Hoe weet je welke formule de beste is?

Overweeg of je bereid bent een renterisico te nemen. Stel, je staat op het punt om in te tekenen voor de variabele rente. Wat als die rente nu stijgt? Is de maandelijkse aflossing nog steeds haalbaar? Speel je liever op absolute zekerheid, is de vaste formule misschien geschikter. Eventueel kun je je hypotheekformule verdelen in een deel vast en een deel variabel. Onze experten in een KBC Brussels-kantoor informeren je graag over de rentetarieven en de actuele hypotheekrente. 

Lees hier de juridische informatie