Een huis kopen, hoe doe je dat?

Ben je van plan om een huis te kopen? Dan weet je vast dat er veel bij komt kijken. We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rijtje, zodat je door de bomen het bos blijft zien.

Je droomwoning vinden

De moeilijkste stap is je droomwoning vinden. Je kunt bij een makelaar gaan aankloppen, het internet afschuimen of zelf op verkenning gaan. Wil je graag nieuwe panden in primeur ontdekken? Met Immoscoop vind je tal van koopwoningen, vaak nog voordat ze ergens anders beschikbaar zijn. Als je een zoekprofiel aanmaakt, krijg je meteen een melding wanneer je droomwoning online staat.

Welke manieren bestaan er om een huis te kopen?

Je kunt op 3 manieren een huis kopen:

  • Onderhands of rechtstreeks van de eigenaar of via de makelaar
  • Openbaar
  • Online

1. Een huis onderhands kopen

Bij een verkoop uit de hand sluit je met de verkoper een akkoord over de prijs en over een aantal lasten en plichten, zoals het tijdstip van levering, de wijze en het moment van betaling en de opschortende voorwaarden.

Maar voor het zover is, doorloop je meestal verschillende stappen. Je neemt eventueel een optie, je sluit een onderhandse verkoopovereenkomst en ten slotte laat je een notariële akte opstellen.

  • Je neemt een optie

Heb je een huis of appartement op het oog? Dan kun je er een optie op nemen. Je spreekt dan met de verkoper dat het goed niet aan iemand anders verkocht wordt binnen een overeen te komen termijn: een week, veertien dagen, een maand.

Beslis je om binnen die periode te kopen? Dan laat je dat weten aan de verkoper. De optie wordt gelicht en de verkoop is definitief.

Wordt de optie niet gelicht binnen de bepaalde termijn? Dan kan de eigenaar het onroerend goed aan iemand anders verkopen. Eventueel moet je een vergoeding betalen als je de optie niet licht.

  • Je sluit een onderhandse verkoopovereenkomst

Raak je het met de verkoper eens over de prijs? Dan wordt meestal een onderhandse verkoopovereenkomst of een compromis opgesteld.

Die overeenkomst is bindend voor beide partijen en de notaris moet de overeengekomen bepalingen respecteren als hij later de authentieke akte opmaakt. Stel de verkoopovereenkomst daarom zo duidelijk en volledig mogelijk op. Om zeker te zijn, kun je de notaris daarbij betrekken. Doorgaans rekent de notaris daarvoor geen extra kosten aan.

Neem je een hypothecaire lening? Dan kun je in de onderhandse verkoopovereenkomst de koop afhankelijk maken van het verkrijgen van de lening. Ook het uitreiken van een omgevingsvergunning (Vlaanderen) of stedenbouwkundige vergunning kun je als opschortende voorwaarde laten opnemen.

Sluit meteen een brandverzekering en kredietgebonden overlijdensverzekering, zodra je de onderhandse verkoopovereenkomst hebt ondertekend. Vanaf dat ogenblik draag je immers het risico. Reken niet op de brandverzekering van de vorige eigenaar. Je bent niet verplicht de bestaande brandverzekering van de vorige eigenaar over te nemen als je een woning koopt.
Een onderhandse verkoopovereenkomst moet binnen de vier maanden na de ondertekening worden geregistreerd.

Goed om te weten: zodra je een onderhandse verkoopoverseenkomst ondertekent, is de verkoop een feit. Je moet nu binnen de vier maanden de registratierechten betalen. Maar wat als je je achteraf bedenkt? In dat geval kun je in de drie gewesten de overeenkomst minnelijk (dus zonder tussenkomst van een rechter) laten ontbinden tegen een beperkte prijs. De belangrijkste voorwaarde is dat er nog geen notariële akte verleden is.

2. Je koopt op een openbare verkoop

Een openbare verkoop wordt aangekondigd met aanplakbrieven en advertenties. De definitieve prijs wordt bepaald door opbod. De meestbiedende wordt eigenaar van het onroerend goed, tenzij de verkoper zijn bod weigert.
In overleg met de notaris legt de verkoper op voorhand de lasten en de voorwaarden vast. Je kunt ze op voorhand nalezen in het bestek dat de notaris opstelt. Daarin vind je ook alle gegevens over erfdienstbaarheden, het recht van voorkoop, de lasten, belastingen, het kadastraal inkomen, enz.

Die informatie en de kosten deelt de notaris ook mee bij de aanvang van de verkoop. Je moet de koopsom en de kosten betalen binnen de termijn die is vastgesteld in het bestek. Meestal is dat een tot twee maanden na de definitieve toewijzing voor de koopsom en een tot acht dagen voor de kosten.

Als je de koopprijs niet tijdig betaalt, ben je nalatigheidsinterest verschuldigd. Als de betaling er niet komt, wordt de verkoop ontbonden en wordt het goed opnieuw openbaar te koop gesteld.

3. Je koopt je huis online

Sommige vastgoedmakelaars verkopen vastgoed via een onlineprocedure. De aanpak kan verschillen, maar normaal moet je je gratis registreren. Je kunt dan het digitale woningdossier inkijken en je inschrijven voor een kijkdag. Online kun je dan een bod uitbrengen. De echte transactie gebeurt nog wel zoals bij een verkoop uit de hand. Je moet dus nog altijd een onderhandse verkoopovereenkomst en een notariële akte ondertekenen.

Kijk altijd goed na waartoe je je verbindt tijdens de online - procedure. Is je digitale bod bindend? Ben je een vergoeding verschuldigd voor de digitale dienstverlening als je bod wordt aanvaard en achteraf blijkt dat je geen lening kunt krijgen? Moet je een voorschot betalen voor je de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekent?

Een heel ander verhaal is het onlineplatform voor openbare verkopen www.biddit.be, dat wordt beheerd door de federatie van notarissen. Op die site moet je je eenmalig inschrijven met behulp van je elektronische identiteitskaart of met de app itsme ®. Via het platform kun je de aankoop volledig elektronisch regelen.

Benieuwd hoeveel je kunt lenen voor je woning?

Ontdek meer