Documentatie beleggen

Documentatie beleggen

Lees hier de algemene voorwaarden, juridische documenten en beleidslijnen van KBC Asset Management.

Informatie en publicaties

Fondsenzoeker

Klik hier om de Fondsenzoeker op te starten 

Raadpleeg voor elk beleggingsproduct informatie zoals de beleggingspolitiek, risico's en kerngegevens - en documenten zoals het prospectus en het Essentiële informatiedocument (KID).

Over ons: richtlijnen en procedures

Disclaimer

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (cfr. art. 4.1 Commission Delegated Regulation – RTS)