Fietsen in Brussel?

Goede tips om je veiligheid te garanderen

Fietsen in Brussel?

Goede tips om je veiligheid te garanderen

Steeds meer fietsers wagen zich op de straten en wegen van Brussel om de files en verkeersproblemen te vermijden. Maar meer fietsers betekent ook meer ongevallen. Omdat ze meer risico's lopen, heeft de wet een bijkomende bescherming voor fietsers ingebouwd. Zoals iedereen die de openbare weg gebruikt, hebben ze ook plichten. Ze moeten zich houden aan de verkeersregels. Enkele voorzorgsmaatregelen dringen zich op. 

De fietser: een beschermde, maar zwakke weggebruiker!

cycliste-bruxelles-casque

Als je een fietser aanrijdt, moet je niet alleen de lichamelijke schade vergoeden, maar ook de eventuele schade aan kledij, bril, enz., ongeacht of je aansprakelijk bent voor het ongeval (behalve als de fietser bewust een ongeval veroorzaakt). Maar die wettelijke bepaling maakt de fietser niet onoverwinnelijk. Soms geef je je voorrang beter op dan een ongeval te veroorzaken, waarbij je als fietser vaak aan het kortste eind trekt. Met een beetje gezond verstand, voorzichtigheid, hoffelijkheid, aandacht voor de verkeersregels en goed werkend materiaal moet het voor iedereen mogelijk zijn de openbare weg in harmonie te gebruiken.

Rijd met een fiets die in orde is

velo-securite-freins

Om door Brussel te rijden, moet je fiets uitgerust zijn met:

 • Een bel
 • Goede remmen vooraan en achteraan (voor kinderfietsen is één rem voldoende)
 • Een wit of geel voorlicht en een rood achterlicht
 • Een witte reflector vooraan en een rode reflector achteraan
 • Reflectoren op de trappers
 • Reflectoren in de wielen of banden met reflecterende zijkanten

Kinderfietsen, koersfietsen en mountainbikes moeten geen lichten of reflectoren hebben, tenzij je ermee in het donker rijdt.

Daarnaast is het altijd nuttig twee keer per jaar een onderhoud of revisie van je fiets te plannen.

Zorg dat je altijd goed zichtbaar bent in het verkeer

velo-zone-avancee

De beste bescherming is ervoor zorgen dat de andere weggebruikers je zien! Naast de wettelijk verplichte verlichting, moet je er dus op letten dat je:

 • felle kleuren en/of een fluohesje draagt
 • op kruispunten vooraan in de speciale zone voor fietsers gaat staan
 • niet in de dode hoek fietst (vlakbij vrachtwagens of bussen)
 • op een rechte lijn blijft rijden
 • duidelijk aangeeft wanneer je van richting verandert
 • oogcontact maakt met automobilisten op een rotonde of kruispunt (en desnoods je voorrang opgeeft als het te gevaarlijk is om die te nemen)

Bescherm je maximaal tegen vallen

Je verliest de controle over je fiets (gladde ondergrond, tramsporen, enz.) of raakt een andere weggebruiker ... Dat leidt bijna onvermijdelijk tot een val, die pijnlijke gevolgen kan hebben. Hoewel het (nog) niet verplicht is, wordt het dragen van een helm sterk aanbevolen. Heel wat ongevallen veroorzaken namelijk hoofdletsels. Draag ook bij voorkeur stevige kledij die het hele lichaam bedekt en handschoenen.

Probeer bovendien altijd een veiligheidsafstand van een meter te bewaren met de voertuigen die zich rechts van jou bevinden. Zo kun je tijdig reageren als er voor jou plots een portier openzwaait.

Respecteer de verkeersregels

cyclistes-passer-au-rouge

Fietsers zijn evengoed bestuurders en moeten in die zin dezelfde regels naleven als de bestuurders van andere voertuigen. De Wegcode bevat bovendien een aantal bepalingen specifiek voor fietsers.

De twee belangrijkste daarvan zijn ongetwijfeld die over het beperkte eenrichtingsverkeer (BEV) en door het rode licht rijden.

In talrijke eenrichtingsstraten in Brussel mogen fietsers toch in de verboden rijrichting rijden, op voorwaarde dat er een verkeersbord met een fiets onder het bord van verboden rijrichting hangt. Zodra je een straat met BEV inrijdt, heb je dezelfde rechten als een normale weggebruiker. En dus heb je ook voorrang van rechts als je in de verboden rijrichting een andere straat kruist. Denk er wel aan dat de autobestuurders die van rechts komen de straat zullen inrijden zonder eraan te denken dat ze naar links moeten kijken. De auto's tegenover je verwachten ook niet altijd een weggebruiker die uit de andere richting komt. In alle omstandigheden is voorzichtigheid op zijn plaats in een straat met BEV.

Door het rode licht rijden om rechtsaf te draaien of rechtdoor te rijden, mag alleen als er een verkeersbord hangt dat dat toelaat (zie hierboven). Ook hier moet je voorzichtig zijn als je van die vrijheid gebruik maakt: weinig automobilisten zijn zich bewust van die afwijking.

Let op: als je zonder toelating een verboden rijrichting inrijdt of door het rode licht rijdt, bega je een derdegraadsovertreding die je maar liefst 165 euro kost.

Alle regels specifiek voor fietsers vind je in het artikel dat Touring daaraan gewijd heeft.

Goed om te weten
Het is verboden om op het voetpad te rijden in de stad.
Dat geldt niet voor kinderen jonger dan 9 jaar die op een fiets rijden met wielen van maximaal 50 cm diameter.
Je kinderen op het voetpad laten rijden terwijl je naast hen rijdt, is een uitstekende manier om hen te leren fietsen in de stad en de gevaren ervan in te schatten.

Kies uw route zorgvuldig

De kortste route is niet altijd de veiligste. Maar wat wel zeker is, is dat het kiezen van een goede route u veel gevaren en files kan besparen (zwaar verkeer, gevaarlijke wegen of wegen die verboden zijn om te fietsen, etc.). Een tip om de beste home-office route vast te stellen? De VAB-fietsrouteplanner. Moet u een lange afstand reizen? Kies voor een fietssnelweg. Deze fietspaden zonder files en zonder auto's zijn vooralsnog voornamelijk aanwezig in Vlaanderen en rond Brussel, maar ook Wallonië zou binnenkort uitgerust moeten zijn.

Een verzekerde fietser is er twee waard

Fietsen in de stad houdt altijd risico's in. KBC Brussels biedt daarom een specifieke verzekering voor fietsers aan. Zo ben je op alles voorbereid.