Obligaties en staatsbons

Obligaties en staatsbons


 • Veiliger dan beleggen in aandelen
 • Periodieke couponrente
 • Doorgaans hoger rendement dan spaarrekeningen
Maak een afspraak

Wat is een obligatie? En een staatsbon?

Als je een obligatie koopt, leen je eigenlijk geld uit aan een bedrijf of een land. Daarvoor ontvang je jaarlijks rente. Na een bepaalde periode loopt de obligatie af en krijg jij je uitgeleende geld doorgaans terug.

Is de uitgever van de obligatie een bedrijf? Dan spreken we van een bedrijfsobligatie. Gaat het om een land? Dan geeft dat land een overheidsobligatie uit, zoals de in België bekende ‘staatsbons’. Daarnaast heb je trouwens ook nog kasbons, waarbij je eigenlijk geld uitleent aan een bank.

Opgelet: een obligatie blijft een belegging en is dus niet geheel zonder risico. Bedrijven en landen kunnen failliet gaan of niet over voldoende kapitaal beschikken om de couponrente uit te keren of om de obligatie terug te betalen.

Wat brengen obligaties op?

Obligaties zijn interessant als je een hoger rendement zoekt zonder dat je veel risico wilt nemen. Doorgaans brengen ze meer op dan een klassieke spaarrekening, terwijl ze ook meer zekerheid bieden dan aandelen.

Zo hebben de meeste obligatie een vaste interest in de vorm van een periodieke couponrente. Je weet dus van bij het begin perfect welke opbrengst je elk kwartaal of elk jaar mag verwachten. Al bestaan er ook obligaties met een variabele interest.

Lees meer over de voor- en nadelen van beleggen in obligaties.

Hoeveel kost beleggen in obligaties?

De uitgifteprijs van een obligatie verschilt van obligatie tot obligatie, want ze wordt bepaald door het bedrijf of land dat de obligatie uitgeeft. Wanneer een obligatie later opnieuw wordt doorverkocht, dan spreken we van een secundaire prijs. Die prijs hangt mee af van de evolutie van de marktrente.

Naast de uitgifteprijs betaal je een commissie en op je interesten betaal je een roerende voorheffing.

Tot slot nog goed om te weten: je hebt een effectenrekening nodig om te beleggen in obligaties. KBC Brussels biedt zo’n rekening gratis aan.

Hoe beleggen in een obligatie?

Via KBC Brussels kun je instappen in verschillende obligaties. Maak daarvoor een afspraak in een kantoor in je buurt of bekijk eerst de huidige obligatie-uitgiftes.

Maak een afspraak
Bekijk obligatie-uitgiftes

Alternatief in de kijker: de termijnrekening

Nog een alternatief voor een obligatie of een staatsbon is een termijnrekening. Doorgaans kan je daar vrijer kiezen welk bedrag je precies naar zo'n rekening wilt overschrijven en voor hoe lang je dat geld opzij wilt zetten. Bovendien zijn tegoeden op een termijnrekening beschermd door het depositogarantiesyteem.

Wist je dat KBC Brussels ook termijnrekeningen aanbiedt met dezelfde looptijden en hetzelfde nettorendement als de staatsbon? Ontdek er snel meer over.

Ontdek de KBC Brussels-Termijnrekening

Wettelijke informatie over de KBC Brussels-Termijnrekening

 • KBC Brussels-Termijnrekeningen in euro met een looptijd van 1 tot 11 maanden hebben een minimum intekenbedrag van 10.000 euro. De rente wordt uitgekeerd op vervaldag.
 • KBC Brussels-Termijnrekeningen in euro met een looptijd van 1 tot 8 jaar hebben een minimum intekenbedrag van 500 euro. De rente wordt jaarlijks uitgekeerd.
 • KBC Brussels-Termijnrekeningen in vreemde munten ( AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY, USD en ZAR) met een looptijd van 1 tot 11 maanden hebben een minimum intekenbedrag dat verschilt per devies. De rente wordt uitgekeerd op vervaldag.
 • KBC Brussels-Termijnrekeningen in vreemde munten (USD) met een looptijd van 1 tot 3 jaar hebben een minimum intekenbedrag van 500 USD. De rente wordt jaarlijks uitgekeerd.
 • De tarieven wijzigen continu. Het tarief is gegarandeerd op het moment van intekening voor de hele looptijd. Voor de actuele tarieven kun je terecht bij je KBC Brussels-team of stel je vraag via de contactpagina.
 • Er zijn geen instapkosten en uitstapkosten als je de termijnbelegging tot op de eindvervaldag bewaart.
 • Een termijnrekening is relatief veilig: het kapitaal wordt op de vooraf bepaalde vervaldag terugbetaald door de uitgevende bank. Gaat deze failliet of is ze niet in staat je kapitaal terug te betalen, dan valt het kapitaal van je termijnbelegging nog altijd onder het depositogarantiestelsel voor een bedrag van maximaal 100.000 euro per persoon en per bank.
 • Deze termijnrekening heeft ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.
 • De inkomsten zijn onderhevig aan een Belgische roerende voorheffing van (momenteel) 30% op het bruto rentebedrag. Sommige beleggers komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling. De toelichting over fiscaliteit is van toepassing op particuliere beleggers, onderworpen aan de Belgische personenbelasting. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
 • Op deze producten is het Belgische recht van toepassing.
 • Voor deze termijnrekeningen is geen document essentiële spaardersinformatie beschikbaar.
 • De termijnrekeningen die we hier weergeven zijn een product van KBC-Bank NV Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel – FSMA 026256 A. Een onderneming van de KBC-groep.
 • Je kantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt of als je je polis digitaal hebt afgesloten, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot Ombudsfin vzw, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, ombudsman@ombudsfin.be, www.ombfin.be.
 • In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.
 • Je kunt bij je bank op elk moment intekenen op een termijnrekening. Als je voor de einddatum je termijnrekeningen wilt verkopen, kan je bank ze terugkopen (opgelet: ze is dat niet verplicht). De waarde die je dan krijgt, hangt af van de intrestvoeten op de markt en van de kosten die de bank aanrekent. Het is dus niet zeker dat je je startkapitaal zult recupereren.